HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Výroba cukru na Filipínách
Sugar Production in Philippines


The contribution presents the Philippine sugar industry from its beginnings until present. It points out the relatively slow develop­ment of the sector and its overall obsoleteness since the times sugar cane started to be processed in the country for the purpose of sugar production. After that, the text clarifies how in the first decades of the 20th century the growing needs of the U.S. encouraged a significant expansion of sugar cane and sugar production and thus a massive modernization of the whole Philippine sugar industry. At the same time, the paper discusses the adverse periods and turbulences the industry had to address in the 1930s, 1940s, 1970s, and 1980s. The paper comes to the conclusion that the Philippine sugar industry still needs a profound reform.

Key words: sugar, sugar cane, the Philippines.


Příspěvek představuje filipínské cukrovarnictví od jeho počátků až do současnosti. Poukázal na relativní pomalý vývoj tamního sektoru i jeho celkovou zaostalost od dob, kdy se na Filipínách začala třtina zpracovávat k výrobě cukru. Osvětluje, jak v prvních desetiletích 20. století rostoucí potřeby USA podporovaly významnou expanzi cukrové třtiny a produkce cukru, a tedy i masivní modernizaci celého filipínského cukrovarnictví. Stejně tak je pozornost věnována nepříznivým obdobím a turbulencím, kterým sektor čelil ve 30., 40., 70. a 80. letech 20. století. Nakonec dochází text k závěru, že filipínské cukrovarnictví nadále potřebuje hlubokou reformu.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, Filipíny.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 206–211.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz