HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČEDÍK Jakub, PETERKA Bohuslav, MADER Daniel
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv n-butanolu na provozní parametry vznětového spalovacího motoru
Effect of N-Butanol on Operational Parameters of Compression Ignition Engine


The European Union aims to promote the use of biofuels. A very widespread alcohol-based biofuel is ethanol. The utilization of ethanol is common in spark ignition engines, but the use of ethanol in compression ignition engines is very problematic. A more suitable alcohol-based biofuel for compression ignition engines is butanol. This contribution deals with the effect of n-butanol as an admixture in diesel fuel on the pressure inside the combustion chamber during NRSC engine test. The results showed a decrease in maximum pressure by approx. 7% and in mean effective pressure by approx. 8.5% at 20% concentration of n-butanol in the fuel. When using the n-butanol–vegetable-oil–diesel fuel blend, it is possible to reduce the pressure decrease, while utilizing the cleansing properties of butanol.

Key words: biofuel, butanol, diesel engine.


Evropská unie směřuje úsilí na podporu pou­žívání biopaliv. Velmi rozšířeným alkoholovým biopalivem je palivo na bázi ethanolu. Použití ethanolu je běžné v zážehových motorech, ale ve vznětových motorech přináší řadu úskalí. Vhodnějším palivem na bázi alkoholu je pro vznětové motory butanol. V příspěvku je popsán vliv n-butanolu, jako přísady v motorové naftě, na tlak uvnitř spalovacího prostoru během NRSC testu motoru. Výsledky ukazují, že při použití paliva s 20 % n-butanolu klesne maximální tlak cca o 7 % a střední efektivní tlak cca o 8,5 %. Při použití trojsměsi n-butanolu, oleje a motorové nafty je možno toto snížení omezit při vhodném využití čistící schopnosti n-butanolu.

Klíčová slova: biopalivo, butanol, vznětový motor.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 328–331.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz