HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2015    2/2015    3/2015    4/2015    5–6/2015    7–8/2015    9–10/2015    11/2015    12/2015

Listy cukrovarnické a řepařské, 131, 2015
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2015 (prosinec)
 • Bocianowski J., Jakubowska M., Nowosad K., Ławiński H.:
  Vliv poškození bulev osenicemi Agrotis spp. na technologickou jakost cukrové řepy = Influence of Root Damage of Sugar Beet by Agrotis spp. on Technological Quality of Raw Material   full text (PDF)   abstract
 • Kučera L., Bradna J., Malaťák J.:
  Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství = Use of Molasses Stillage Utilization as Fertilizer for Organically Grown Cereals   full text (PDF)   abstract
 • Stříbrná medaile pro společnosti ROPA a Michelin   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Hmyz (Insecta) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Insects (Insecta)   full text (PDF)
 • Opršal Z.:
  Biopaliva z pohledu ochrany životního prostředí = Biofuel from Perspective of Environmental Protection   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Čechura L., Malý M.:
  Produkční struktura a technická efektivnost českých cukrovarů: mezisektorová komparace = Production Structure and Technical Efficiency of Czech Sugar Factories: Cross-Sector Comparison   full text (PDF)   abstract
 • Sadílek T., Zadražilová D.:
  Historie a současný stav cukrovarnictví v Rakousku = History and Current Situation of Sugar Industry in Austria
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Osobní: Ing. Jan Řádek, CSc., oslavil sedmdesátiny   full text (PDF)
TOP

      11/2015 (listopad)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Ztráty cukru během dlouhodobého skladování cukrové řepy = Losses of Sugar During Long-term Sugar Beet Storage
  full text (PDF)   abstract
 • Kumbár V., Votava J., Nedomová Š.:
  Vliv délky skladování, počáteční hmotnosti a délky obvodu na hmotnostní a rozměrové úbytky bulev cukrové řepy = Influence of Storage Time, Initial Mass and Circumference on Weight and Size Disposals of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Tiplicovití (Diptera: Tipulidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Crane Flies (Tipulidae)   full text (PDF)
 • Votava J., Luptáková N., Kumbár V., Polcar A.:
  Aplikace tvrdokovových nástřiků u nožového segmentu ořezávacího ústrojí sklízečů cukrové řepy = Hard-metal Spray Application on Blade Segment of Sugar Beet Harvester Cutting Units   full text (PDF)   abstract
 • Jančárek K.:
  Osobní: Blahopřání panu Karlu Voclovi   full text (PDF)
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V.:
  Řízení extraktoru – regulace s rozloženými parametry = Control of Extractor – Control with Distributed Parameters
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Indické cukrovarnictví = India’s Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Jurčík R.:
  Dotace pro biopaliva a aktuální vývoj v roce 2015 = Subsidies for Biofuels and Current Development in 2015
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2015   full text (PDF)
TOP

      9–10/2015 (září–říjen)
 • Chochola J.:
  K řepařskému ročníku 2015   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Z polního dne ve Slovči   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Urban J., Jedličková M.:
  Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy = Effect of Autumn Tillage on Soil Compaction in the Beginning of Sugar Beet Vegetation   full text (PDF)   abstract
 • Kuthan A.:
  Osobní: Ing. Josefu Vrabcovi k pětasedmdesátinám   full text (PDF)
 • Müller M., Chotěborský R., Hrabě P.:
  Aplikace návarového materiálu na nástroje zpracovávající půdu za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči abrazivnímu opotřebení = Application of Overlay Material on Soil Processing Tools for Purpose of Increasing their Abrasive Wear Resistance
  full text (PDF)   abstract
 • Votava J., Luptáková N., Kumbár V., Polcar A.:
  Minimalizace abrazivně-erozivního opotřebení u sklízečů cukrové řepy = Minimizing Abrasive-erosive Wear of Sugar Beet Harvesters   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Muchnicovití (Diptera: Bibionidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: March flies (Bibionidae)   full text (PDF)
 • Tóth Š., Sikora V., Kovaľová L., Harčár M., Porvaz P.:
  Konopa rumovisková Cannabis ruderalis Janisch a cukrová repa = Wild Hemp Cannabis ruderalis Janisch and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Holota J., Gers E.:
  Zefektívnenie logistiky cukrovej repy: kľúčové aspekty implementácie do praxe = Sugar Beet Logistics Optimization: Key Aspects of Implementation into Practice   full text (PDF)
 • Smutka L., Řezbová H., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Evropský trh s kvótovaným řepným cukrem – kdo jej kontroluje? = European Market in Beet Sugar Produced Under the Quota System – Who Takes Control over It?   full text (PDF)   abstract
 • Valouch J.:
  Elektromagnetická kompatibilita strojních zařízení pro výrobu cukru = Electromagnetic Compatibility of Machinery for Sugar Production   full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Kotek M., Orsák M., Hromádko J.:
  Využití biobutanolu v zážehových motorech = Use of Bio­Butanol in Gasoline Engines   full text (PDF)   abstract
 • Maráz K.:
  Rok 1915 v českém a moravském cukrovarnictví = Year 1915 in Czech and Moravian Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Polní den Slunečník se vydařil   full text (PDF)
TOP

      7–8/2015 (červenec–srpen)
 • Jedlička M.:
  23. Polní den cukrové řepy   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové obchodně-servisní středisko společnosti Dagros   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Pěstitelé cukrovky se sešli v Zaloňově   full text (PDF)
 • Tarožíková J.:
  Repný deň 2015 Považského cukru, a. s., v pestovateľskom rajóne PD Devio Nové sady   full text (PDF)
 • Špička J., Janotová B.:
  Efektivnost pěstitelů a rentabilita produkce cukrové řepy v ČR = Efficiency of Sugar Beet Growers and Profitability of Sugar Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Černý I, Kovár M.:
  Racionalizácia produkčného procesu repy cukrovej Albitom = Rationalization of Sugar Beet Production Process by Albit
  full text (PDF)   abstract
 • Brom R.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Lence Hakaufové   full text (PDF)
 • Svorad M., Krivosudská E.:
  Vplyv ročníka na odrodové rozdiely repy cukrovej = Impact of Growing Season on Genotypic Differences in Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Miller J., Rekoske M., Lindroos E.:
  Přínos americké genové banky pro šlechtění na odolnost cukrové řepy = Impact of American Germplasm for Resistance Breeding in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Leaf-Mining Flies (Agromyzidae)   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Aktuální situace v odvětví cukrovka-cukr = Current Situation in Beet and Sugar Sector   full text (PDF)   abstract
 • Osobní: Jubilant Ing. Zdeněk Loučka   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V., Hájková L.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2014/2015 v České republice = Report on Sugar Campaign 2014/2015 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Cukrovarnictví v Číně = Sugar Industry in China   full text (PDF)   abstract
 • Łaczkowska M., Małczak E., Baryga A.:
  Metoda HPLC/RI ke stanovení sacharidů v cukrovarnických meziproduktech a výrobcích = HPLC/RI Method for Determination of Carbohydrates in Sugar Industry Intermediates and Products   full text (PDF)   abstract
 • Hollein J., Pojer J.:
  Osobní: Poděkování Ing. Stanislavu Tobolovi   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Prezident Miloš Zeman navštívil cukrovar a lihovar v Dobrovici   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  4. konference ESST v Remeši   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů a náměstků 2015   full text (PDF)
TOP

      5–6/2015 (květen–červen)
 • Winkler J., Hledík P., Procházková B.:
  Vliv osevního postupu na aktuální zaplevelení cukrovky = Influence of Crop Rotation on Actual Weed Infestation of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Kašičková I., Rašovský M.:
  Vplyv odrody a biopreparátov na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Variety and Biopreparations on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Zapletal M., Obdržálková D.:
  Osobní: Rozloučení s Ing. Františkem Fišerem, CSc.   full text (PDF)
 • Kristek A., Kristek S., Kraljičak Ž., Rešić I., Radan Z.:
  Kvalita cukrové řepy v závislosti na odrůdě a účinnosti fungicidů proti cerkosporové listové skvrnitosti řepy (Cercospora beticola Sacc.) = Sugar Beet Quality in Dependence on Variety and Effectiveness of Fungicides on Cercospora beticola Sacc.
  full text (PDF)   abstract
 • Tango Super – fungicid, na který se můžete spolehnout. Dlouhodobě!   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Květilkovití (Diptera: Anthomyiidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Anthomyiid flies (Anthomyiidae)   full text (PDF)
 • Fakhari R., Tobeh A., Khanzade H., Mammadova R., Benab G. A.:
  Vliv pěstování a doby sklizně na kvalitu a kvantitu semene cukrové řepy v Íránu = Effects of Planting and Harvest Dates on Quantity and Quality of Sugar Beet Seed in Iran   full text (PDF)   abstract
 • Batková Z.:
  Osobní: Poděkování Ing. Karlu Veverkovi   full text (PDF)
 • Černý I, Kovár M.:
  Analýza vplyvu stimulačne pôsobiacich prípravkov na produkčné parametre repy cukrovej a plodiny zastúpenej v osevnom postupe = Analysis of Impact of Stimulant Preparations on Production Parameters of Sugar Beet and Crop Contained in Crop Rotation   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2014/2015 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2014/2015 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Rumánková L., Pulkrábek J., Benešová I., Lubanda J.-P.:
  Vztah světového a brazilského trhu s cukrem = The Relationship between Brazilian and World Sugar Markets
  full text (PDF)   abstract
 • Smrčková P., Šárka E., Pour V., Chena D.:
  Sledování obsahu pomalu stravitelného škrobu v laboratorně připravených extrudovaných výrobcích = Monitoring of Slowly Digestible Starch in Laboratory Prepared Extruded Products   full text (PDF)   abstract
 • Polcar A., Kumbár V., Čupera J., Votava J.:
  Využití lihu jako paliva pro osobní automobily = Use of Alcohol as Fuel for Passenger Cars   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Osobní: Zemřel prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc.   full text (PDF)
TOP

      4/2015 (duben)
 • Křováček J.:
  Před sezonou 2015/2016 = Before 2015/2016 Season   full text (PDF)
 • Winkler J., Chovancová S., Neudert L.:
  Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky = Effect of Tillage Technology on Current Weed Infestation of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – spolehlivý graminicid do cukrové řepy   full text (PDF)
 • Úspěšný „comeback“ Gallantu Super   full text (PDF)
 • Nétek R., Dostálová Y., Pechanec V.:
  Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy = Mobile Map Application for Pasportisation of Sugar Beet Fields
  full text (PDF)   abstract
 • Babiánek P.:
  Možnosti snížení stresu po aplikaci herbicidů   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Třásněnkovití (Thysanoptera: Thripidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Thrips (Thripidae)   full text (PDF)
 • Babiánek P.:
  Zdravý chrást zvyšuje cukernatost   full text (PDF)
 • Daněk T., Kiliánová H., Brus J., Pechanec V., Opršal Z.:
  Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz = Development of Sugar Industry in Haná Region in 19th Century and Its Impact on Landscape Character   full text (PDF)   abstract
 • Kupka P., Tvrdá, K.:
  Obchod s cukrem v kontextu českého organizovaného zločinu = Sugar Trade in Context of Czech Organized Crime
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2015 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2015   full text (PDF)
 • Batková Z.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Janu Hojgrovi k narozeninám   full text (PDF)
TOP

      3/2015 (březen)
 • Mikulka J.:
  Regulace prosovitých trav v cukrové řepě = Control of Panic-Gramineous Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Goltix Titan: šlape jako hodinky = Goltix Titan: Runs like Clockwork   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Pokračování výzkumu hubení výdrolu CF řepky v cukrové řepě = Research Continuation in Clearfield Rape Control in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Křísi (Hemiptera: Cicadomorpha) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Cicadomorpha (Hemiptera)   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Zimní školy pěstování cukrovky 2015 = Winter School of Sugar Beet Growing 2015   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Registrace herbicidu Command 36 CS pro minoritní použití v cukrové řepě = Registration of Command 36 CS Herbicide for Minority Use in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Holota J., Gers E.:
  Zefektívnenie logistiky zvozu cukrovej repy s využitím moderných technológií = Sugar Beet Logistics Optimization Using Modern Technologies   full text (PDF)
 • Koros B.:
  Periodické odstředivky v cukrovarnictví a jejich vývoj = Batch Centrifugals in Sugar Industry and Their Development
  full text (PDF)
 • Kumbár V., Polcar A., Votava J.:
  Fyzikální a mechanické vlastnosti směsí bioetanolu a benzinu = Physical and Mechanical Properties of Bioethanol and Gasoline Blends   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2015   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: L. D. Bobrivnik, V. M. Logvin – Chemické procesy v technologii sacharidů   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Leonid Demjanovič Bobrivnik   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Osobní: Ing. Jiří Sobota pětapadesátníkem   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Libora Gracla   full text (PDF)
TOP

      2/2015 (únor)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 = Sugar Beet Varieties Registered in 2015   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Rysak W., Šoltysová B., Karahuta J.:
  Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy = Effect of Soil Conditioner Based on Humic Acids HUMAC Agro on Soil and Yield and Sugar Content of Sugar Beet in Context of Selected Indicators of Agriculture System Sustainability   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Ploštice (Hemiptera: Heteroptera) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: True Bugs (Hemiptera: Heteroptera)   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Dvě konference o cukrové řepě = Two Conferences On Sugar Beet   full text (PDF)
 • Potopová V., Zahradníček P., Türkott L.:
  Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách = Agroclimatic Assess­ment of Variability of Growing Season Length for Sugar Beet Cultivation in Central Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Zhuravleva E., Pulkrábek J., Benešová I., Maitah M.:
  Ruská federace – produkce cukrové řepy a cukru = Russian Federation – Sugar Beet and Sugar Production
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Luděk Hřivna, Karel Borovička, Ján Bízik, Vít Bittner – Komplexní výživa cukrovky   full text (PDF)
 • Osobní: Ing. Pavlína Bromová   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Osobní: Ing. Vladimír Ulrich: cukrovarníkem odjakživa   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Doc. Dr. Ing. Vladimír Valter, DrSc., náhle zemřel   full text (PDF)
TOP

      1/2015 (leden)
 • Chalupný K.:
  Hodnocení řepařského roku 2014 = Beet Growing – Evaluation of Year 2014   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2015 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2015   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: David Fryč, Svatopluk Rychlý: Mšice: Malý atlas do ruky, 1. díl   full text (PDF)
 • Zahradníček J.:
  Osobní: Za akademikem Karlem Kudrnou   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Mšice maková – Aphis fabae = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Bean aphid (Black bean aphid, Beet leaf aphid) – Aphis fabae   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Jubilejní mezinárodní konference Polysacharidy = Jubilee International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
  full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Švachula V., Urban J.:
  Regulace vybíhání a kvetení u ozimé řepy cukrové = Regulation of Bolting and Flowering in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Srdečné blahopřání Ing. Ludmile Radkové   full text (PDF)
 • Slavíček P., Vyhnálková H., Gebler J.:
  Biocukr a další produkty ekologického zemědělství z Hrušovan nad Jevišovkou = Organic Sugar and Other Organic Farming Products from Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Osobní: K devadesátinám doc. Dr. Ing. Vladimíra Valtera, DrSc.   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2021       ON-LINE/OBSAH 2020       ON-LINE/OBSAH 2019

ON-LINE/OBSAH 2018       ON-LINE/OBSAH 2017       ON-LINE/OBSAH 2016       ON-LINE/OBSAH 2014       ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012       ON-LINE/OBSAH 2011       ON-LINE/OBSAH 2010       ON-LINE/OBSAH 2009       ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář