HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADEC Pavel, KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 2)


The paper explains the principle of polarimeter function and describes the configuration of the measuring device. It provides examples of laboratory and process polarimeters and discusses their properties and application. Particular attention is paid to using the polarimeter to determine sugar purity.

Key words: polarimeter, rotary polarization, specific rotation, process polarimeter, sugar purity, application of polarimeters.


V příspěvku je vysvětlen princip funkce polarimetru a je popsáno uspořádání měřicího zařízení. Jsou ukázány příklady laboratorních a provozních polarimetrů, uvedeny jejich vlastnosti a možnosti použití. Zvláštní pozornost je věnována využití polarimetru při stanovení čistoty cukru.

Klíčová slova: polarimetr, rotační polarizace, měrná otáčivost, provozní polarimetr, čistota cukru, využití polarimetrů.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 388–391.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz