HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2020    2/2020   

Listy cukrovarnické a řepařské, 136, 2020
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      2/2020 (únor)
 • Chalupný K., Hart B., Sedliský J., Slavíček P., Zapletal J., Kroupová D., Král J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2019/2020 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2019/2020   full text (PDF)
 • Silovský K., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy = Tramlines in Sugar Beet Growing Technology   full text (PDF)   abstract
 • Válek, J., Sládek, P.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Skutečně přesné vedení = Really Precise Guidance   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Třicet let monitorování zásoby dusíku na řepných polích = Thirty Years of Monitoring Nitrogen Reserves in Beet Fields
  full text (PDF)   abstract
 • Jirka V.:
  Roboti letos zasejí a vyplečkují řepu = Robots to Sow and Hoe Beet This Year   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2020 = Sugar Beet Varieties Registered in 2020   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Osvědčená herbicidní ochrana má stále co nabídnout = Proven Herbicide Programme Still Has Much to Offer   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Za Ing. Stanislavou Pochylou   full text (PDF)
 • Kolejka J., Štrbík J., Ruda A.:
  Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy = Sugar Industry as Fundamental Innovation of Second Half of 19th Century in Change of River Floodplains in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 2. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 2   full text (PDF)
TOP

      1/2020 (leden)
 • Reinbergr O.:
  Po dvou krizových letech vidí cukrovarníci světlo na konci tunelu = After Two Years of Crisis, Sugar Producers Can See Light at the End of the Tunnel   full text (PDF)
 • Rödl P., Fraňková M., Aulický R., Stejskal V.:
  Možnosti regulace hraboše polního a dalších škodlivých hlodavců v cukrové řepě = Possibilities of Control of Common Vole and Other Harmful Rodents in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hroudová M., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Cukrová řepa na rodinných farmách = Sugar Beet on Family Farms   full text (PDF)   abstract
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2020 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2020   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Chmelíková G., Bečvářová V.:
  Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii = Profitability of Sugar Industry in European Union   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy – K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec a kol.: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I Process Measurement a Volume II Process Control)   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 1. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 1   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018     ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016

ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013     ON-LINE/OBSAH 2012

ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář