HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2020    2/2020    3/2020    4/2020    5–6/2020   

Listy cukrovarnické a řepařské, 136, 2020
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      5–6/2020 (květen)
 • Chalupný K.:
  Situace v cukerním sektoru a výhled do roku 2020 = Situation in Sugar Sector and Outlook for 2020   full text (PDF)
 • Vokřál M.:
  Ochráníme cukrovou řepu? = Can We Protect Sugar Beet?   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  77. kongres IIRB v Bruselu a ochrana cukrové řepy = 77th IIRB Congress in Brussels and Protection of Sugar Beet
  full text (PDF)
 • Kraus K., Mach J.:
  Přípravky Energen a jejich využití v cukrové řepě = Energen Products and Their Use in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Varga I., Lončarić Z., Pospišil M., Rastija M., Antunović M.:
  Změny obsahu nitrátového dusíku v čerstvém pletivu listových řapíků cukrové řepy v průběhu vegetace v závislosti na hnojení dusíkem a hustotě porostu = Changes of Nitrate Nitrogen in Sugar Beet Petioles Fresh Tissue during Season with Regard to Nitrogen Fertilization and Plant Population   full text (PDF)   abstract
 • Plečkování nabývá na aktuálnosti = Hoeing Gains Significance   full text (PDF)
 • Muška F., Kazda J., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrence of Spider Mite (Tetranychus urticae) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Klíma Kodoňová A.:
  Spolehlivý fungicidní systém ochrany cukrové řepy a Tango® Super = Reliable System of Sugar Beet Fungicide Protection and Tango® Super   full text (PDF)
 • Nešněra J.:
  Dobrovická muzea slaví 10 let své existence = Dobrovice Museum Celebrates 10 Years of Existence   full text (PDF)
 • Trávníček P., Novotná J., Kotek L.:
  Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence = Accidents in Sugar Plants and Their Prevention
  full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky = Production of Sugar Cane and Sugar in Republic of Cuba
  full text (PDF)   abstract
 • Palát M.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru na Kubě a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě = Sugar Cane and Sugar Production in Cuba and its Competitiveness in International Trade   full text (PDF)   abstract
 • Bubník Z.:
  Osobní: K osmdesátinám profesora Pavla Kadlece   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Alegorie a jiná výtvarná díla v oblasti cukrovarnictví (část 1.) = Allegory and Other Artworks in Sugar Industry (Part 1)
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 5. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 5   full text (PDF)
TOP

      4/2020 (duben)
 • Moc M.:
  Řepařsko-cukrovarnická konference 2020 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2020   full text (PDF)
 • Chalupný K., Pavlů K.:
  Z kongresu IIRB v Bruselu = From IIRB Congress in Brussels   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Bečková L, Švachula V.:
  Uhlíková stopa při pěstování cukrové řepy = Carbon Footprint in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Novotný J.:
  Minimalizace stresů během vegetace cukrové řepy = Stress Minimization During Sugar Beet Vegetation   full text (PDF)
 • Hrčková K., Britaňák N., Hašana R.:
  Výživa cukrovej repy na báze pôdnych baktérií fixujúcich vzdušný dusík = Nitrogen Nutrition of Sugar Beet Based on N2 Fixing Soil Bacteria   full text (PDF)   abstract
 • Výnos a cukernatost – klíčové parametry úspěšného pěstování cukrové řepy = Yield and Sugar Content – Key Parameters of Successful Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Sklízeč cukrové řepy ROPA Tiger 6 a čisticí nakladač ROPA Maus 5 v podniku AGRO Slatiny, a.s. = ROPA Tiger 6 Beet Harvester and ROPA Maus 5 Cleaner-Loader in AGRO Slatiny Company   full text (PDF)
 • Suchomel J., Šipoš J., Heroldová M.:
  Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci =  Gradation of Common Vole (Microtus arvalis) in 2019 in Sugar Beet Production Areas and Its Importance in Terms of Damage to Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Kotyza P., Pawlak K., Pulkrábek J., Zielińska-Chmielewska A.:
  Změny produkce cukrové řepy v Česku a Polsku v posledních letech = Changes in Sugar Beet Production in Czechia and Poland in Recent Years   full text (PDF)   abstract
 • Sklenář K.:
  Vila či zámek – reprezentativní architektura cukrovarnických magnátů na Moravě = Villa or Chateau – Representative Architecture of Sugar Tycoons in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: Rozloučení s profesorem Josefem Šrollerem   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 4. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 4   full text (PDF)
TOP

      3/2020 (březen)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE v Kodani = Observations from CIBE Technical Committee in Copenhagen   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K., Radek J.:
  Půdní zásoba dusíku a potřeba hnojení cukrové řepy = Soil Nitrogen Supply and Sugar Beet Fertilization Needs
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Nový herbicid na odplevelení cukrovky: Lepší formulace osvědčeného = New Herbicide for Weed Control in Sugar Beet: Improved Formulations of Proven   full text (PDF)
 • Pačuta V., Černý I., Rašovský M., Pulkrábek J., Ernst D., Buday M.:
  Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Biostimulators, Variety and Cropping Year on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Racionální přístup k výživě a ochraně cukrovky = Rational Approach to Nutrition and Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Kremr T.:
  Analýza vývoje československého cukrovarnictví po zlomovém roce 1948 = Analysis of Czechoslovak Sugar Industry Development after Turning Year 1948   full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Komparácia finančných indikátorov slovenských cukrovarov = Comparison of Financial Indicators of Slovak Sugar Factories
  full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: K devadesátinám profesora Švachuly   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 3. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 3   full text (PDF)
TOP

      2/2020 (únor)
 • Chalupný K., Hart B., Sedliský J., Slavíček P., Zapletal J., Kroupová D., Král J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2019/2020 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2019/2020   full text (PDF)
 • Silovský K., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy = Tramlines in Sugar Beet Growing Technology   full text (PDF)   abstract
 • Válek, J., Sládek, P.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Skutečně přesné vedení = Really Precise Guidance   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Třicet let monitorování zásoby dusíku na řepných polích = Thirty Years of Monitoring Nitrogen Reserves in Beet Fields
  full text (PDF)   abstract
 • Jirka V.:
  Roboti letos zasejí a vyplečkují řepu = Robots to Sow and Hoe Beet This Year   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2020 = Sugar Beet Varieties Registered in 2020   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Osvědčená herbicidní ochrana má stále co nabídnout = Proven Herbicide Programme Still Has Much to Offer   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Za Ing. Stanislavou Pochylou   full text (PDF)
 • Kolejka J., Štrbík J., Ruda A.:
  Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy = Sugar Industry as Fundamental Innovation of Second Half of 19th Century in Change of River Floodplains in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 2. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 2   full text (PDF)
TOP

      1/2020 (leden)
 • Reinbergr O.:
  Po dvou krizových letech vidí cukrovarníci světlo na konci tunelu = After Two Years of Crisis, Sugar Producers Can See Light at the End of the Tunnel   full text (PDF)
 • Rödl P., Fraňková M., Aulický R., Stejskal V.:
  Možnosti regulace hraboše polního a dalších škodlivých hlodavců v cukrové řepě = Possibilities of Control of Common Vole and Other Harmful Rodents in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hroudová M., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Cukrová řepa na rodinných farmách = Sugar Beet on Family Farms   full text (PDF)   abstract
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2020 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2020   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Chmelíková G., Bečvářová V.:
  Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii = Profitability of Sugar Industry in European Union   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy – K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec a kol.: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I Process Measurement a Volume II Process Control)   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 1. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 1   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018     ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016

ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013     ON-LINE/OBSAH 2012

ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář