HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLCAR Adam, ČUPERA Jiří, RENČÍN Lukáš, BAUER František
(Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně)

Vliv inovačních technologií pluhů na ekonomiku orby
Impact of Innovative Plough Technologies on Tillage Economy


The aim of the paper is to point out new innovative trends in plough construction, especially traction cylinders. According to the manufacturer’s data, the traction cylinders make it possible to increase the load of the tractor rear axle and thus increase the transmission of the driving force from the wheels to the ground. In order to determine the effect of the traction cylinder on the tractor output parameters, experimental measurements were performed using Claas Axion 850 Cebis (194 kW) tractor in aggregation with Pöttinger 6.50 PN 8 SCH eight-mouldboard semi-mounted plough. As the measurements results have shown, using the traction cylinder has a positive impact on the tillage economy and performance of the tractor. Further advantages can be seen in the change of distribution of adhesive forces on the tractor rear wheels which results in an even load balance between the wheels. The tractor rear wheels generate the same driving force on the ground, the rear axle is equally loaded, which positively affects the life of the tractor rear bridge and also reduces the load on the wheel in the furrow.

Key words: traction cylinder, ploughing, wheel load, performance, fuel consumption.


Cílem příspěvku je poukázat na nové inovační trendy v konstrukci pluhů, zejména na trakční válce. Dle údajů výrobců je možné díky trakčním válcům dotížit zadní nápravu traktoru, a tím zvýšit přenos hnací síly z kol na podložku. Pro zjištění vlivu trakčního válce na výstupní parametry soupravy byla provedena experimentální měření s traktorem traktor Claas Axion 850 Cebis (194 kW) v agregaci s osmiradličným poloneseným pluhem Pöttinger 6.50 PN 8 SCH. Výsledky měření ukázaly, že využívání tohoto konstrukčního řešení má pozitivní vliv na ekonomiku orby a výkonnost soupravy. Další výhody lze spatřit ve změně rozložení adhezních sil na zadní most traktoru, v důsledku čehož se zatížení obou kol vyrovnává. Zadní kola traktoru vyvozují stejnou hnací sílu na půdu, zadní náprava je tak stejně zatěžována, což pozitivně ovlivňuje nejenom životnost zadního mostu traktoru, ale také snižuje zatížení kola jedoucího v brázdě.

Klíčová slova: trakční válec, orba, zatížení kol, výkonnost, spotřeba paliva.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (12): 398–402.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz