HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2017    2/2017    3/2017    4/2017    5–6/2017    7–8/2017    9–10/2017    11/2017    12/2017   

Listy cukrovarnické a řepařské, 133, 2017
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2017 (prosinec)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Gažo J.:
  Závislosť tvorby úrody a cukornatosti repy cukrovej od odrody a priebehu agroekologických podmienok ročníka = Dependence of Yield Formation and Sugar Content on Sugar Beet Varieties and Annual Agroecological Conditions
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Maroušek J., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Havelka Z., Pártlová P., Váchal J.:
  Nitráty v červené řepě a hnojení sodíkem = Nitrates in Beetroot and Sodium Fertilization   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Sato A.:
  Analýza konkurenceschopnosti belgického cukrovarnictví =  Analysis of Com petitiveness of Belgian Sugar Industry
  full text (PDF)   abstract
 • Tetřevová L.:
  Komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovarnickými podniky = Communication of Socially Responsible Activities by Sugar-Producing Companies   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  13. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření množství tepla = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Heat Measurement   full text (PDF)   abstract
TOP

      11/2017 (listopad)
 • Chalupný K., Šolín Z.:
  Nakupování cukrovky v Českém Meziříčí = Sugar Beet Purchasing in České Meziříčí Sugar Factory   full text (PDF)
 • SESVanderHave zveřejnila informaci o vlastním patentu týkajícím se zlepšení skladovatelnosti sklizené cukrové řepy
  full text (PDF)
 • Suková J., Froněk D.:
  SOT s cukrem na prahu bezkvótového období: Část 2. Příprava, přijetí a zrušení kvótového systému = CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 2. Administration of Information System of Czech Sugar Market During and After Quotas
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2017   full text (PDF)
 • Tóth M., Holúbek I., Boháčiková A.:
  Vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem v Slovenskej republike = Impact of Sugar Beet Production on the Economic Performance of Farms in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Połeć B., Baryga A., Szymański T., Małczak E.:
  Methanová fermentace vyslazených cukrovarnických řízků s přidáním hovězí kejdy = Methane Fermentation of Sugar Beet Pulps with Addition of Cattle Liquid Manure   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J.:
  Specifika produkce cukru v asijském regionu = Characteristics of Sugar Production in Asian Region   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 6.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 6)   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Osobní: Šedesátiny Oldřicha Reinbergra   full text (PDF)
TOP

      9–10/2017 (zaří–říjen)
 • Křováček J.:
  Řepná kampaň ve zlomovém období   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2017 ve Slovči   full text (PDF)
 • Maňasová M., Wenzlová J., Douda O., Zouhar M., Novotný D., Ryšánek P., Mazáková J., Chochola J., Pavlů K., Šarovská L., Fridrich P., Novik A.:
  Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871) = Research on Alternative Methods of Sugar Beet Protection against Sugar Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii
  (Schmidt, 1871)   full text (PDF)   abstract
 • Torma S., Vilček J.:
  Pozberové zvyšky cukrovej repy a ich význam v kolobehu živín = Postharvest Residues of Sugar Beet and their Role in Nutrient Cycle   full text (PDF)   abstract
 • Štrobach J., Mikulka J.:
  Je řepa cukrová rizikovou předplodinou ozimů z pohledu škod prasetem divokým (Sus scrofa)? = Is Sugar Beet Risk Previous Crop due to Wild Boar (Sus scrofa) Caused Damage?   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š.:
  Duman obyčajný Datura stramonium L. a cukrová repa = Jimsonweed Datura stramonium L. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu = Durability of One-time Loosening of Compacted Layer in Soil Profile   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Osobní: Ing. Jaromír Chochola, CSc., oslavil 70. narozeniny   full text (PDF)
 • Nováková V.:
  K ukončení platnosti cukerních kvót   full text (PDF)
 • Hinčica V.:
  Cukrovarnictví ve Spojených státech amerických = Sugar Industry in United States of America   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V., Hájková L.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2016/2017 v České republice = Report on Sugar Campaign 2016/2017 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 5.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 5)   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Marek B., Hotový Z.:
  Historický model cukrovaru v Praze-Modřanech   full text (PDF)
 • Brož J.:
  Isoglukosa, riziko obezity a diabetes mellitus 2. typu   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Svatoplukem Šebkem   full text (PDF)
 • Janíček D.:
  Osobní: Za Ing. Alicou Strašiftákovou   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: D. Gabrovská, M. Chýlková: Sladká fakta o cukrech a sladidlech – aneb čím si osladit život   full text (PDF)
TOP

      7–8/2017 (červenec–srpen)
 • Marek B.:
  Polní řepařské dny 2017   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa na Dnu Agronoma v Zaloňově   full text (PDF)
 • Trnková J., Froněk D.:
  SOT s cukrem na prahu bezkvótového období: Část 1. Příprava, přijetí a zrušení kvótového systému = CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 1. Preparation, Adoption, and End of Quota System   full text (PDF)   abstract
 • Kristek S., Jović J., Zmaić K., Kraljičak Ž., Kišpal H., Bešlo D., Horvat D., Stjepanović B., Rašić B.:
  Problematika vzniku rezistence Cercospora beticola Sacc. na některé účinné látky fungicidů = Problem of Development of Resistance to Some Fungicide Active Substances Intended for Suppressing of Cercospora beticola Sacc.   full text (PDF)   abstract
 • Nytra Ł., Suchomel J.:
  Abundance a diverzita drobných savců v porostech řepy cukrové v Českém Slezsku = Abundance and Diversity of Small Mammals in Sugar Beet Stands in Czech Silesia   full text (PDF)   abstract
 • Filippovová J.:
  Sova pálená – významný predátor hraboše polního v řepařských výrobních oblastech = Barn Owl as Important Avian Predator of Common Vole in Sugar Beet Growing Regions   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V.:
  Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P, K a Alga 600 na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on Molasses Components, White Sugar Content and White Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 4.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 4)   full text (PDF)   abstract
 • Sumińska T., Gajewnik B.:
  Vliv odstřeďování C cukroviny na kvalitu vyrobeného cukru = Impact of Centrifugation of C Massecuite on the Quality of Sugar Powder Produced   full text (PDF)   abstract
 • Połeć B., Baryga A.:
  Vývoj metody čištění surové šťávy se separací kalu po předčeření = Development of a Raw Juice Purification Method with Sludge Separation after Initial Liming   full text (PDF)   abstract
 • Hutňan M., Chávez Fuentes J. J., Barbušová J.:
  Príspevok anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov k energetickej bilancii cukrovaru = Contribution of Anaerobic Treatment of Spent Sugar Beet Pulp to Energy Balance of Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Navrátilová M., Beranová M.:
  Zhodnocení postavení třtinového cukru jako komodity v rámci obchodního konceptu fair trade v České republice = Evaluation of Position of Cane Sugar as Commodity within Fair Trade Business Concept in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Macháček J., Syrovátka M., Harmáček J.:
  Výroba a obchod s cukrem v subsaharské Africe = Sugar Production and Trade in Subsaharan Africa   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  5. konference ESST v Drážďanech   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Ing. Bohumilem Šemberou, CSc.   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukry – mýty a realita   full text (PDF)
 • Hojgr J., Blašík J., Přidalová J.:
  Osobní: Zemřel Zdeněk Bialý   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Osobní: Prof. Jean Genotelle zemřel   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Odešel Ing. Jan Janich   full text (PDF)
TOP

      5–6/2017 (květen–červen)
 • Reinbergr O.:
  Návrat českého cukrovarnictví do liberálního prostředí = Czech Sugar Industry Returning to Liberal Environment
  full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 na Slovensku = Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Firma HOLMER představuje překládací vůz TransCart   full text (PDF)
 • Mikulka J., Štrobach J.:
  Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) a jeho expanze v porostech řepy cukrové v České republiceAbutilon theophrasti Med. and its Expansion in Sugar Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Czakó M.:
  Jak zlepšit kvalitativní i kvantitativní parametry cukrové řepy?   full text (PDF)
 • Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V.:
  Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015 = Effect of Foliar Nutrition of Potassium and Silicon on Yield and Quality of Sugar Beet in Unusual Windy Conditions in 2014 and 2015   full text (PDF)   abstract
 • Frait J.:
  Yamato – excelentní od první sezóny   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Molas R., Kupczyk A., Osiak J.:
  Dlouhodobé účinky evropské reformy trhu s cukrem v Polsku = Lasting Effects of the EU Sugar Market Reform in Poland
  full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  Řepařství a cukrovarnictví v Československu v letech velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století = Sugar Beet Growing and Sugar Industry in Czechoslovakia during Great Depression in 1930s   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Janem Hanesem   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Františkem Holým   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XXIV. symposium Asociace Andrewa van Hooka   full text (PDF)
TOP

      4/2017 (duben)
 • Křováček J.:
  Na začátku řepařského roku 2017 = At the Beginning of Sugar Beet Year 2017   full text (PDF)
 • Grznár J.:
  Eliminací stresů k vysokým výnosům = Eliminating Stress for High Yields   full text (PDF)
 • Winkler, J., Rypová, I., Dvořák J.:
  Vliv hnojení cukrovky chlévským hnojem na zaplevelení = Influence of Manure on Weed Infestation of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Výhody použití graminicidu Agil = Benefits of Agil Graminicide Application   full text (PDF)
 • Varga I., Antunović M., Iljkić D.:
  Vliv rozdílného hnojení dusíkem na růst kořene cukrové řepy = Sugar Beet Root Development with Different Nitrogen Fertilization Rate   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L.:
  Výsledky pokusů s hnojivy firmy Agrobiosfer, s.r.o., ve výživě a hnojení cukrovky = Results of Experiments with Agrobiosfer Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Hönig V., Strouhal J., Smrčka L., Linhart Z., Pernica K.:
  Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem = Changes in Tax Policies on Bioethanol Market   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Austrálii = Sugar Production in Australia   full text (PDF)   abstract
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   full text (PDF)
TOP

      3/2017 (březen)
 • Honsová H.:
  Pro intenzivnější produkci cukrové řepy = For more intensive production of sugar beet   full text (PDF)
 • Šipek J.:
  V roce 2017 přínos využití Gallantu Super a Nurelle D v cukrové řepě stoupne = Benefits of Using Gallant Super and Nurelle D in Sugar Beet to Increase in 2017   full text (PDF)
 • Kristek S., Rešić I., Jović J., Rašić S., Varga I., Lenart L., Kišpal H., Antunović M.:
  Možnost snížení hnojení dusíkem využitím užitečných mikroorganismů = Possibility of Mineral Nitrogen Fertilization Reduction by Applying Beneficial Microorganisms   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Titan – šlape jako hodinky = Goltix Titan – Runs like Clockwork   full text (PDF)
 • Pačuta V., Rašovský M., Buday M.:
  Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 30 P, K and Alga 600 on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Maximalizace využití výnosového potenciálu cukrové řepy pomocí výživy = Maximising Use of Sugar Beet Yield Potential by Nutrition   full text (PDF)
 • Bobrivnyk L. D., Remeslo N. V., Stepanets L. F., Fedorenchenko L. O.:
  Chemické složení hlíz vybraných odrůd topinamburu = Chemical Composition of Some Varieties of Jerusalem Artichoke Tubers   full text (PDF)   abstract
 • Sobotovičová Š.:
  Vývoj ceny a spotřeby cukru v České republice = Development of Prices and Sugar Consumption in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Rychtera M., Kmínek M., Černý V.:
  Aplikace řídicích systémů při fermentační výrobě ethanolu = Application of Control Systems in Fermentative Production of Ethanol   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Osobní: Ing. Josef Migdau slaví šedesáté narozeniny   full text (PDF)
TOP

      2/2017 (únor)
 • Jurečka M.:
  Otevřený dopis řepařům   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2016/2017 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2016/2017   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Technická komise CIBE v Trenčíně = CIBE Technical Committee in Trenčín   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2017 = Sugar Beet Varieties Registered in 2017   full text (PDF)   abstract
 • Systém ROPA Micro-Topper 2 garantuje perfektní ořez cukrové řepy   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Méně obvyklá poškození cukrové řepy v letech 2015 a 2016 = Less Common Sugar Beet Disorders in 2015 and 2016
  full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ze setkání pěstitelů cukrové řepy = Sugar Beet Growers Meetings   full text (PDF)
 • Řezbová H., Smutka L., Pulkrábek J., Škubna O.:
  Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel = Isoglucose as Important Element of Sweeteners Market
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Osobní: Za Ing. Antonínem Špatinou (1949–2016)   full text (PDF)
TOP

      1/2017 (leden)
 • Jurečka M.:
  Slovo ministra řepařům a cukrovarníkům do nového roku 2017 = Minister Addressed Beet Growers and Sugar Producers with New Year 2017   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Na období bez kvót jsme připraveni = We Are Ready for Post-Quotas Period   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2017 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2017   full text (PDF)   abstract
 • Brom R.:
  Systém zkoušení pro Seznam doporučených odrůd cukrové řepy = Testing System for List of Recommended Sugar Beet Varieties   full text (PDF)
 • Novinky v sortimentu odrůd cukrovky BETASEED pro rok 2017   full text (PDF)
 • Topcuoglu B.:
  Znečištění težkými kovy a zdravotní rizika u rostlin cukrové řepy pěstované v půdě hnojené čistírenskými kaly = Heavy Metal Pollution and Health Risks in Sugar Beet Plants Grown in Sewage Sludge Applied Soil   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Brhelová J.:
  „Bílé zlato“ a prosperita meziválečného Československa = “White gold” and Economic Prosperity of Interwar Czechoslovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Málek oslavil šedesáté narozeniny   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Za Ing. Jiřím Votlučkou   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2020     ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář