HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef
(Mendelova univerzita v Brně)

Cukrová třtina a produkce cukru na ostrově Mauricius
Sugar Cane and Sugar Production on the Mauritius Island


This paper focuses on the place sugarcane occupies in the agricultural production of Mauritius. It describes the history of sugar­cane growing and its importance for the Mauritian culture. The Republic of Mauritius is one of the world’s leading producers of cane sugar. The following part of the paper describes milestones in sugar cane cultivation and the importance of the sugar production for the island. The competitiveness of Mauritian sugar on the world market is also briefly discussed.

Key words: sugar, sugarcane, agriculture, Mauritius.


Tento příspěvek popisuje význam cukrové třtiny pro zemědělskou produkci ostrova Mauricius. V textu je popsána historie pěstování cukrové třtiny a její význam pro mauricijskou kulturu. Mauricijská republika patří mezi přední světové producenty cukru vyráběného z cukrové třtiny. V další části textu jsou představeny historické milníky pěstování cukrové třtiny a také význam produkce cukru pro tento ostrov. Stručně je diskutována také konkurenceschopnost mauricijského cukru na světových trzích.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, zemědělství, Mauricius.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 79–81.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz