HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RUBEŠOVÁ Štěpánka
(Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)

Mexičané na řepných polích v USA: Těžký život mexických imigrantů v americkém zemědělství v polovině 20. století
Mexicans in Sugar Beet Fields in USA: Hard Life of Mexican Immigrants in American Agriculture in mid-20th Century


The United States of America due to its geographic location and high consumption of sugar, which has been rising in recent decades, became the source of income for Mexican immigrants who were coming to work in the sugar beet fields during WWII and the post-war period. The program which was called Mexican Farm Labor Supply Program (MFLSP) or The Bracero Program significantly contributed to the growth of agriculture in the country in spite of the fact that in the end it was pronounced “legal slavery“ and claimed many Mexican lives.

Key words: bracero, sugar, beet, immigration, Mexico, legal slaverys.


Spojené státy americké se díky své geografické poloze a velké konzumaci cukru, která v posledních desetiletích stoupá, staly převážně ve válečných i poválečných letech zdrojem příjmů pro mexické imigranty přicházející za prací na pole cukrové řepy. V době druhé světové války byl vytvořen MFLSP program, nebo také Bracero Program. Mexičtí dělníci, i přes své velké schopnosti a zkušenosti s prací na zemědělské půdě, byli v USA při práci na polích cukrové řepy diskriminování a vykořisťováni a museli čelit nehumánnímu zacházení. Přes veškeré kritiky mexická výpomoc přispěla velkou měrou k rozvoji amerického zemědělství, což ale nezměnilo nic na faktu, že právě Bracero Program byl po jeho skončení nazván „legálním otroctvím“ a vyžádal si desítky úmrtí na straně mexických dělníků.

Klíčová slova: braceros, imigrace, cukrová řepa, diskriminace, Mexiko, USA, legální otroctví.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (1): 38–40.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz