HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PETERKA Bohuslav, PEXA Martin, ALEŠ Zdeněk, PAVLŮ Jindřich, VESELÁ Kateřina, ČEDÍK Jakub
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv n-butanolu na olejovou náplň spalovacího motoru
Effect of n-Butanol on Oil in Combustion Engine


The European Union aims to promote the use of biofuels. One widespread biofuel is ethanol-based fuel E85. Ethanol has similar properties as n-butanol. The effect of n-butanol on engine oil was monitored during the operation of a power plant at a constant load of 2,000 W. The results showed that n-butanol as fuel has no significant effect on the engine oil; viscosity varied between the minimum and maximum values by 13%; purity (the amount of particles in engine oil) was stable and the amount of water in the oil did not exceed the usual amount of 0.2%. This fuel has thus proven to be suitable for a continuous operation.

Key words: biofuel, butanol, engine oil.


Evropská unie směřuje k úsilí na podporu používání biopaliv. Velmi rozšířeným biopalivem je palivo na bázi ethanolu, a tím je E85. Podobných vlastností jako ethanol dosahuje n-butanol. Vliv n-butanolu na moto­rový olej byl sledován během provozu elektrocentrály při trvalém zatížení 2 000 W. Výsledky ukázaly, že palivo n-butanol nemá zásadní vliv na motorový olej, viskozita kolísala v rozpětí minimální a maximální hodnoty o 13 %, kód čistoty (množství částic v motorovém oleji) byl stabilní a množství vody v oleji nepřekročilo obvyklé množství 0,2 %. Pro trvalý provoz se tak jeví toto palivo jako vhodné.

Klíčová slova: biopalivo, butanol, motorový olej.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (3): 114–117.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz