HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef
(Mendelova univerzita v Brně)

Cukrová třtina a produkce cukru v Nikaragujské republice
Sugar Cane and Production of Sugar in Republic of Nicaragua


This paper describes the importance of sugar cane for agricultural production in the Republic of Nicaragua. The text describes the history of sugar cane cultivation and its importance for the Nicaraguan economy. The Republic of Nicaragua is one of the world‘s smaller sugar cane producers, but exports a large part of its sugar production. The text introduces historical milestones and contexts of sugar cane cultivation in the Republic of Nicaragua and captures trends that affect sugar trade in the world markets. In its conclusion, the article mentions the discussion regarding chronic kidney disease among employees on sugarcane plantations.

Key words: sugar, sugarcane, agriculture, Republic of Nicaragua.


Tento příspěvek popisuje význam cukrové třtiny pro zemědělskou produkci Nikaragujské republiky. V textu je popsána historie pěstování cukrové třtiny a její význam pro nikaragujské hospodářství. Nikaragujská republika patří mezi menší světové producenty cukru vyráběného z cukrové třtiny, nicméně velkou část své produkce cukru vyváží. V textu jsou představeny historické milníky a souvislosti pěstování cukrové třtiny v Nikaragujské republiky a zachyceny trendy, které mají vliv na obchod s cukrem na světových trzích. V závěru je také představena diskuse týkající se chronického onemocnění ledvin u zaměstnanců na plantážích cukrové třtiny.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, zemědělství, Nikaragujská republika.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 377–380.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz