HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář

ISSN
Šéfredaktor:

Ing. Blahoslav Marek


Redakční rada:

Ing. Karel Duffek, CSc. – předseda redakční rady (VUC Praha, a.s.)
prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Ing. Daniel Froněk (Ministerstvo zemědělství České republiky)
Ing. Jaromír Chochola, CSc. (Řepařský institut Semčice, s.r.o.)
Ing. Dušan Janíček (Slovenský cukrovarnícky spolok)
prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Ing. Leopold Klabal (Litovelská cukrovarna, a.s.)
Ing. Martin Kolář, Ph.D. (Tereos TTD, a.s.)
Ing. Zdeněk Kovařík (Cukrovar Vrbátky, a.s.)
prof. dr. hab. Marcin Kozak (Uniwersytet Przyrodnicy we Wrocławiu)
Ing. Jan Křováček, Ph.D. (Svaz pěstitelů cukrovky Čech)
Ing. Milada Rašková Měsícová (Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita)
JUDr. Josef Pojer (Českomoravský cukrovarnický spolek)
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. (Česká zemědělská univerzita)
Ing. Oldřich Reinbergr (Tereos TTD, a.s.)
Ing. Jiří Sedliský (Moravskoslezské cukrovary, a.s.)
Ing. Otakar Šašek (Svaz pěstitelů cukrovky Čech)
MUDr. Jiří Vajdík (Hanácká potravinářská společnost, s.r.o.)


1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

K dolům 919/12
143 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz
Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele

   hlavní stránka       z historie       pro autory       ceník inzerce      předplatné      web-adresář      2008     2009     2010     2011     2012