HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2018    2/2018   

Listy cukrovarnické a řepařské, 134, 2018
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      2/2018 (únor)
 • Klabal L.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2017/2018 (část 2.) = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2017/2018 (Part 2)   full text (PDF)
 • Představujeme Ing. Miladu Měsícovou, předsedkyni Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Poznatky z technické komise CIBE ve Francii = New Information from the CIBE Technical Committee in France   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2018 = Sugar Beet Varieties Registered in 2018   full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Černý I., Rašovský M., Pulkrábek J.:
  Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej =  Influence of Organic Fertilizing, Mineral Fertilizing and Waste Lime Application on Molasses-Forming Substances Content, Industrial White Sugar Yield and Field White Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Gorzelany J., Zimny L., Zych A.:
  Spotřeba energie v systémech pěstování cukrové řepy v Polsku = Energy Consumption of Sugar Beet Cultivation Systems in Poland   full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Procházka P., Linhart Z., Smrčka L.:
  Vliv změn daňové politiky na trh s bioetanolem = Effect of Tax Policy Changes on the Bioethanol Market   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Cukrová třtina a produkce cukru na ostrově Mauricius = Sugar Cane and Sugar Production on the Mauritius Island
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: průmyslové vážení (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Chalupný K.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Verfl oslavil 60. narozeniny   full text (PDF)
TOP

      1/2018 (leden)
 • Chalupný K.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2017/2018 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2017/2018   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2018 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2018   full text (PDF)   abstract
 • Artyszak A., Dariusz Gozdowski D., Kucińska K.:
  Vliv hnojení křemíkem a vápníkem či jen křemíkem na chemické složení cukrové řepy = Effect of Foliar Fertilization Using Silicon and Calcium or Only Silicon on Chemical Composition of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Aktuálně: Háďátko řepné v ročníku 2017 = Current Report: Sugar Beet Cyst Nematode Heterodera Schachtii in Year 2017
  full text (PDF)
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J.:
  Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe = Sugar Production and Distribution of Production Capacities in North America   full text (PDF)   abstract
 • Rubešová Š.:
  Mexičané na řepných polích v USA: Těžký život mexických imigrantů v americkém zemědělství v polovině 20. století = Mexicans in Sugar Beet Fields in USA: Hard Life of Mexican Immigrants in American Agriculture in mid-20th Century
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: průmyslové vážení (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J., Lebon Ch.:
  Cukrovary na ostrově Réunion slavily 200 let své existence (1817–2017)   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář