HOME pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH


Z HISTORIE LISTŮ CUKROVARNICKÝCH

ZA RAKOUSKO-UHERSKA A PRVNÍ REPUBLIKY
Časopis Listy cukrovarnické založil a vlastním nákladem začal vydávat Karel Preis, profesor anorganické a analytické chemie na České polytechnice v Praze. První číslo vyšlo v říjnu 1882. Karel Preis již v roce 1872 založil „Časopis cukrovarnický“, který však vycházel pouze tři roky. Listy cukrovarnické redigoval Preis spolu s dr. Milanem Nevolem, docentem organické chemie a majitelem soukromé laboratoře. Od ročníku 1893/94 nahradil dr. Nevoleho jeho kolega z laboratoře Karel C. Neumann, který byl již od roku 1885 stálým spolupracovníkem redakce.
Po smrti prof. Preise v roce 1916 převzal vydávání Listů cukrovarnických Spolek pro průmysl cukrovarnický v Čechách. K. C. Neumann práci v redakci ze zdravotních důvodů ukončil a o rok dříve. Odpovědným redaktorem se stal ing. František Herles (v redakci Listů pracoval do roku 1924). V roce 1922 vstoupil do redakce ing. Otakar Fallada (předtím ředitel cukrovarnické stanice ve Vídni), který časopis redigoval do roku 1938, kdy převzal řízení časopisu ing. dr. Rudolf Kopecký. Dr. Kopecký pak pracoval v redakci až do odchodu do důchodu v roce 1961.

Listy cukrovarnické začaly v roce 1882 vycházet jako měsíčník, od ročníku 1893/94 vycházely třikrát za měsíc. Za první republiky získaly Listy nové postavení a byly podstatně rozšiřovány: od ročníku 1918/19 vycházely jako týdeník s přílohou „Zpravodaj“ věnovanou obchodním a hospodářským otázkám (i v německé verzi jako „Prager Zuckermarkt“), přílohou „Rozhledy“ (přehled odborného tisku), „Finanční hlídka“ a „Věstník Spolku cukrovarnických úředníků“ aj.

PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
V době německé okupace se vydávání cukrovarnického časopisu potýkalo s řadou problémů, nakonec bylo úředním rozhodnutím v roce 1943 zastaveno. Na podzim 1945 byly Listy cukrovarnické jako čtrnáctideník obnoveny, opět pod vedením dr. Kopeckého. Po komunistickem puči v roce 1948 převzal vydávání stát prostřednictvím Státního nakladatelství technické literatury. Od roku 1951 vycházejí Listy jako měsíčník ve shodě s kalendářním rokem (do té doby ročníky odpovídaly roku hospodářskému). Zásluhou všech redaktorů si časopis uchoval vysokou odbornou úroveň a dobré jméno u nás i v zahraničí. Byli to vedoucí redaktoři ing. Břetislav Hojdem (v redakci 1953-58), ing. dr. Jaroslav Pucherna (v redakci 1958-72) a ing. Antonín Kovařík, CSc. (1973-91). Po odchodu dr. Kopeckého pracovaly jako technické redaktorky postupně Dagmar Řezáčová (1962-1967), Dora Geblerová (1967-75), Marie Kaftanová (1976-84) a ing. Emílie Wallová (1985-93).

ČASOPIS DNES
V roce 1991 se vydavatelem stal Výzkumný ústav cukrovarnický (dnes VUC Praha, a.s.), od ročníku 1992 pak začal časopis vycházet i jako odborný časopis pro cukrovou řepu pod pozměněným názvem Listy cukrovarnické a řepařské. V současnosti tak LCaŘ odebírají mj. všechny cukrovary v Česku i na Slovensku a všichni pěstitelé cukrovky. Časopis se dále vyvíjí, rozšířil počet stran, zlepšuje grafickou úroveň… věříme proto, že bude i nadále pomáhat českým a slovenským odborníkům z oboru cukrovka-cukr v jejich práci.

Za dobu své existence časopis mnohokrát změnil svou podobu.
Prohlédněte si proto, jak v různých dobách vypadaly

TITULNÍ STRANY ČASOPISU.Všechny ročníky jsou k dispozici v odborné knihovně VUC Praha a.s.
   hlavní stránka      redakce      pro autory      ceník      předplatné      web-adresář      2008     2009     2010     2011     2012