HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hmotnosti – průmyslové vážení (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 2)


In the continuous weighing scales category, belt scales and Coriolis mass flow meters for bulk materials are described. The final part is devoted to a device for continuous dosing.

Key words: continuous weighing scales, belt scales, weigh feeders, mass flow meters for bulk material, continuous dosing.


Ve skupině kontinuálních vah jsou popsány pásové váhy, průtokoměry sypkých hmot se skluzovou nebo odraznou deskou a hmotnostní průtokoměry sypkých hmot na Coriolisově principu. Závěrečná část je věnována problematice kontinuálního dávkování.

Klíčová slova: průmyslové váhy, diskontinuální váhy, plošinové váhy, zásobníkové váhy, váhy pro silniční a kolejová vozidla.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 82–86.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz