HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2021    2/2021    3/2021    4/2021   

Listy cukrovarnické a řepařské, 137, 2021
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      4/2021 (duben)
 • Křováček J.:
  Situace v sektoru cukr – cukrovka před sezonou 2021/2022 = Situation in Sugar and Beet Sector before Season 2021/2022
  full text (PDF)
 • Rossi V.:
  Aphanomyces cochlioides – významný původce spály a kořenové hniloby cukrové řepyAphanomyces cochlioides – Significant Agent of Damp ing off and Root Rot of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. jr., Mušková A.::
  Škodlivé výskyty makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrences of Beet Moth (Scrobipalpa ocellatella) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Marková Z.:
  Užití humatizovaných hnojiv s obsahem Lignohumátu v cukrové řepě = Humatized Fertilizers Containing Lignohumate in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Černý I., Ernst D., Michalska-Klimczak B., Wyszyňski Z.:
  Sledovanie vplyvu biopreparátov, poveternostných podmienok a odrody na parametre produkcie repy cukrovej = Monitoring of Influence of Biopreparates, Weather Conditions and Variety on Production Parameters of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hnojiva z Lovochemie přináší cukrové řepě vždy něco navíc = Lovochemie Fertilizers – Always Something Special for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných evropských cukrovarnických společnostech = Relationship Between Profitability and Financial Leverage in Selected European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Málek V.:
  Adam Mehrle – německý cukrovarník v českých službách = Adam Mehrle – German Sugar Manufacturer in Czech Services
  full text (PDF)
 • Zeman M.:
  Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv na fiskální stabilitu země = Excise Duty on Ethanol in Czech Republic in 2020 and Its Impact on Country‘s Fiscal Stability   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 13. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 13   full text (PDF)
TOP

      3/2021 (březen)
 • Kašing P.:
  Na prahu řepařského roku 2021 – k mechanické likvidaci plevelné řepy = Beginning of Sugar Beet Year 2021 – Mechanical Weed Beet Control   full text (PDF)
 • Németh L., Brňo D.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2020/2021 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021 in Slovakia   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy = Agricultural Field Traffic Optimization on Soils at Risk of Water Erosion   full text (PDF)   abstract
 • Uchytil J.:
  Osobní: Zemřel Ing. Stanislav Štěpánek   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní zvyšování výnosů cukrové řepy i během extrémních roků = Effective Increase in Sugar Beet Yields even During Extreme Years   full text (PDF)
 • Polcar A., Šimečková J., Votava J., Kumbár V.:
  Vliv přejezdu zemědělské techniky na utužení půdy = Effect of Agricultural Machinery Movement on Soil Compaction
  full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Betanal® Tandem® – pokračování úspěšné generace herbicidů = Betanal® Tandem® – Successful Herbicides Generation Continues   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru = Structure of Sugar Demand in Czech Republic with Focus on Sugar Type Choice   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Smutka L., Czech K., Wielechowski M., Pulkrábek J.:
  Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19 = Sugar Prices Development in Period of COVID-19 Pandemic
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrová řepa na piedestalu   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 12. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 12   full text (PDF)
TOP

      2/2021 (únor)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Chmel M., Vysloužil P., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2020/2021 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021   full text (PDF)
 • Pozníková G., Hlavinka P., Fischer M., Orság M., Žalud Z., Trnka M.:
  Scintilometrické měření aktuální evapotranspirace cukrové řepy = Using Scintillometry to Estimate Actual Sugar Beet Evapotranspiration   full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Galuščáková Ľ., Lengyelová L.:
  Vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej = Effect of Dry Matter and Sugar Beet Shoot Extract on Growth and Photosynthetic Pigment Content in Leaves of Winter Wheat
  full text (PDF)   abstract
 • Pinkas J.:
  Využití NIR spektroskopie = Application of NIR spectroscopy   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Jak na plevele v cukrovce: tradičně je také dobře = How to Tackle Sugar Beet Weeds: Traditional Way is Also Good Way
  full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Karla Chalupného   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cirkulární ekonomika: Bezodpadové zpracování cukrové řepy ve společnosti Tereos TTD = Circular Economy: Zero Waste Beet Process ing in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Svatošová V.:
  Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarnických podniků v České republice = Current Economic Development of Sugar Companies in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Čuhlová R., Nesiba J.:
  GSR management ochrany kulturního dědictví v Číně: umělecké zpracování cukru = Management in Protection of Cultural Heritage in China: Artistic Processing of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Fiala J.:
  Osobní: K osmdesátinám Ing. Zdeňka Pochylého   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 11. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 11   full text (PDF)
TOP

      1/2021 (leden)
 • Reinbergr O.:
  Na prahu roku 2021 – situace je stále těžká, ne však neřešitelná = On the threshold of 2021 – Situation is Still Difficult, but Not Impossible   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2021 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2021   full text (PDF)   abstract
 • Danilovič M., Tóth Š., Hnát A., Šoltysová B.:
  Invázna glejovka americká (Asclepias syriaca L.) a cukrová repa = Invasive Common Milkweed (Asclepias syriaca L.) and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Webová 16. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Jaroslav Krečmer   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Družstevní lihovary na Třebíčsku (Historický přehled do roku 1938) = Cooperative Distilleries in Třebíč Region (Historical Overview until 1938   full text (PDF)   abstract
 • Melehanych H., Smolík J.:
  Produkce cukru na Ukrajině: trendy a problémy = Sugar Production in Ukraine: Trends and Problems   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 10. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 10   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář