HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BENEŠOVÁ Irena, ŠÁNOVÁ Petra, BRECKLOVÁ Veronika, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí
Structure of Latin American Sugar Industry


The paper analyzes the available sugar producing and sugar crops processing capacities in Latin America. Its objective is to evaluate their current state in relation to the specialization, processed commodity and geographic location. The analysis of current sugar producing capacities uses contingency tables. Latin American processing capacities can be divided into eight groups according to their specialization in sugar beet and sugar cane production, raw sugar, electricity production and ethanol production. Majority (41%) of the processing capacities specialize in sugar cane production, ethanol production and electricity production. On the other hand, the capacities that focus on sugar beet processing are only marginal. The analyzed region has one significant feature – high concentration of processing and production capacities.

Key words: sugar, sugar crops, production capacities, production, by-products, distribution, Latin America, structure.


Článek se zabývá zpracovatelskými kapacitami v Latinské Americe. Článek hodnotí současný stav zpracovatelských (výrobních) kapacit průmyslu spjatého se zpracováním cukrodárných plodin s ohledem na zaměření produkce, zpracovávanou komoditu a geografickou lokaci. K analýze současných cukrovarnických kapacit jsou využity kontingenční tabulky. Latinsko-americké zpracovatelské kapacity je možno rozdělit do osmi skupin dle jejich zaměření na produkci cukru z cukrodárných plodin či ze surového cukru a dále produkci elektrické energie a ethanolu. Největší zastoupení (41 %) mají zpracovatelské kapacity zaměřené na produkci třtinového cukru, ethanolu a elektrické energie. Marginální jsou zde naopak kapacity zaměřené na zpracování cukrové řepy. Velmi podstatným rysem analyzované oblasti je vysoká míra koncentrace zpracovatelských a produkčních kapacit.

Klíčová slova: cukr, cukrodárné plodiny, produkční kapacity, výroba, vedlejší produkty, distribuce, Latinská Amerika, struktura.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 266–271.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz