HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRUŠKOVÁ Tereza
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Španělské cukrovarnictví v meziválečném období
Spanish Sugar Industry in Interwar Period


Spanish sugar industry was of great importance within Europe, not only in the interwar period; mainly because Spain was the only European country that had appropriate conditions for cultivating sugar cane (apart from sugar beet that was widespread in Europe). During the 1920s and 1930s this relatively important sector had to deal with regulations, just as other sectors of Spanish economy. During the interwar period, Spanish sugar industry production reached a record in 1931. Before WW2, the Spanish Civil War took place, having a negative impact on the production.

Key words: sugar industry, Spain, sugar beet, sugar canea.


Španělské cukrovarnictví mělo v rámci Evropy nejen v meziválečném období značný význam; především jako jediná evropská země měla vhodné podmínky k pěstování cukrové třtiny (vedle cukrové řepy, která byla v Evropě rozšířená). Ve dvacátých a třicátých letech se však toto relativně významné odvětví muselo vyrovnávat s regulacemi, stejně jako ostatní sektory španělské ekonomiky. Rekordní produkce španělské cukrovarnictví dosáhlo v rámci meziválečného období v roce 1931. Před druhou světovou válkou v zemi probíhala španělská občanská válka, která měla na výrobu opět negativní vliv.

Klíčová slova: cukrovarnický průmysl, Španělsko, cukrová řepa, třtina.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 381–383.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz