HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2021    2/2021    3/2021    4/2021    5–6/2021    7–8/2021    9–10/2021    11/2021    12/2021

Listy cukrovarnické a řepařské, 137, 2021
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2021 (prosinec)
 • Janíček D., Roba R.:
  Na prelome rokov k súčasnej situácii na trhu s cukrom = Current Situation on Sugar Market at the Turn of the Year
  full text (PDF)
 • Ryšánek P., Maňasová M., Chochola J., Zouhar M.:
  Hrozí nám návrat virových žloutenek řepy? = Will We Need to Face Virus Yellows Again?   full text (PDF)
 • Lukas V., Neudert L., Širůček P., Novák J., Elbl J.:
  Význam variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv u cukrové řepy = Effect of Variable Rate Application of Phosphorus and Potassium Fertilizers in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu v Česku = Meeting of CEFS Working Group on Sugar Beet in Czechia
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Henke S.:
  32. konference ICUMSA, poprvé jako virtuální schůze = 32nd ICUMSA Session Virtual for First Time   full text (PDF)
 • Dvořák M., Smutka L., Krajčírová R., Kádeková Z., Pulkrábek J.:
  Slovenské cukrovary v procesu transformace Evropského trhu s cukrem = Slovak Sugar Factories in European Sugar Market Transformation Process   full text (PDF)   abstract
 • Novotný L.:
  Politika kvality a bezpečnosti potravin v Německu – případová studie redukce obsahu cukru = Food Quality and Safety Policy in Germany – Case Study on Sugar Reduction   full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 2. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – Part 2   full text (PDF)
TOP

      11/2021 (listopad)
 • Šašek O.:
  Quo vadis Beta vulgaris – kam kráčíš, cukrová řepo? = Quo vadis Beta vulgaris – Whither goest thou, Sugar Beet?
  full text (PDF)
 • Sobota O., Jursík M., Kolářová M.:
  Vliv utužení půdy při setí cukrovky na polní vzcházivost Conviso Smart odrůd v extrémních povětrnostních podmínkách = Effect of Soil Compaction during Sowing on Field Emergence of Conviso Smart Sugar Beet Varieties under Extreme Weather Conditions   full text (PDF)   abstract
 • Jirsák A.:
  Osobní: Ing. Vít Bittner oslavil 60. narozeniny   full text (PDF)
 • Škoda auto sází na materiál z cukrové řepy   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K., Radek J.:
  Zkoušení Smart odrůd cukrové řepy pro Řepařskou komisi Tereos TTD = Testing of Smart Sugar Beet Varieties for Tereos TTD Joint Beet Commission   full text (PDF)
 • Syndrom nízké cukernatosti cukrové řepy = Syndrome ‘Basses Richesses’ of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Antunović M., Varga I., Stipešević B., Ranogajec L.:
  Analýza chorvatského cukrovarnického sektoru a produkce cukrové řepy = Analisys of Croatian Sugar Sector and Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Křížek D., Brčák J., Severová L.:
  Analýza vlivu monetárních opatření na trh s cukrem = Analysis of Monetary Measures Impact on Sugar Market
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P., Bubník Z.:
  Osobní: Vzpomínka na profesora Giorgio Mantovaniho   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Josef Vykoukal – neobyčejný sedlák, cukrovarník a politik = Josef Vykoukal – Extraordinary Farmer, Sugar Businessman and Politician   full text (PDF)
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 1. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – Part 1   full text (PDF)
TOP

      9–10/2021 (září–říjen)
 • Hollein J.:
  Cukrovarnická kampaň 2021/2022 začala = Sugar Campaign 2021/2022 has Begun   full text (PDF)
 • Marek B.:
  28. polní den ve Slovči = 28th Field Day in Slovec   full text (PDF)
 • Fraňková M., Stejskal V., Aulický R.:
  Porovnání ekonomických a epidemiologických rizik působených hraboši a dalšími hlodavci na cukrovce a jiných plodinách = Comparison of Risks of Voles and Other Rodents on Sugar Beet and Other Crops   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Řepařské dny v rajonu Tereos TTD = Sugar Beet Days in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Muška F., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty obaleče polního (Cnephasia asseclana) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrence of Flax Totrix (Cnephasia asseclana) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Ernst D., Černý I., Pačuta V., Zapletalová A., Rašovský M., Skopal J., Vician T., Šulík R., Gažo J.:
  Úroda a cukornatosť repy cukrovej v závislosti na rôznych spôsoboch obrábania pôdy = Yield and Sugar Content of Sugar Beet Depending on Different Soil Tillage Technologies   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K., Severová L.:
  Sladký život – životní styl generace Z? = Sweet Life – Lifestyle of Generation Z?   full text (PDF)   abstract
 • Markovič Baluchová B.:
  Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži = Impact of Climate Change on Sugar Industry in the Pacific Islands of Fiji   full text (PDF)   abstract
 • Jelínková M., Tetřevová L.:
  Postoje zákazníků ke komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovary = Customer Attitudes towards Communication of Socially Responsible Activities of Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Čajan M., Pour V., Gillarová S., Henke S., Koting P., Mikstein I.:
  Nové možnosti využití hydrocyklonů v cukrovarnické technologii = New Application Possibilities of Hydrocyclones in Sugar Technology   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J.:
  Londýnská mezinárodní cukrovarnická dohoda a Československé vyjednávání o její podobě = London International Sugar Agreement and Czechoslovak Negotiations   full text (PDF)   abstract
 • Kolomazník M.:
  150 let cukrovaru v Litovli = 150 Years of Sugar Factory in Litovel   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 16. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 16   full text (PDF)
 • Kaláb J.:
  Nové knihy – Jaroslav Gebler, Zdeněk Hotový: Cukrovarnický výkladový slovník   full text (PDF)
 • Osobní: Jiřímu Zapletalovi k šedesátinám   full text (PDF)
TOP

      7–8/2021 (červenec–srpen)
 • Několik otázek pro Ing. Oldřicha Reinbergra full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Cukrová řepa a životní prostředí = Sugar Beet and the Environment   full text (PDF)
 • Lennefors B.-L..:
  Virové žloutenky cukrové řepy – co je nového? = Virus Yellows of Sugar Beet – What's New?   full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Krátká studie ke hnojení cukrovky dusíkem – lokální versus plošná aplikace dusíku = Short Study on Sugar Beet Nitrogen Fertilization – Local versus Uniform Nitrogen Application   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J.:
  Možnosti regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham = Possibilities of Weed Control in Sugar Beet Without Desmedipham Active Substance   full text (PDF)   abstract
 • Matějovský J.:
  Podpora ochrany a vývoje cukrové řepy s ALTRONEM Silver New = Supporting Sugar Beet Protection and Development with ALTRON Silver New   full text (PDF)
 • Holý K., Pavlů K.:
  Výskyt makadlovky řepné v letech 2017–2020 = Occurrence of Scrobipalpa ocellatella in 2017–2020   full text (PDF)   abstract
 • Kučera J., Podhrázská J., Szturc J., Karásek P.:
  Infiltrační vlastnosti půd na erozně ohrožených pozemcích při pěstování širokořádkových plodin = Infiltration Properties of Soil on Erosion-Prone Land with Wide Row Crops Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Ivanič Porhajašová J., Babošová M., Kačániová M.:
  Trofická preferencia Carabidae (Coleoptera) v agroekosystémoch porastov repy cukrovej = Trophic Preferences of Carabidae (Coleoptera) in Agroecosystems of Sugar Beet Stands   full text (PDF)   abstract
 • Čopík J.:
  Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi = Sugar on Twitter? Analysis of Use of Twitter by European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Údolí cukrovarů: zašlá sláva minulosti = Valley of the Sugar Mills: Faded Glory   full text (PDF)   abstract
 • Vosáhlo J., Chalupný K., Hradiský J.:
  190 let výroby cukru pod značkou TTD = 190 Years of Sugar Production under TTD Brand   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru = Evaluation of Development and Trend of Sugar Exports and Imports
  full text (PDF)   abstract
 • Vacek T., Smutka L., Pulkrábek J., Kotyza P.:
  Tři dekády v oblasti konkurenceschopnosti a produktivity českého obchodu s cukrem = Three Decades of Competitiveness and Productivity of Czech Sugar Trade   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Daniel Froněk: 190 let TTD   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 15. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 15   full text (PDF)
TOP

      5–6/2021 (květen–červen)
 • Kolář M.:
  Jaká jsou očekávání pro rok 2021/2022 z pohledu prodeje cukru = What are Expectations for 2021/2022 Sugar Sales
  full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Proč bojujeme za neonikotinoidy = Why We Fight for Neonicotinoids   full text (PDF)
 • Suchánek J.:
  Nový přístup k fungicidní ochraně cukrovky = New Approach to Fungicidal Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Brinar J., Javor T., Dvořák P., Bečková L., Kuchtová P., Hubáčková J.:
  Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy = Experience with Variable Fertilization of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Podhorský L.:
  „Stát v sezoně 14 dnů si rozhodně nemůžeme dovolit,“ říká jednatel skupiny společností ZEVYP Ing. Radek Jurčík = “We Definitely Cannot Afford to Interrupt the Season for 14 Days,” says Radek Jurčík, Executive of ZEVYP Group   full text (PDF)
 • Štrobach J., Mikulka J.:
  Řepeň polabská (Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp) v řepě cukrovéXanthium albinum (Widder) H.Scholz et Sukopp in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kraus K., Mach J.:
  Využití přípravků Energen při pěstování cukrové řepy = Use of Energen Products in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Zapletalová A., Rašovský M., Šulík R., Bušo R., Gažo J., Pinček, O.:
  Úroda buliev, cukornatosť a úroda bieleho cukru repy cukrovej v závislosti od ročníka a odrody = Root Yield, Sugar Content and White Sugar Yield in Dependence on Year and Sugar Beet Variety   full text (PDF)   abstract
 • Szturc J., Podhrázská J., Kučera J.:
  Vyhodnocení záboru zemědělské půdy v řepařské výrobní oblasti = Evaluation of Soil Sealing in Beet Production Area
  full text (PDF)   abstract
 • Nesiba J., Čuhlová R.:
  Management duševního vlastnictví – patenty a cukr = Intellectual Property Management – Patents and Sugar
  full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J., Kotyza P., Zielińska-Chmielewska A.:
  Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor = Available Capacities of Sugar Factories in World with Emphasis on non-European Area   full text (PDF)   abstract
 • Palát M.:
  Mikroekonomické a makroekonomické aspekty produkce cukrové třtiny a cukru v Brazílii a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě = Microeconomic and Macroeconomic Aspects of Sugar Cane and Sugar Production in Brazil and its Competitiveness in International Trade   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 14. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 14   full text (PDF)
TOP

      4/2021 (duben)
 • Křováček J.:
  Situace v sektoru cukr – cukrovka před sezonou 2021/2022 = Situation in Sugar and Beet Sector before Season 2021/2022
  full text (PDF)
 • Rossi V.:
  Aphanomyces cochlioides – významný původce spály a kořenové hniloby cukrové řepyAphanomyces cochlioides – Significant Agent of Damp ing off and Root Rot of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. jr., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrences of Beet Moth (Scrobipalpa ocellatella) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Marková Z.:
  Užití humatizovaných hnojiv s obsahem Lignohumátu v cukrové řepě = Humatized Fertilizers Containing Lignohumate in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Černý I., Ernst D., Michalska-Klimczak B., Wyszyňski Z.:
  Sledovanie vplyvu biopreparátov, poveternostných podmienok a odrody na parametre produkcie repy cukrovej = Monitoring of Influence of Biopreparates, Weather Conditions and Variety on Production Parameters of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hnojiva z Lovochemie přináší cukrové řepě vždy něco navíc = Lovochemie Fertilizers – Always Something Special for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných evropských cukrovarnických společnostech = Relationship Between Profitability and Financial Leverage in Selected European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Málek V.:
  Adam Mehrle – německý cukrovarník v českých službách = Adam Mehrle – German Sugar Manufacturer in Czech Services
  full text (PDF)
 • Zeman M.:
  Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv na fiskální stabilitu země = Excise Duty on Ethanol in Czech Republic in 2020 and Its Impact on Country‘s Fiscal Stability   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 13. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 13   full text (PDF)
TOP

      3/2021 (březen)
 • Kašing P.:
  Na prahu řepařského roku 2021 – k mechanické likvidaci plevelné řepy = Beginning of Sugar Beet Year 2021 – Mechanical Weed Beet Control   full text (PDF)
 • Németh L., Brňo D.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2020/2021 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021 in Slovakia   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy = Agricultural Field Traffic Optimization on Soils at Risk of Water Erosion   full text (PDF)   abstract
 • Uchytil J.:
  Osobní: Zemřel Ing. Stanislav Štěpánek   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní zvyšování výnosů cukrové řepy i během extrémních roků = Effective Increase in Sugar Beet Yields even During Extreme Years   full text (PDF)
 • Polcar A., Šimečková J., Votava J., Kumbár V.:
  Vliv přejezdu zemědělské techniky na utužení půdy = Effect of Agricultural Machinery Movement on Soil Compaction
  full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Betanal® Tandem® – pokračování úspěšné generace herbicidů = Betanal® Tandem® – Successful Herbicides Generation Continues   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru = Structure of Sugar Demand in Czech Republic with Focus on Sugar Type Choice   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Smutka L., Czech K., Wielechowski M., Pulkrábek J.:
  Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19 = Sugar Prices Development in Period of COVID-19 Pandemic
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrová řepa na piedestalu   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 12. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 12   full text (PDF)
TOP

      2/2021 (únor)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Chmel M., Vysloužil P., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2020/2021 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021   full text (PDF)
 • Pozníková G., Hlavinka P., Fischer M., Orság M., Žalud Z., Trnka M.:
  Scintilometrické měření aktuální evapotranspirace cukrové řepy = Using Scintillometry to Estimate Actual Sugar Beet Evapotranspiration   full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Galuščáková Ľ., Lengyelová L.:
  Vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej = Effect of Dry Matter and Sugar Beet Shoot Extract on Growth and Photosynthetic Pigment Content in Leaves of Winter Wheat
  full text (PDF)   abstract
 • Pinkas J.:
  Využití NIR spektroskopie = Application of NIR spectroscopy   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Jak na plevele v cukrovce: tradičně je také dobře = How to Tackle Sugar Beet Weeds: Traditional Way is Also Good Way
  full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Karla Chalupného   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cirkulární ekonomika: Bezodpadové zpracování cukrové řepy ve společnosti Tereos TTD = Circular Economy: Zero Waste Beet Process ing in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Svatošová V.:
  Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarnických podniků v České republice = Current Economic Development of Sugar Companies in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Čuhlová R., Nesiba J.:
  GSR management ochrany kulturního dědictví v Číně: umělecké zpracování cukru = Management in Protection of Cultural Heritage in China: Artistic Processing of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Fiala J.:
  Osobní: K osmdesátinám Ing. Zdeňka Pochylého   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 11. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 11   full text (PDF)
TOP

      1/2021 (leden)
 • Reinbergr O.:
  Na prahu roku 2021 – situace je stále těžká, ne však neřešitelná = On the threshold of 2021 – Situation is Still Difficult, but Not Impossible   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2021 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2021   full text (PDF)   abstract
 • Danilovič M., Tóth Š., Hnát A., Šoltysová B.:
  Invázna glejovka americká (Asclepias syriaca L.) a cukrová repa = Invasive Common Milkweed (Asclepias syriaca L.) and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Webová 16. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Jaroslav Krečmer   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Družstevní lihovary na Třebíčsku (Historický přehled do roku 1938) = Cooperative Distilleries in Třebíč Region (Historical Overview until 1938   full text (PDF)   abstract
 • Melehanych H., Smolík J.:
  Produkce cukru na Ukrajině: trendy a problémy = Sugar Production in Ukraine: Trends and Problems   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 10. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 10   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2023     ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář