HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BERANOVÁ Markéta, NAVRÁTILOVÁ Miroslava
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická)

Zhodnocení spotřebitelských preferencí v oblasti slazení a spotřeby cukru u mladé populace v České republice
Assessment of Consumer Preferences in Sweetening and Sugar Consumption among Young Population in Czech Republic


The aim of the presented paper is to assess the preferences and sugar consumption among young population aged 15–35 years. The article gives an overview of the preferences in the area of sugar refining and consumption in the Czech Republic. At present, lifestyle and problems associated with it belong among the most topical issues. One of them is the area of sugar consumption and its impact on our health. From the survey results it is clear that 40% of young people do not need to sweeten the beverages they consume, one third of them do add sweeteners into the beverages and the remaining third use sweeteners only occasionally. The results also showed that almost two thirds of those who add sweeteners use sugar. In this case they prefer cane sugar to white beet sugar and other forms of sweeteners such as artificial sweeteners, syrups and other.

Key words: sugar, sweet, consumption, preference, Czech Republic.


Cílem předkládaného příspěvku je provést zhodnocení preferencí a spotřeby cukru u mladé populace ve věku od 15 do 35 let. Článek podává přehled o preferencích v oblasti doslazování a spotřeby cukru v České republice. V současnosti životní styl a problémy s ním spojené patří k velmi aktuálním tématům. Jedním z nich je i oblast spotřeby cukru a jeho vlivu na naše zdraví. Z výsledků šetření je patrné, že 40 % mladých lidí nemá potřebu doslazovat nápoje, které konzumují, třetina je sladí a zbývajících třetina doslazuje jen příležitostně. Zároveň také vyplynulo, že téměř dvě třetiny respondentů, z těch, kteří doslazují, používají k doslazování cukr. V tomto případě pak preferují cukr třtinový před bílým řepným cukrem a jinými formami sladidla jako jsou umělá sladidla, sirupy a jiné.

Klíčová slova: cukr, sladidlo, spotřeba, preference, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 202–205.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz