HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SKLENÁŘ Karel
(Národní památkový ústav, Brno)

Industriální dědictví a cukrovary: Srovnávací studie osudu tří cukrovarů po ukončení provozu
Industrial Heritage and Sugar Factories: Comparative Study of Three Sugar Factories Fate after Closure


A comparative study of transformation of three emblematic sugar factories in the South Moravian Region in Židlochovice, Hodonín and Břeclav after 1989. Each of them met a different fate after the closure. The transformation of the sugar factory in Břeclav has been relatively successful – the site is now used for production as well as for cultural events. The Židlochovice sugar refinery has been partially demolished and replaced with storages and residential housing. Only its chimney and filter tower have been preserved as monuments. The Hodonín sugar factory has been demolished completely and replaced with is a shopping centre. The introductory text deals with the issue of preserving industrial architecture in the world and in the Czech Republic.

Key words: industrial heritage, conversion, conservation, South Moravian Region.


Srovnávací studie transformace tří emblematických cukrovarů na jižní Moravě po roce 1989 v Židlochovicích, Hodoníně a Břeclavi. Po ukončení výroby potkal každého z nich jiný osud. Zatímco transformace areálu cukrovaru v Břeclavi byla relativně úspěšná a areál je využíván pro výrobu i kulturní akce, tak Židlochovický cukrovar byl částečně zbořen a na jeho místě byla vystavěna řadová produkce skladovacích prostor a rodinných domů. Zachován byl pouze chráněný komín a filtrační věž. Cukrovar v Hodoníně byl zcela zbořen a na jeho místě stojí nákupní centrum a parkovací plochy. Úvodní část textu se věnuje problematice zachování industriální architektury ve světě a u nás.

Klíčová slova: průmyslové dědictví, přeměna, památková péče, Jihomoravský kraj.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (11): 384–387.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz