HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2013    2/2013    3/2013    4/2013    5-6/2013    7-8/2013    9-10/2013    11/2013    12/2013

Listy cukrovarnické a řepařské, 129, 2013
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Jako příloha LCaŘ vychází přehled článků z domácího i zahraničního řepařsko-cukrovarnického tisku INFOHLÍDKA.

Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2013 (prosinec)
 • Křováček J.:
  Cukrovka v rámci nové SZP – bude nadále konkurenceschopná? = Sugar Beet Within New CAP – Will It Still Be Competitive?
  full text (PDF)
 • Hnilička R., Pulkrábek J., Urban J.:
  Vliv vybraných chemických látek na klíčivost klubíček plevelné řepy = Effects of Selected Agrochemicals on the Germination of Weed Beet Glomerules   full text (PDF)   abstract
 • Sobotová M.:
  Z mezinárodní výstavy Agritechnica 2013 = From International Exhibition Agritechnica 2013   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Kovaříkovití (Elateridae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Click beetles (Elateridae)   full text (PDF)
 • Tóth Š.:
  Ibištek trojdielny Hibiscus trionum L. a cukrová repa = Venice Mallow Hibiscus trionum L. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Kuna R., Boleček P.:
  Využitie pektínov cukrovej repy pre biosorpciu ťažkých kovov z odpadových vôd   = EUse of Sugar Beet Pectins for Biosorption of Heavy Metals from Waste Waters full text (PDF)   abstract
 • Král J., Vacková M., Vajdík J.:
  Historie a současnost cukrovaru Prosenice = History and Present of Prosenice Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  9. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2013 = 9th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2013   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Návštěva belgického Tirlemontu = Visit to Belgian Tirlemont   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Sté výročí narození prof. Dr. Ing. Stanislava Zelenky   full text (PDF)

 • ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK – 2013   full text (PDF)
TOP

      11/2013 (listopad)
 • Kopecká V., Machar I., Buček A., Kopecký A.:
  Vliv klimatických změn na možnosti pěstování cukrové řepy v České republice = The Impact of Climate Changes on Sugar Beet Growing Conditions in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Hunková E., Krivosudská E., Živčák M.:
  Vplyv rozdielnych pestovateľských ročníkov na vybrané rastovo-produkčné parametre repy cukrovej = The Impact of Different Growing Years on Selected Sugar Beet Growth and Yield Parameters   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Setkání u cukrové řepy ve Slovči = Meeting over Sugar Beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Pačuta V., Černý I., Pulkrábek J.:
  Vplyv odrody a listových prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru cukrovej repy = Influence of Variety and Foliar Preparations Containing Bioactive Substances on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Dřepčíci (Alticinae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Flea beetles (Alticinae)   full text (PDF)
 • Mišík M.:
  Cukrovarníctvo v prvých rokoch členstva Slovenska v EÚ a prvá cukrová reforma 2006 =  Sugar Industry During the First Years of Slovak Membership in the EU and the First Sugar Reform of 2006   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Čopíková P., Smrčková P.:
  Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii = Extrusion Process in Cereal and Confectionery Technologies
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Proběhl čtvrtý ročník Cukrových slavností = fourth Year of Sugar Festivities   full text (PDF)
 • Machková H.:
  Cukrovarnický průmysl ve Francii = Sugar Industry in France   full text (PDF)   abstract
 • O exkurze do závodu v Dobrovici je zájem   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  CHISA 2013   full text (PDF)
TOP

      9–10/2013 (září–říjen)
 • Chalupný K., Chochola J.:
  Pokus s dlouhodobým skladováním cukrové řepy = Experiment with Long-Term Sugarbeet Storage   full text (PDF)
 • Čermák V., Gaar V.:
  Háďátko řepné (Heterodera schachtii) – vzorkování, detekce a identifikace = Beet Cyst Nematode (Heterodera schachtii) – Sampling, Detection and Identification   full text (PDF)   abstract
 • Potop V., Türkott L.:
  Rizika výskytu pozdních jarních mrazů a prvních podzimních mrazů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách = Risks of Later Spring Frosts and Earlier Autumn Frosts when Growing Sugar Beet in Central Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Maločlenec čárkovitý = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Pygmy beetle (Atomaria linearis)   full text (PDF)
 • Anděl J., Balej M., Raška P:
  Cukrová řepa versus cukrová třtina – prostorová a vývojová dimenze = Sugar Beet versus Sugar Cane – Territorial and Developmental Perspective   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V., Rejšek K., Formánek P.:
  Využití stabilního δ13C-CO2 v determinaci zdrojů půdní respirace = Use of δ13C-CO2 in Determination of Sources of Soil Respiration   full text (PDF)   abstract
 • Maitah M., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I., Belová A.:
  Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995–2009 = Sugar Production and Consumption in Egypt in 1995–2009
  full text (PDF)   abstract
 • Resch P.:
  Mletí cukru na mlýnech firmy Netzsch Condux v ČR = Netzsch Condux Mills for Grinding Sugar in Czech Republic   full text (PDF)
 • Slavíček P., Vráblík M., Pajdla M.:
  Plynofikace kotelny v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou = Gas Installation in Boiler House of Hrusovany nad Jevisovkou Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Havlíček M., Svoboda J., Dostál I.:
  Vliv rozvoje cukrovarnictví v okrese Hodonín na změny využití krajiny a dopravní infrastrukturu = Development of Sugar Industry in Hodonín District and Its Effect on Land-Use Changes and Transport Infrastructure   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Sté výročí narození prof. Dr. Ing. Rudolfa Bretschneidera, DrSc. = Hundreth Anniversary of Dr. Ing. Rudolf Bretschneider, DrSc., Birth   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Vladimírem Špačkem   full text (PDF)
 • Valter V.:
  Osobní: Za Mary Fraňkovou   full text (PDF)
TOP

      7–8/2013 (červenec–srpen)
 • Křováček J.:
  Valná hromada CIBE – tentokrát v Praze = CIBE General Assembly – This Time in Prague   full text (PDF)
 • Špička J., Janotová B.:
  Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání = Costs of Sugar Beet Growing in the Czech Republic and International Comparison   full text (PDF)   abstract
 • Vilček J.:
  Výber plôch pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku = Land Selection for Cultivation of Sugar Beet in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Richter R., Škarpa P.:
  Úprava živinného režimu půd pro cukrovku – předpoklad stabilní a kvalitní produkce = Adapting the Nutrient Regime of Soil for Sugar Beet – Precondition for Stable and High-quality Production   full text (PDF)   abstract
 • Nový směr při vývoji odrůd s rezistencí proti háďátku = New Direction in Development of Nematode Resistant Varieties
  full text (PDF)
 • Hamouzová K., Jursík M., Zábranský P.:
  Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky = Effect of Various Weather Conditions on Selectivity of Post-Emergence Herbicides in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Pačuta V.:
  Vplyv prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na kvantitu a kvalitu produkcie cukrovej repy = Influence of Preparations Containing Bioactive Substances on Sugar Beet Quantity and Production Quality   full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Pechanec V.:
  Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy = Applying of Summer and Autumn Raptor Aggregation in Integrated Pest Control of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Háďátko řepné (Heterodera schachtii Schmidt) = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Beet cyst-nematode (Heterodera schachtii Schmidt)   full text (PDF)
 • Figala J., Formánek P., Rejšek K., Vranová V.:
  Aminokyselina cystin v půdě = Cystine Amino Acid in Soil   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Osobní: Phlippe Duval: 21 let práce ve prospěch českého cukrovarnictví   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2012/2013 v České republice = Report on Sugar Campaign 2012/2013 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kravar Z.:
  Historie cukrovaru v Opavě-Vávrovicích: Příspěvek k 60. výročí nového vávrovického cukrovaru = History of Sugar Factory in Opava-Vavrovice: Contribution Commemorating the 60th Anniversary of the New Sugar Factory in Vavrovice
  full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z.:
  Pověry a mýty na varně = Superstitions and Myths in Boilinghouses   full text (PDF)   abstract
 • Kotek M., Hromádko J., Miler P., Kotek T., Karel Pluhař K.:
  Aplikace paliva E85 v motoru 1.2 HTP = Application of E85 Fuel in 1.2 HTP Engine   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  3. konference ESST   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Osobní: Ing. Ivan Konečný, CSc., zemřel   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Za RNDr. Libuší Fassatiovou • Docent Šárka šedesátiletý   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 33
TOP

      5–6/2013 (květen–červen)
 • Tobola S.:
  Aktuální stav cukrovarnického průmyslu ve světě, v Evropě a v České republice = Current State of Sugar Industry in the World, in Europe and in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2012/2013 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2012/2013 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Hunková E., Demjanová E.:
  Diverzita burín a tendencia ich šírenia v porastoch repy cukrovej = Weed Diversity and Tendency of Weed Spread in Sugar Beet Stands   full text (PDF)   abstract
 • Mikulka J.:
  Biologie a regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) v cukrovce = Biology and Control of Creeping Thistle (Cirsium arvense L. Scop.) in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky III. = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots III.   full text (PDF)
 • Hřivna L., Pechková J., Burešová I.:
  Monitoring dynamiky změn kvality cukrovky během vegetace v regionu střední Moravy v letech 2007 až 2010 = Monitoring of Dynamic Changes During Vegetation Period in Central Moravia Region in Years 2007 to 2010   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: P. Kadlec. a kol.: Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob   full text (PDF)
 • Polívka M., Martinčík D., Burešová V.:
  Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví = Social Responsibility in European and Czech Beet-Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Rumánková L., Pulkrábek J., Benešová I., Urban J., Belova A.:
  Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích = Development of Determinants Influencing Sugar Supply and Demand on World Market on Individual Periods   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  K bojům cukrovarů s řepaři o ceny cukrovky na Moravě a ve Slezsku v prvním desetiletí Československé republiky = Struggles between Sugar Factories and Sugar Beet Growers for Price of Sugar Beet in Moravia and Silesia in First Decade of Czechoslovak Republic   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: P. Kohout a kol.: Potraviny – součást zdravého životního stylu   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XX. symposium Asociace Andrewa van Hooka = XXth Symposium of Andrew van Hook Association   full text (PDF)
TOP

      4/2013 (duben)
 • Fišer F.:
  Použití herbicidů proti plevelům v cukrové řepě = Using Herbicides for Weed Control in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Andr J., Holec J., Soukup J.:
  Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna = Current Possibilities of Weed Control in Sugar Beet and Future Trends   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky II. = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots II.   full text (PDF)
 • Tóth Š., Porvaz P.:
  Repa burinová a repa cukrová – repa verzus repa = Weed Beet and Sugar Beet – Beet versus Beet   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Kvalitní ochrana cukrové řepy je základem pro úspěšnou sklizeň = First-rate Sugar Beet Protection is Foundation of Sucessful Harvest   full text (PDF)
 • Smutka L., Rumánková L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem = Main Determinants of Supply and Demand on World Sugar Market   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Argentině = Sugar Production in Argentina   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  6. Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2012/2013 = 6th Sugar and Ethanol Industry Conference 2012/2013   full text (PDF)
TOP

      3/2013 (březen)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Zkušenosti s herbicidy a dvouděložnými plevely v cukrové řepě = Experience of Herbicides and Dicotyledonous Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Pechková J.:
  Uplatnění hnojiv firmy Timac Agro ve výživě a hnojení cukrovky = Use of Timac Agro Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Pačuta V., Buday M.:
  Využitie biopreparátov Beta-Liq-BQ a Trichomil-T v pestovateľskom systéme cukrovej repy = Use of Beta-Liq-BQ and Trichomil-T Biopreparations in Sugar Beet Growing System   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Belvedere Forte – kód prolomen = Belvedere Forte – Code Broken   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots   full text (PDF)
 • Šilar Z.:
  ROPA představila prototyp dvounápravového vyorávače řepy „euro-Panther“ = ROPA Introduces Prototype of Biaxial Sugar Beet Harvester “euro-Panther”   full text (PDF)
 • Ze srovnávání sklizňové techniky na Beet Europe = Harvesting Technology Comparison at Beet Europe   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Ze Zimní školy pěstování cukrovky 2013 = From Winter School of Sugar Beet Growing 2013   full text (PDF)
 • Mišík V.:
  Cukor v prístupovom procese Slovenska do Európskej únie = Sugar in the Accession Process of Slovakia to the European Union   full text (PDF)   abstract
 • Ostrý C.:
  Osobní: Za Ing. Bohumilem Ostrým   full text (PDF)
 • Lupták Ľ., Naxera V.:
  Role cukrové třtiny při formování moderního světového systému = Role of Sugar Cane in Formation of Modern World-System
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Nové knihy: L. D. Bobrivnyk, T. K. Ruchadze – Chimiko-technologičeskije aspekty cvetnych veščestv sacharnogo proizvodstva (Chemicko-technologické aspekty barevných látek cukrovarnické výroby)   full text (PDF)
 • Švachula V.:
  Nové knihy: Václav Vaněk a kol.: Výživa zahradních rostlin   full text (PDF)
TOP

      2/2013 (únor)
 • Jirovský M., Křováček J., Pojer J.:
  Cukrovka a cukr jako strategické komodity po roce 2013 a jejich podpora = Sugar Beet and Sugar as Strategic Commodities after 2013 and their Support   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2013 = Sugar Beet Varieties Registered in 2013   full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Nová perspektiva pro maxximální herbicidní ochranu cukrovky = New Perspective on Maxximum Herbicide Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další listové choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Other Leaf Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Vocl K.:
  Novinka firmy Holmer – Terra Dos T4-40 = Holmer Introduces – Terra Dos T4-40   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Z konferencí pěstitelů cukrovky v Čechách = From Sugar Beet Growers Conferences in Bohemia   full text (PDF)
 • Hinčica V.:
  Cukrovarnický průmysl v Brazílii = Sugar Industry in Brazil   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  60 let VŠCHT v Praze = 60 years of the Institute of Chemical Technology in Prague   full text (PDF)   abstract
 • Veverka K.:
  Nové knihy: Václav Kůdela, František Kocourek, Martin Bárnet a kol. – České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin = Czech and English names of plant diseases and pests   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA č. 32
TOP

      1/2013 (leden)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2013 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2013   full text (PDF)   abstract
 • Korhoň S.:
  Insekticidní mořidla osiva cukrovky v České republice = Incesticide Seed Dressing of Sugar-Beet in Czech Republic
  full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Listové choroby cukrovky houbového původu = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Fungal Leaf Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Smutka L., Benešová I., Pulkrábek J., Belova A., Urban J.:
  Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000–2011 = Development and Position of Sugar Industry in the European Union in 2000–2011   full text (PDF)   abstract
 • Hutňan M., Tóth Š., Bodík I., Kolesárová N., Lazor M., Lehotská S., Drtil M.:
  Kofermentácia vysladených repných rezkov a odpadových vôd cukrovaru = Cofermentation of Spent Sugar Beet Pulp and Wastewater   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  8. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2012 = 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2012   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Trebišov – 100 let od založení cukrovaru   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Kamil Cejpek, Michal Sedlický, Anton Eliáš – K storočnici trebišovského cukrovaru   full text (PDF)

ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2015       ON-LINE/OBSAH 2014

ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář