HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2012    2/2012    3/2012    4/2012    5–6/2012    7–8/2012    9–10/2012    11/2012    12/2012

Listy cukrovarnické a řepařské, 128, 2012
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Jako příloha LCaŘ vychází přehled článků z domácího i zahraničního řepařsko-cukrovarnického tisku INFOHLÍDKA.

Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2012 (prosinec)
 • Šilar Z.:
  Domácí předvádění u ROPY – jubilejní čtyřicítka = Domestic Presentation at ROPA – 40th Jubilee   full text (PDF)
 • Potop V., Türkott L.:
  Využití standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu SPEI pro hodnocení vláhových poměrů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách = Use of Standardized Precipitation Evapotranspiration Index for Assessment of Water Deficit and/or Surplus When Growing Sugar Beet in Central Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Skvrnatička řepná (Cercospora beticola Sacc.) = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Cercospora Leaf Spot (Cercospora beticola Sacc.)   full text (PDF)
 • Vlach J., Formánek J.:
  Sklízeč Grimme Rexor 620 se představil v ČR = Grimme Rexor 620 Sugarbeet Harvester Introduced in Czech Republic
  full text (PDF)
 • Chalupný K.:
  Cukrová řepa – předběžné hodnocení roku 2012/2013 = Sugar Beet – Preliminary Evaluation of Year 2012/2013   full text (PDF)
 • Suchomelová L.:
  Dobrovická muzea hostila Klub sběratelů baleného cukru   full text (PDF)
 • Rumánková L., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu = The Influence of Sugar Reserves on Sugar Supply in the World Market
  full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Betoret E., Bojňanská T., Brňo D., Hambálková J., Richter A.:
  Optimálizácia rozdelenia častíc bieleho cukru = Optimal Particle Size Distribution of White Sugar   full text (PDF)   abstract
  full text in English (*.doc)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Miroslav Eliáš – Šuriansky cukrovar: 1852–2000   full text (PDF)
 • Oprava   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ohlédnutí za expozicí Muzea cukru v Berlíně = Looking Back at Sugar Museum Exhibition in Berlin   full text (PDF)

 • ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK – 2012   full text (PDF)
TOP

      11/2012 (listopad)
 • Korhoň S.:
  Beet Europe 2012 v Seligenstadtu = Beet Europe 2012 in Seligenstadt   full text (PDF)
 • Smutka L., Benešová I., Pulkrábek J., Belová A.:
  Vývoj cen cukru ve světě (vybrané trendy a specifika) = Development of World Sugar Prices (Selected Trends and Specifics)
  full text (PDF)   abstract
 • Konečný I.:
  Výsev osiva cukrovky v České republice v roce 2012 = Sugar Beet Seed in Czech Republic in 2012   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další bakteriální choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Other Bacterial Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Představujeme cukrovarnicko-lihovarnický gigant Tereos = We Introduce Sugar and Alcohol Making Giant – Tereos
  full text (PDF)
 • Csach K., Gregová Širicová Ľ.:
  Cukrové kvóty a ich vplyv na dodávateľské zmluvy podľa Súdneho dvora EÚ =  Sugar Quotas and their Impact on Delivery Contracts according to the European Court of Justice   full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Poprach K.:
  Nádrže na melasu v zemědělských podnicích jako ekologické pasti = Tanks and Cisterns for Fodder Molasses on Farms as Ecological Traps   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V, Rejšek K, Formánek P.:
  Vodorozpustné kořenové exsudáty rostlin: úloha a význam jejich studia = Water-Soluble Plant Root Exudates: Role and Significance of their Study   full text (PDF)   abstract
 • Tauchen J.:
  Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava =  Interferences with Legal Regulation of Sugar Production and Delivery in the Protectorate of Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Úspěšný třetí ročník Cukrových slavností = Successful Third Year of Sugar Festivities   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 31
TOP

      9–10/2012 (září–říjen)
 • Honsová H.:
  Nejen nad porosty cukrovky ve Žlunicích = Meeting Not Only Over Sugar Beet in Žlunice   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Zprávy z kongresu CIBE v Remeši = Reports from Congress CIBE in Reims   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Kongres CHISA 2012 = 20th International Congress CHISA 2012   full text (PDF)
 • Rumánková L., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Tvorba ceny cukru na světovém trhu – přenos ceny surového a bílého cukru = Price Formation on the World Market – Transfer of Raw and White Sugar Price   full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Před 500 lety byla vydána první odborná kniha o destilaci   full text (PDF)
 • Čičo P., Kotus M., Vysočanská M.:
  Renovácia vyorávacích radlíc cukrovej repy – predĺženie životnosti = Renovation of Sugar Beet Harvest Share – Lifespan Extension   full text (PDF)   abstract
 • Společnosti SESVanderHave a Arcadia Biosciences dosáhly výkonnostního mezníku ve šlechtění cukrové řepy ošetřením technologií efektivního využití dusíku   full text (PDF)
 • Marada P., Křikava L., Křikava L., Sláma P.:
  Řepa cukrová a její využití v rámci agroenvironmentálních opatření = Sugar Beet and its Use in Agroenvironmental Measures
  full text (PDF)   abstract
 • Imrich F.:
  Ropa nemusí znamenat jen černé zlato = Ropa – Favourite Manufacturer of Sugar Beet Processing Machinery   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Bakteriální choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Bacterial Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Krejcar Z., Jakl A., Lampíř L., Kazda J., Rožnovský J., Muška A.:
  Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008 = Damaging Presence of Cockchafer (Melolontha Melolontha) Larvae on Sugar and Fodder Beet in the Czech Republic – Historical Summary until 2008   full text (PDF)   abstract
 • Machar I.:
  Dějiny cukrovaru v Drahanovicích v kontextu vývoje cukrovarnictví na střední Moravě = History of the Sugar Factory in Drahanovice in the Context of History of the Sugar Industry in Central Moravia Region (Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Smejtková A., Chládek L.:
  Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi = Input Characteristics for Selected Slow-Moving Agitators in Model Suspension   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů = By-products of Sugar and Starch Factories – Genesis, Use and Quality Optimization   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  110 let od počátku organizovaného řepařského hnutí v českých zemích = 110 Years of Organized Sugar Beet Farming Movement in the Czech Lands   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Antonín Kovařík, CSc.   full text (PDF)
 • Marek B.:
  K narozeninám řepného cukrovarnictví   full text (PDF)
TOP

      7–8/2012 (červenec–srpen)
 • Otevřený dopis: Stanovisko SPC Čech k SZP, kvótám a kompenzační (oddělené) platbě po roce 2013   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Úspěšná česká a evropská cukrovarnická kampaň 2011/2012 = Successful Czech and European Sugar Campaign 2011/2012   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  V Budapešti se konal další ročník konference „F.O. Licht’s Biofuels in Central and Eastern Europe“ = Another Year of “F.O. Licht’s Biofuels in Central and Eastern Europe” Took Place in Budapest   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Kongres CEFS historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15 = CEFS Congress outside EU15 for the First Time in History
  full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Zemřel doc. Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Výroba cukru 2011/2012 – svět, Evropa, Česká republika = Sugar Production 2011/2012 – World, Europe, Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kardoš I.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2011/2012 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2011/2012 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Slavíček P., Sikora P., Vráblík M.:
  Kampaň 2011/2012 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. = Beet Sugar Campaign 2011/2012 in Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory, Moravskoslezské cukrovary, a.s.   full text (PDF)   abstract
 • Paulová L., Patáková P., Jaisamut K., Rychtera M., Melzoch K.:
  Bioetanol z celulosy – vliv přítomnosti inhibičních látek na produkční mikroorganismy = Cellulose Ethanol – Influence of Inhibitors on Production Strains   full text (PDF)   abstract
 • Něco navíc od firmy SESVanderHave Česká republika   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další viry na cukrovce = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Another Sugar Beet Viruses   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Nad porosty cukrovky v Zaloňově = Meeting Over Sugar Beet Field in Zaloňov   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2011/2012 v České republice = Report on Sugar Campaign 2011/2012 in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Mužík O., Kára J., Hanzlíková I.:
  Potenciál cukrovarských řízků pro výrobu bioplynu = Potential of Sugar Beet Pulp for Biogas Production   full text (PDF)   abstract
 • Ptáčník J.:
  Vliv obchodu s cukrem na politický vývoj Kuby ve druhé polovině 20. století = Influence of Sugar Trade on Political Development of Cuba in Second Half of 20th Century   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů a vedoucích výrob 2012 = Production Manager Meeting 2012   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: T. Haviar – Úzkorozchodné železnice v službách trnavského cukrovaru 1917–1962   full text (PDF)
 • Belová A., Smutka L., Benešová I., Pulkrábek J.:
  Trh s cukrem a cukrovou řepou v Ruské federaci – základní vývoj a charakteristiky = Development and Characteristics of Sugar and Sugar Beet Market in Russian Federation   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: P. Kadlec, K. Melzoch, M. Voldřich a kol. – Technologie potravin – Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Z Dačic – města první kostky cukru   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Muzeum v Lounech: Cukr, jak ho neznáte   full text (PDF)
 • Z oslavy 100 let šlechtění a výzkumu v Semčicích   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Jaroslavu Bartoškovi k 90. narozeninám   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 30
TOP

      5–6/2012 (květen–červen)
 • Chochola J.:
  100 let šlechtění a výzkumu cukrové řepy v Semčicích = 100 Years of Beet Breeding and Research in Semčice
  full text (PDF)   abstract
 • Puršl F.:
  Historie šlechtění v Semčicích = History of Breeding in Semčice   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J. (st.), Balšánek V., Křováček J., Chochola J. (ml.), Heřmanský J.:
  Semčice zůstávají centrem českého řepařství = Semčice Remain the Centre of Czech Beet Growing   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Nový stroj pro sklizeň řepařských pokusů = New Trial Beet Harvesting Machine   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J., Pulkrábek J.:
  Výzkum cukrové řepy ve světě =  Sugar Beet Research in the World   full text (PDF)   abstract
 • Pohled na počátky semčického šlechtění cukrovky   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Rizománie řepy = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Rhizomania of Beet   full text (PDF)
 • Hřivna L., Chodurová M., Burešová I.:
  Dynamika růstu a změny kvality cukrovky po mimokořenové výživě = Dynamics of Sugar Beet Growth and Quality Change after Extra-Root Nutrition   full text (PDF)   abstract
 • Smrčka L., Hönig V., Hromádko J.:
  Kde je budoucnost cukrovarnictví v České republice = Where is the Future of Sugar Industry in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Pechanec V.:
  Usazovací pole cukrovarů – významná refugia biodiverzity ptáků zemědělské krajiny střední Moravy = Sugar Factory Settling Fields as Important Refuges of Biodiversity of Birds in Agricultural Landscape of Central Moravia Region (Czech Republic)
  full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Osobní: Bohumil Šembera oslavil své 90. narozeniny   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Zemřel Ing. Antonín Svoboda, CSc.   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: F. Čapka, L. Slezák – Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)
  full text (PDF)
TOP

      4/2012 (duben)
 • Hunková E., Demjanová E., Líška E.:
  Vyjadrenie škodlivosti parumančeka nevoňavého (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) a pichliača roľného (Cirsium arvense (L.) Scop.) v porastoch repy cukrovej = Expression of Harmfulness of Scentless Mayweed (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) and Creeping Thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) in Sugar Beet Stand
  full text (PDF)   abstract
 • GRAMIN – bezproblémové řešení trávovitých plevelů v cukrovce   full text (PDF)
 • Podhrázská J., Konečná J., Kameníčková I., Dumbrovský M.:
  Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrové řepy = Survey of the Impact of PRP SOL Subsidiary Substance on the Hydrophysical Properties of Soil at Cultivation of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Rákos L.:
  Novinky firmy AMAGRO pro začínající sezonu   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Virové žloutenky na cukrovce = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Virus Yellows on Sugar beet   full text (PDF)
 • Úroda versus cukernatost   full text (PDF)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Analýza konkurenceschopnosti vzájemného obchodu se surovým a bílým cukrem mezi jednotlivými regiony světa = Regional Analysis of Competitiveness of Raw and White Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: J. Mindl, J. Panchartek – Velký chemický slovník ve dvou svazcích: česko-anglický a anglicko-český
  full text (PDF)
 • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.:
  Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85 = On-road Exhaust Emissions from an Ordinary Gasoline Engine Operating on E-85   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: E. Biancardi, L. W. Panella, R. T. Lewellen – Beta maritima: The Origin of Beets   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2012   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Karlu Duffkovi, CSc.   full text (PDF)
TOP

      3/2012 (březen)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Světový obchod s bílým cukrem = The World Trade of White Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Vliv půdní zásoby dusíku na potřebu hnojení cukrové řepy = How Soil Nitrogen Reserve Affects the N Fertilizer Need of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Cvingráf J.:
  Péče o cukrovou řepu = vysoký výnos = Foster Sugar Beet = High Yields   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poškození cukrovky herbicidy = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Sugar Beet Harmed by Herbicides   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Výnosy odpovídají délce vegetace = Yields Correspond to Vegetation Length   full text (PDF)
 • Základem úspěchu je založení vyrovnaného porostu   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa může dokázat ještě více = Sugar Beet Can Manage More   full text (PDF)
 • Loučka R.:
  Vliv zpoždění v silážování na výživnou hodnotu cukrovarských řízků = Effect of Ensilage Delay on Nutritional Value of Sugar Beet Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Jak jsme se s Karlem Čížem stávali cukrovarníky = How We Became Sugar Specialists with Karel Číž   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2012   full text (PDF)
 • Divišová E.:
  Osobní: Zemřel Ing. Robert Adamec   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Habilitace Ing. Evžena Šárky, CSc.   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 29
TOP

      2/2012 (únor)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2012 = Sugar Beet Varieties Registered in 2012   full text (PDF)   abstract
 • Mrkovački N., Mezei S., Kovačev L., Bjelić D., Jarak M., Týr Š., Vereš T.:
  Vplyv aplikácie Azotobacter chroococcum na výrobu repy cukrovej a charakteristiku mikroorganizmov v rhizosfére = Effect of Azotobacter chroococcum Application on Production Characteristics of Sugar Beet and Microorganisms in Sugar Beet Rhizosphere   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poruchy ve výživě cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Nutrient Deficiencies in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrovka předčila očekávání = Sugar Beets Exceeds Expectations   full text (PDF)
 • Inrich F.:
  Holmer – v České republice nejoblíbenější = Holmer – Most Popular in the Czech Republic   full text (PDF)
 • Máca J., Zábranská J., Jeníček P.:
  Anaerobní rozklad řepných řízků = Anaerobic Digestion of Sugar Beet Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Cukrovar v Chrudimi = Sugar Factory in Chrudim   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Lubomír Smrček, Vít Bittner: Eroze půdy a cukrovka – Erozní ohroženost půd a půdoochranné technologie pěstování cukrovky   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Cukrovarnictví v NTM   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci – Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století   full text (PDF)
TOP

      1/2012 (leden)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2012 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in the Czech Republic for the Year 2012   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poškození cukrovky vlivy počasí = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Damage to Sugar Beet Caused by Weather   full text (PDF)
 • Špička J.:
  Návrh derivátu na počasí pro cukrovku v České republice = Design of Weather Derivative for Sugar Beet in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Vranová V., Rejšek K., Formánek P.:
  Kořenové exsudáty cukrové řepy: složení a význam jejich studia a Azetidin-2-karboxylová kyselina v cukrovce = Root Exudates of Sugar Beet: Composition and the Significance of Their Study and Azetidin-2-Carboxylic Acid in Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Kolman P.:
  Biopaliva a evropská legislativa = Biofuels and European Legislation   full text (PDF)   abstract
 • Loučka R.:
  Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků = The Effect of Chemical Additive on the Quality of Sugar Beet Pulp Silage   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Profesor Jaroslav Dědek – vynikající cukrovarnický vědec a analytik = Professor Jaroslav Dědek – Great Scientist and Analyst in the Field of Sugar Making   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Recenze: Radovan Chaloupecký, Jaroslav Urban, Zdeněk Kvíz a kol.: Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014

ON-LINE/OBSAH 2013       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář