HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2019    2/2019   

Listy cukrovarnické a řepařské, 135, 2019
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      2/2019 (únor)
 • Sedliský J., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 na Moravě a ve Slezsku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Moravia and Silesia   full text (PDF)
 • Najman L., Rejchrtová P., Zvěřina Š.:
  Zkušenosti s uplatněním principů precizního zemědělství při pěstování cukrové řepy = Experience with Application of Precision Farming Principles on Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Efektivní nástroj pro správu farmy = Effective Farm Management Tool   full text (PDF)
 • Jarolímek J., Masner J., Vaněk J., Pánková L.:
  Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství = Assessing Benefits of Precision Farming Technologies in Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Pešek P.:
  Přesné secí stroje Kverneland pro cukrovou řepu = Kverneland Precision Seeders for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Nétek R., Pohanka T.:
  Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat = Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data   full text (PDF)   abstract
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2019 = Sugar Beet Varieties Registered in 2019   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Vít Bittner, Radomír Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotikózy, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Kadlec K., Kopecký D.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Humidity Measurement in Gases   full text (PDF)   abstract
 • Fabianková K., Drábek J.:
  K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava = Initial Phase of Sugar Industry Transformation for Military Purposes in Protectorate Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
TOP

      1/2019 (leden)
 • Chalupný K.:
  Předběžné hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 v Čechách = Preliminary Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Bohemia   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2019 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2019   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production Parameters of Sugar Beet in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Váchal J., Ondr P., Dumbrovský M., Sobotková V.:
  Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem = Betalains in Red Beet in Relation to Sodium Fertilization of Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Indonésii = Sugar Production in Indonesia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  14. mezinárodní konference Polysacharidy = 14th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření barvy = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Colour Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Radková L.:
  Návštěva Technického muzea v Berlíně a expozice cukru v polském Pszenně = Visit to German Museum of Technology in Berlin and Sugar Exhibition in Pszenno, Poland   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář