HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HLADÍK Jan
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Mzdová politika v prvorepublikovém cukrovarnictví
Wage Policy in Sugar Industry During the First Czechoslovak Republic


After the end of the First World War, wages in the sugar industry were adjusted to a high price level in order to prevent strikes. Later on, as a result of deflation, wages were sharply reduced. Such a sharp reduction had never been repeated due to the strike in October 1926. Even in the days of the Great Depression, wages in the sugar industry were unhealthily high, which reflected in an increased number of dismissals and in production constraints.

Key words: sugar factory, wage, worker, economic crisis, social policyc.


V časech bezprostředně po první světové válce byly mzdy v cukrovarnickém průmyslu přizpůsobovány vysoké cenové hladině z důvodu předcházení stávkám. Později naopak v důsledku deflace byly mzdy prudce snižovány. Takto prudké snížení se již nikdy nezopakovalo, a to kvůli stávce v říjnu 1926. I v časech velké hospodářské krize držely cukrovary mzdy nezdravě vysoko, což se projevovalo ve zvýšeném počtu propuštěných lidí a také v omezování výroby.

Klíčová slova: cukrovar, mzda, dělník, hospodářská krize, sociální politika.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 159–161.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz