HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STOČES Michal, ŠILEROVÁ Edita, VANĚK Jiří, JAROLÍMEK Jan, ŠIMEK Pavel
(Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze)

Možnosti využití otevřených dat v sektoru cukr – cukrová řepa
Possibilities of Using Open Data in Sugar & Sugar Beet Sector


The article deals with the availability of information sources and data formats suitable for decision making support in sugar beet growing and processing enterprises. Beet growers and processors are required to provide relatively large amounts of information to government authorities. In return, the government pledged to offer anonymized data in the socalled open formats. But nowadays, this system is problematic in most cases. If this anonymized data is at all available, it is mostly in an inappropriate format, which means that it is very difficult for the producers to process and utilize the data.

Key words: open data, data sets, sugar beet, sugar, Czech Republic.


Článek se zabývá problematikou dostupnosti infomačních zdrojů a jejich formáty vhodnými pro podporu rozhodovacích procesů subjektů zabývajících se pěstováním a zpracováním cukrové řepy. Pěstitelé a zpracovatelé řepy jsou povinni poskytovat orgánům státní správy relativně velké množství informací. Státní správa je naopak také povinna nabízet anonymizovaná data v tzv. otevřených formátech. V současné době se tak ve většině případů děje problematicky. Pokud jsou vůbec tato anonymizovaná data poskytována, jde většinou o jejich nevhodný formát, což znamená velmi obtížné zpracování a další využívání.

Klíčová slova: otevřená data, datové sady, cukrová řepa, cukr, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (3): 117–121.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz