HOME historie časopisu inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH

PRO AUTORY

Rádi přijmeme příspěvky týkající se oboru cukrovka-cukr, redaktor po vyjádření lektora rozhoduje, které příspěvky budou publikovány. V pokynech pro autory naleznete charakteristiku základních typů příspěvků, které jsou do časopisu zařazovány, pravidla jejich formální úpravy a nezbytné náležitosti i formu předání textových a grafických materiálů redakci. Citační pravidla podrobně popisují citační rámec našeho časopisu a obsahují příklady citací jednotlivých typů dokumentů. Pravopisná pravidla odborné terminologie stručně vyjmenovávají základní zásady psaní odborných termínů z oblasti chemie a biologie.


POKYNY PRO AUTORY

CITAČNÍ PRAVIDLA V LISTECH CUKROVARNICKÝCH a ŘEPAŘSKÝCH

PRAVOPISNÁ PRAVIDLA ODBORNÉ TERMINOLOGIE
   hlavní stránka      redakce      historie      inzerce      předplatné      web-adresář      2008     2009     2010     2011     2012