HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2017    2/2017    3/2017    4/2017    5–6/2017   

Listy cukrovarnické a řepařské, 133, 2017
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      5–6/2017 (květen–červen)
 • Reinbergr O.:
  Návrat českého cukrovarnictví do liberálního prostředí = Czech Sugar Industry Returning to Liberal Environment
  full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 na Slovensku = Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Firma HOLMER představuje překládací vůz TransCart   full text (PDF)
 • Mikulka J., Štrobach J.:
  Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) a jeho expanze v porostech řepy cukrové v České republiceAbutilon theophrasti Med. and its Expansion in Sugar Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Czakó M.:
  Jak zlepšit kvalitativní i kvantitativní parametry cukrové řepy?   full text (PDF)
 • Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V.:
  Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015 = Effect of Foliar Nutrition of Potassium and Silicon on Yield and Quality of Sugar Beet in Unusual Windy Conditions in 2014 and 2015   full text (PDF)   abstract
 • Frait J.:
  Yamato – excelentní od první sezóny   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Molas R., Kupczyk A., Osiak J.:
  Dlouhodobé účinky evropské reformy trhu s cukrem v Polsku = Lasting Effects of the EU Sugar Market Reform in Poland
  full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  Řepařství a cukrovarnictví v Československu v letech velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století = Sugar Beet Growing and Sugar Industry in Czechoslovakia during Great Depression in 1930s   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Janem Hanesem   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Františkem Holým   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XXIV. symposium Asociace Andrewa van Hooka   full text (PDF)
TOP

      4/2017 (duben)
 • Křováček J.:
  Na začátku řepařského roku 2017 = At the Beginning of Sugar Beet Year 2017   full text (PDF)
 • Grznár J.:
  Eliminací stresů k vysokým výnosům = Eliminating Stress for High Yields   full text (PDF)
 • Winkler, J., Rypová, I., Dvořák J.:
  Vliv hnojení cukrovky chlévským hnojem na zaplevelení = Influence of Manure on Weed Infestation of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Výhody použití graminicidu Agil = Benefits of Agil Graminicide Application   full text (PDF)
 • Varga I., Antunović M., Iljkić D.:
  Vliv rozdílného hnojení dusíkem na růst kořene cukrové řepy = Sugar Beet Root Development with Different Nitrogen Fertilization Rate   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L.:
  Výsledky pokusů s hnojivy firmy Agrobiosfer, s.r.o., ve výživě a hnojení cukrovky = Results of Experiments with Agrobiosfer Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Hönig V., Strouhal J., Smrčka L., Linhart Z., Pernica K.:
  Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem = Changes in Tax Policies on Bioethanol Market   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Austrálii = Sugar Production in Australia   full text (PDF)   abstract
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   full text (PDF)
TOP

      3/2017 (březen)
 • Honsová H.:
  Pro intenzivnější produkci cukrové řepy = For more intensive production of sugar beet   full text (PDF)
 • Šipek J.:
  V roce 2017 přínos využití Gallantu Super a Nurelle D v cukrové řepě stoupne = Benefits of Using Gallant Super and Nurelle D in Sugar Beet to Increase in 2017   full text (PDF)
 • Kristek S., Rešić I., Jović J., Rašić S., Varga I., Lenart L., Kišpal H., Antunović M.:
  Možnost snížení hnojení dusíkem využitím užitečných mikroorganismů = Possibility of Mineral Nitrogen Fertilization Reduction by Applying Beneficial Microorganisms   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Titan – šlape jako hodinky = Goltix Titan – Runs like Clockwork   full text (PDF)
 • Pačuta V., Rašovský M., Buday M.:
  Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 30 P, K and Alga 600 on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Maximalizace využití výnosového potenciálu cukrové řepy pomocí výživy = Maximising Use of Sugar Beet Yield Potential by Nutrition   full text (PDF)
 • Bobrivnyk L. D., Remeslo N. V., Stepanets L. F., Fedorenchenko L. O.:
  Chemické složení hlíz vybraných odrůd topinamburu = Chemical Composition of Some Varieties of Jerusalem Artichoke Tubers   full text (PDF)   abstract
 • Sobotovičová Š.:
  Vývoj ceny a spotřeby cukru v České republice = Development of Prices and Sugar Consumption in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Rychtera M., Kmínek M., Černý V.:
  Aplikace řídicích systémů při fermentační výrobě ethanolu = Application of Control Systems in Fermentative Production of Ethanol   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Osobní: Ing. Josef Migdau slaví šedesáté narozeniny   full text (PDF)
TOP

      2/2017 (únor)
 • Jurečka M.:
  Otevřený dopis řepařům   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2016/2017 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2016/2017   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Technická komise CIBE v Trenčíně = CIBE Technical Committee in Trenčín   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2017 = Sugar Beet Varieties Registered in 2017   full text (PDF)   abstract
 • Systém ROPA Micro-Topper 2 garantuje perfektní ořez cukrové řepy   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Méně obvyklá poškození cukrové řepy v letech 2015 a 2016 = Less Common Sugar Beet Disorders in 2015 and 2016
  full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ze setkání pěstitelů cukrové řepy = Sugar Beet Growers Meetings   full text (PDF)
 • Řezbová H., Smutka L., Pulkrábek J., Škubna O.:
  Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel = Isoglucose as Important Element of Sweeteners Market
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Osobní: Za Ing. Antonínem Špatinou (1949–2016)   full text (PDF)
TOP

      1/2017 (leden)
 • Jurečka M.:
  Slovo ministra řepařům a cukrovarníkům do nového roku 2017 = Minister Addressed Beet Growers and Sugar Producers with New Year 2017   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Na období bez kvót jsme připraveni = We Are Ready for Post-Quotas Period   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2017 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2017   full text (PDF)   abstract
 • Brom R.:
  Systém zkoušení pro Seznam doporučených odrůd cukrové řepy = Testing System for List of Recommended Sugar Beet Varieties   full text (PDF)
 • Novinky v sortimentu odrůd cukrovky BETASEED pro rok 2017   full text (PDF)
 • Topcuoglu B.:
  Znečištění težkými kovy a zdravotní rizika u rostlin cukrové řepy pěstované v půdě hnojené čistírenskými kaly = Heavy Metal Pollution and Health Risks in Sugar Beet Plants Grown in Sewage Sludge Applied Soil   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Brhelová J.:
  „Bílé zlato“ a prosperita meziválečného Československa = “White gold” and Economic Prosperity of Interwar Czechoslovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Málek oslavil šedesáté narozeniny   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Za Ing. Jiřím Votlučkou   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013     ON-LINE/OBSAH 2012

ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář