HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2018
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2018


Thirty-nine varieties entered the list of recommended sugar beet varieties in the year 2017. In the tests, seeds treated with Cruiser Force preparation were used exclusively. The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests. Results from locations with beet cyst nematode infestation are shown in separate tables.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


Do seznamu doporučených odrůd bylo v roce 2017 zařazeno 39 odrůd cukrové řepy. Do pokusů bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance, a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení. Lokality s výskytem háďátka řepného jsou hodnoceny samostatně.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz