HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTNÝ Vlastislav

Stavební historie cukrovaru ve Slatiňanech
Construction History of Slatiňany Sugar Factory


The article discusses the construction history of Slatiňany sugar factory since it was founded in 1857. It also deals with the circumstances of sugar production shut-down and suggests the fate of the still-standing buildings. Much of the text is dedicated to the restoration of the sugar factory after an extensive fire in 1915. The article also mentions the major personalities in the formation and re-construction of the factory – Vincent Charles Auersperg, Franz Josef Auersperg and Martin Köcher – together with the notable construction experts, who participated in the construction in various epochs – Benedict Earwig, František Schmoranz and Viktor Beneš. It also lists experts in the field of sugar industry in the time after the Second World War – Bohumil Ptasčinský, Miroslav Smetana and Josef Mrázek. The description of the construction development does not omit the suppliers of technological equipment Čeněk Daněk, František Ringhoffer, Pražská akciová strojírna company, První brněnská strojírna company and František Wiesner from the nearby town of Chrudim.

Key words: Slatiňany, sugar factory, Auersperg estate, construction business, sugar machinery, František Wiesner machine-works and foundry, sugar factories in the Pardubice Region.


Článek pojednává stavební historii cukrovaru ve Slatiňanech od jeho založení v roce 1857. Dále uvádí okolnosti ukončení výroby cukru a naznačuje osud dodnes stojících budov v pozdějších letech. Velká část textu je věnována obnově slatiňanského cukrovaru po rozsáhlém požáru v roce 1915. Jsou zmíněny i zásadní osobnosti stojící u vzniku a znovuvýstavby cukrovaru – Vincenc Karel Auersperg, František Josef Auersperg a Martin Köcher. Jsou uvedeni i významní stavební odborníci, kteří se podíleli na realizaci staveb v různých epochách – Benedikt Škvor, František Schmoranz a Viktor Beneš. Také ale odborníci cukrovarničtí z doby po druhé světové válce – Bohumil Ptasčinský, Miroslav Smetana a Josef Mrázek. V popisu stavebního vývoje nechybí ani dodavatelé technologických zařízení – Čeněk Daněk, František Ringhoffer, Pražská akciová strojírna, První brněnská strojírna a František Wiesner z nedaleké Chrudimi.

Klíčová slova: Slatiňany, cukrovar, panství Auerspergů, stavební podnikání, cukrovarnické strojírenství, Strojírna a slévárna František Wiesner, cukrovary v Pardubickém kraji.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 212–219.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz