HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2011    2/2011    3/2011    4/2011    5-6/2011    7-8/2011    9-10/2011    11/2011    12/2011

Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Jako příloha LCaŘ vychází přehled článků z domácího i zahraničního řepařsko-cukrovarnického tisku INFOHLÍDKA.

Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2011 (prosinec)
 • Pulkrábek J., Smutka L., Pokorná I., Maitah M.:
  Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů = The World Trade With Raw Sugar – Analyses of the Competitiveness of the Regions   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Vliv nematodů Heterodera Schachtii Schmidt na výnos cukrové řepy = Influence of Heterodera Schachtii Schmidt Nematode on Sugar Beet Yields   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Janků J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Adjuvanty = Important Aspects of Chemical Weed Control: Adjuvants
  full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Bojňanská T., Vidal D., Hambálková J., Tóth Š., Richter A.:
  Zhodnotenie práce biologickej čističky odpadových vôd a produkcie bioplynu = Evaluation of the Biological Waterwaste Treatment Plant and its Biogas Production   full text (PDF)   abstract
 • Šilar Z.:
  Sklizeň celé řepy – ořezávání cukrové řepy novým systémem ořezu ROPA Micro-Topper 2   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. – 60 let   full text (PDF)
 • Hromádko J., Miler P., Kotek M.:
  Environmentální přínos paliva E10 = Environmental Benefits of Fuel E10   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Koláček J., Hrušková K., Bubník Z.:
  Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi pšeničného B-škrobu s upotřebením v zemědělství = Biodegradable Composites Based on Wheat B-starch for Agriculture Applications   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  7. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2011   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  CHISA 2011   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Jiřím Linhartem   full text (PDF)

 • ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK – 2011   full text (PDF)
TOP

      11/2011 (listopad)
 • Evropská komise plánuje ukončit kvótový systém v roce 2015   full text (PDF)
 • CEFS – Výbor evropských výrobců cukru nesouhlasí s návrhem ukončit kvótový systém v roce 2015   full text (PDF)
 • CIBE – Konfederace evropských pěstitelů cukrovky reaguje na ohlášený konec současné Společné organizace trhů s cukrem   full text (PDF)
 • Potop V., Türkott L.:
  Variabilita výnosů cukrovky ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím = Variability of Sugar Beet Yields In Relation To Dry and Wet Spells   full text (PDF)   abstract
 • Prośba-Białczyk U., Szajsner H., Grzyś E., Demczuk A., Sacała E., Bąk K.:
  Vliv stimulace osiva na produktivitu cukrové řepy = Effect of Seeds Stimulation on Sugar Beet Productivity
  full text (PDF)   abstract   full text in English (*.doc)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů = Important Aspects of Chemical Weed Control: Environmental Factors Affecting Herbicide Efficacy   full text (PDF)   abstract
 • Tobiašová E.:
  Vplyv organických hnojív na vlastnosti pôdy pod repou cukrovou = Influence of Organic Fertilizers on Soil Properties under Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Čupera J., Polcar A.:
  Výkonové parametry zážehového motoru při spalování paliva E85 = Performance Indicators of the IC Engine Fueled by E85
  full text (PDF)   abstract
 • Skřivan A. (ml.):
  Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou = Škoda Works and the Construction of Sugar Refineries in China Before World War II   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2011 v Dobrovici a na Loučeni = Sugar Festivities 2011 in Dobrovice and Loučeň   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 28
TOP

      9–10/2011 (září–říjen)
 • Opatření Evropské komise pro zajištění dostatku cukru na trhu EU = The European Commission Measures to Provide Sugar Sufficiency on the Union Market   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Informace z kongresu CEFS 2011 = Information from CEFS Congress in 2011   full text (PDF)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Vývoj světového obchodu s cukrem z pohledu posledních čtyř dekád = Development of the World Trade with Sugar in the Last Four Decades   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Využití HT technologií při regulaci plevelů = Important Aspects of Chemical Weed Control: Usage of HT Technologies for Weed Control   full text (PDF)   abstract
 • Holúbek I:
  Náklady a výnosy cukrovej repy v poľnohospodárskom podniku Tapos, s.r.o., po reforme SOT = Costs and Yields of Sugar Beet in the Agricultural Company Tapos Ltd. after the CMO Reform   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Setkání nejen u cukrové řepy ve Slovči = Meeting not only over Sugar Beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Váňová M., Palík S., Jirsa O.:
  Vliv předplodiny, ročníku, intenzity pěstování a odrůdy na výnos a jakostní parametry jarního ječmene = Effects of Preceding Crop, Year, Growing Intensity and Variety on Grain Yield and Quality Parameters in Spring Barley   full text (PDF)   abstract
 • Müller M., Valášek P., Novák P., Hrabě P., Paško J.:
  Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy = Overlays and Composites Application in Technology of Sugar Beet Cultivation and Harvest   full text (PDF)   abstract
 • Wnuk B.:
  Závislosti medzi priepustnosťou svetla a obsahom bielkovín vo filtrátoch v priebehu čerenia repnej šťavy vápnom = The Correlation between Transmittance and the Protein Content of Raw Juice Filtrate during Liming   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Tereos TTD – cesta mezi deset nejvýznamnějších českých potravinářských společností = Tereos TTD – The Journey among Top Ten Czech Food Companies   full text (PDF)
 • Ribera M.-Ch., De Imana O. R., Lund D., Perrin C., Pagani P.:
  Evropský cukrovarnický průmysl a CEFS = The European Sugar Sector and the CEFS   full text (PDF)
 • Řehák V.:
  Osobní: Jiří Zapletal v plné síle slaví padesátiny   full text (PDF)
 • Martinčík D., Polívka M.:
  Cukrovarnictví, řepařství a Velká hospodářská krize v ČSR = Beet-Sugar Industry, Beet Cultivation and the Great Depression in Czechoslovakia   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D., Kardoš I., Roba R., Straka R.:
  Osobní: Za profesorom Ing. Alexandrom Dandárom, DrSc.   full text (PDF)
 • Kadlec P., Bubník Z., Šárka E., Gebler J.:
  Osobní: Na rozloučenou s profesorem Dandárem   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: K výročí narození akademika Václava Stehlíka   full text (PDF)
TOP

      7–8/2011 (červenec–srpen)
 • Froněk D.:
  Z valné hromady SPC Moravy a Slezska   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Exkurze řepařské komise TTD do Brazílie = Field Trip for the TTD Beet Commission to Brazil   full text (PDF)
 • Bubník Z., Šárka E.:
  2. konference ESST v Bratislavě = The 2nd ESST Conference in Bratislava   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Setkání nejen nad porosty cukrovky = Meeting not only over Sugar Beet   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  XVIII. sympozium Asociace Andrewa Van Hooka na téma Pokrok v cukrovarnických zařízeních, procesech a produktivitě při výrobě cukru = The XVIIIth Symposium of the Andrew Van Hook Association: Progress in Sugar Equipments and Processes and Productivity Gains   full text (PDF)
 • Pospišil R., Candráková E., Ondrejčíková Z.:
  Účinok hnojenia digestátom na energetickú efektívnosť produkcie repy cukrovej = Effect of Digestate Fertilization on Energy Efficiency of Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Chování herbicidů v prostředí = Important Aspects of Chemical Weed Control: Behaviour of herbicide in the environment   full text (PDF)   abstract
 • Jůzl M., Pulkrábek J.:
  Profesor Lubomír Minx oslavil 80 let   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Kvalita bulev vybraných odrůd krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství = Root Quality of Chosen Fodder-beet and Sugar-beet Varieties in Organic Farming   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V., Pavelka M., Rejšek K., Formánek P.:
  Význam aminokyselin v přímé výživě pěstovaných plodin = Significance of Amino Acids in Direct Nutrition of Crops
  full text (PDF)   abstract
 • Čižmář Z.:
  160 let výroby cukru v Hrušovanech nad Jevišovkou = 160 Years of Sugar Production in the Town of Hrušovany nad Jevišovkou   full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z.:
  Nové knihy: Zeno Čižmář – Příběh hrušovanského cukrovaru: 160 let tradice   full text (PDF)
 • Tobola S., Lössl J.:
  Novodobá historie cukrovaru Hrušovany = Recent History of the Sugar Refinery in Hrušovany   full text (PDF)   abstract
 • Tobola S.:
  Osobní: K šedesátinám pana Josefa Lössla   full text (PDF)
 • Hradiský J., Svačina P.:
  Významná jubilea továren společnosti Tereos TTD: 180 let cukrovaru Dobrovice • 140 let cukrovaru České Meziříčí • 140 let lihovaru Chrudim = Important Anniversaries of Tereos TTD Factories: 180 years of the Dobrovice Sugar Factory • 140 years of the České Meziříčí Sugar Factory • 140 years of the Chrudim Distillery   full text (PDF)   abstract
 • Anděl J., Balej M., Raška P.:
  Geografický pohled na české cukrovarnictví v evropském kontextu = Geographical Vview on Czech Sugar Beet Production in European Context   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Miler P.:
  Princip kontroly plnění kritérií udržitelnosti biopaliv = Principle of monitoring the implementation of sustainability criteria for biofuels   full text (PDF)   abstract
 • Kraus J., Mareš M.:
  Vliv cukru na íránskou politiku = The Influence of Sugar on Iranian Politics   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Dvojí letošní výročí profesora Karla Andrlíka = This year’s Professor’s Karel Andrlík’s Double Anniversary
  full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Nové knihy: Daniel Froněk – Dobrovické bílé zlato v proměnách času   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Gratulace Ing. Blance Zolmanové   full text (PDF)
 • Suchomelová L.:
  Dobrovická muzea oslavila své 1. narozeniny = Dobrovice Museums Celebrated the 1st Birthday   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: ICUMSA – 27th Session – Berlin, 2010, Proceedings   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Doc. Ing. Dr. Karel Číž, CSc., zemřel   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 27
TOP

      5–6/2011 (květen–červen)
 • Reinbergr O.:
  Aktuální stav cukrovarnického a lihovarnického průmyslu v poreformním období = Current State of the Czech Sugar and Ethanol Industry in the Post Reform Period   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2010/2011 na Slovensku = Evaluation of the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Úspěšná jednání Svazu pěstitelů cukrovky Čech v roce 2010/2011 = Successful negotiations of the Bohemian Sugar Beet Growers Association in 2010/2011   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Produkce cukrové řepy v Evropě   full text (PDF)
 • Spitzer T., Klem K., Matušinský P., Kazda J.:
  Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce = Model of the Prediction of Cercospora beticola on Sugarbeet
  full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Pospišil R., Ondrišík P., Kováčik P.:
  Vplyv Atoniku a Pentakeepu-V na produkčné parametre repy cukrovej a plodiny rotujúcej v osevnom postupe = The Effect of Atonic and Pentakeep-V on the Production Parameters of Sugar Beet and Crop Rotating in Crop Rotation
  full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině = Important Aspects of Chemical Weed Control: Ways of Herbicide Selectivity to Crops   full text (PDF)   abstract
 • Vojtíšek M., Laurin J., Barbolla A., Holubec R., Starý P.:
  Spalování směsi etanolu s rostlinným olejem ve vznětových motorech = Combustion of Ethanol-Vegetable Oil Blends in Diesel Engines   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2010/2011 v České republice = Report on the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Bohačenko I.:
  Distribuce velikosti škrobových zrn pšeničných škrobů průmyslově vyráběných v České republice = Starch Granule Size Distribution of Wheat Starches Manufactured in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V.:
  Doktorské studium na ústavu chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha = Doctoral Studies (PhD) at ICT Prague, Department of Carbohydrate Che­mistry and Technology   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Cukrovarnické kalendáře Bartens   full text (PDF)
TOP

      4/2011 (duben)
 • Pokorná I., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Světová produkce cukru = The World Production of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Co pomůže cukrovce   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Balíček Goltix Top + Powertwin s olejem zdarma: Síla je v řešení   full text (PDF)
 • Jursík M., Hamouzová K., Soukup J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR = Important Aspects of Chemical Weed Control: Herbicide Resistance in Weeds and Problems with Resistant Populations in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Efektivita použití Lignohumátu při pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Smatana J., Macák M., Demjanová E.:
  Regulácia zaburinenosti repy cukrovej v agroklimatických podmienkach juhozápadného Slovenska = Weed Control in Sugar Beet in Agro-climatic Conditions of southwestern Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Čechura L., Malý M., Peterová J.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Refineries   full text (PDF)   abstract
 • Špicar J.:
  Osobní: Za ing. Jiřím Boháčem   full text (PDF)
 • Wawro S., Gruska R., Kunicka-Styczyńska A.:
  Vplyv úderov elektrického napätia na mikroflóru charakteristickú pre koreň cukrovej repy = The Influence of Pulsed Elektric Fields on the Typical Microflora of Sugar-Beet Root   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Sto padesát let od narození ing. Františka Herlese   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2011   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  5. Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2011   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Půl století od tragické smrti doc. Drachovské-Šimanové   full text (PDF)
TOP

      3/2011 (březen)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Světová produkce cukrodárných plodin = The World Production of the Sugar Crops   full text (PDF)   abstract
 • Týr Š., Vereš T., Smatana J., Dalović I., Milošev D.:
  Časová dynamika aktuálnej zaburinenosti porastov repy cukrovej = Temporal Dynamics of Actual Weed Infestation in the Sugar Beet Canopies   full text (PDF)   abstract   full text in English (RTF)
 • Honsová H.:
  Zaostřit pozornost na využití rezerv při pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Růstové herbicidy (syntetické auxiny) = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Plant Growth Regulator Herbicides (Synthetic Auxins)
  full text (PDF)   abstract
 • Fungicidní a herbicidní řešení pro cukrovou řepu od firmy Dow AgroSciences   full text (PDF)
 • Založení vyrovnaného porostu je základním faktorem úspěchu   full text (PDF)
 • Capouchová I., Kostelanská M., Erhartová D., Prokinová E., Hajšlová J., Škeříková A., Salava J., Pazderů K.:
  Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice = Risks of the Fusarium Infestation for Bioethanol Production from Wheat   full text (PDF)   abstract
 • Vostrovský V., Štůsek J.:
  Geografická analýza výskytu plevelné řepy = Geographical analysis of the weed beet occurrence   full text (PDF)   abstract
 • Wnuk B.:
  Možnosti použitia Lowryho metódy na stanovenie bielkovín v cukrovarníckych šťavách = Trials on the Application of the Lowry Method for Detemination of Protein Content in Sugar Beet Juices   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy: V. Vondrejs – Otazníky kolem genového inženýrství   full text (PDF)
 • Bulich M.:
  ALBIT® stimulace růstu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Mikstein I.:
  Osobní: K šedesátým narozeninám Oldřicha Škeříka   full text (PDF)
TOP

      2/2011 (únor)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2011 = Sugar Beet Varieties Registered in the Year 2011   full text (PDF)   abstract
 • Patáková P., Toure S. S. M., Šimáček P., Čížková H., Lipovský J., Linhová M., Fribert P., Rychtera M., Melzoch K.:
  Využití cukrovky pro výrobu biobutanolu = Exploitation of Sugar Beet for Biobutanol Production   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Dvě úspěšné konference o cukrovce   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Cell Division – Polymerization of Microtubules Inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J., Urban J., Pazderů K., Švachula V., Černý I., Candráková E.:
  Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí = Sugar Beet Growing and its Influence on Environment
  full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Štěrba P.:
  Využití paliva E95 ve vznětových motorech = Use of the Fuel E95 in CI Engines   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Josef Světlík oslavil 50. narozeniny   full text (PDF)
 • Kroftová V.:
  Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR – Science Edition) v letech 1998–2008 a úloha těchto kategorií v současném hodnocení výsledků VaV = Trends in Subject Categories of WOK (JCR – Science Edition) in 1998–2008 and the Role of the Categories in Current Evaluation of R&D Results   full text (PDF)   abstract
 • Bezdíčková A.:
  Nové knihy: V. Bittner, R. Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotická poškození, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: M. Černý, T. Trnka, M. Buděšínský – Sacharidy   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2011   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 26
TOP

      1/2011 (leden)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2011 = The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2011   full text (PDF)   abstract
 • Holmer – přední světový výrobce mechanizace pro cukrovou řepu   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Very Long Chain Fatty Acid Biosynthesis
  full text (PDF)   abstract
 • Trávníček B., Dančák M.:
  Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané = Interesting Plants of Sugar Factory Settling Fields in Haná Region (Central Moravia, Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Hnilička F., Hniličková H., Honsová H.:
  Genotypové rozdíly v obsahu energie krmné řepy = Genotypes Difference in Energy Content by Fodder Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Konka W., Kucner M., Grabka J.:
  Inaktivace oxidoreduktáz z pohledu výroby cukerného sirupu = Inactivation of Oxidoreductases in View of Sugar Syrup Production   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Prof. Schiweck zemřel   full text (PDF)
 • Marek B., Šedivý A.:
  Železniční přeprava řepy do cukrovaru Sereď = Rail Transport of Beet to the Sugar Factory in the Town of Sered   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Narozeniny slavili – Ing. Zdeněk Pochylý, Ing. Bohuslav Hart, Prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014

ON-LINE/OBSAH 2013       ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář