HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
       1/2020    2/2020    3/2020    4/2020    5–6/2020    7–8/2020    9–10/2020    11/2020    12/2020

Listy cukrovarnické a řepařské, 136, 2020
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
OBSAH a PLNÉ TEXTY ON-LINE

V obsahu jednotlivých čísel neuvádíme pravidelné redakční rubriky (Zprávy a informace, Rozhledy apod.).
Šíření obsahu zde dostupných článků není možné bez svolení redakce, údaje o prameni a bez respektování autorských práv!


      12/2020 (prosinec)
 • Suchomel J., Heroldová M., Šipoš J.:
  Příspěvek k poznání škod působených hrabošem polním na cukrové řepě = Contribution to Knowledge of Damage Caused by Common Vole to Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Kazda J., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty lalokonosce libečkového na řepě cukrové a krmné na území Česka (Historický přehled do roku 2017 a srovnání s výskytem na Slovensku) = Damaging Presence of Alfa Snow Beetle on Sugar and Fodder Beet in Czechia (Historical Summary until 2017 and Comparison with Presence in Slovakia)   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K.:
  Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na dovoz cukru = Impact of Czech Republic Accession to European Union on Sugar Imports   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Smutka L., Hornowski A., Pawlak K., Pulkrábek J., Kapsdorferová Z.:
  Společnost Krajowa Spółka Cukrowa z perspektivy vývoje finančních a produkčních indikátorů = Development of Krajowa Spółka Cukrowa from Perspective of Financial and Production Indicators   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 9. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 9   full text (PDF)
TOP

      11/2020 (listopad)
 • Holý K., Skuhrovec J.:
  Rýhonosec řepný – škůdce cukrovky z červeného seznamu = Sugar Beet Weevil – Red-Listed Sugar Beet Pest
  full text (PDF)   abstract
 • Ravlić M., Baličević R., Šunjić K., Jukić G., Lucić P., Marković M.:
  Alelopatické vlivy čiroku halepského (Sorghum halepense) a lilku černého (Solanum nigrum) na klíčivost a růst cukrové řepy = Allelopathic Effects of Sorghum halepense and Solanum nigrum on Germination and Growth of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š., Porvaz P., Danilovič M., Iľková L.:
  Láskavce a cukrová repa = Pigweeds Amaranthus spp. and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K.:
  Poptávka po cukru obyvatel s minimálně středoškolským vzděláním v České republice = Demand for Sugar of at Least High-School-Educated Population in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Hornowski A., Smutka L., Pawlak K., Pulkrábek J.:
  Vznik, transformace a privatizace polské cukrovarnické skupiny Krajowa Spółka Cukrowa = Establishment, Transformation and Privatisation of Krajowa Spółka Cukrowa, Polish Sugar Producer   full text (PDF)   abstract
 • Čopík J., Haman M., Školník M.:
  Autoritářství jako překážka rozvoje: příklad cukrovarnického odvětví ve Venezuele = Authoritarianism as Obstacle to Development: Example of Sugar Industry in Venezuela   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 8. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 8   full text (PDF)
TOP

      9–10/2020 (září–říjen)
 • Votava J., Šmak R., Polcar A., Kumbár V.:
  Využití tvrdokovu pro omezení abrazivního opotřebení pasivních částí u sklízečů cukrové řepy = Using Hard Metal to Eliminate Abrasive Wear of Passive Parts of Sugar Beet Harvesters   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.
  Osobní: Profesor Josef Pulkrábek sedmdesátníkem   full text (PDF)
 • Duffek K.
  Osobní: Ing. Oldřich Mikuš, CSc., sedmdesátníkem   full text (PDF)
 • Urminská D., Urminská J., Ondrišík P.:
  Pôdna reakcia ako významný faktor v pestovaní cukrovej repy = Soil Reaction as Important Factor in Sugar Beet Cultivation
  full text (PDF)   abstract
 • Straková N.:
  Rizika pěstování cukrové řepy a jejich krytí komerčním pojištěním = Risks of Sugar Beet Growing and their Coverage by Commercial Insurance   full text (PDF)   abstract
 • Ivanič Porhajašová J., Babošová M., Noskovič J.:
  Aktivita, biodiverzita a trofická preferencia dominantných čeľadí Carabidae a Staphylinidae v poraste repy cukrovej = Activity, Biodiversity and Trophic Preference of Dominant Carabidae and Staphylinidae Families in Sugar Beet Stands
  full text (PDF)   abstract
 • Merhaut M., Chadt K.:
  Cukr vs. Stevia rebaudiana (Hodnocení náhražky cukru při výrobě jahodové zmrzlinové směsi z pohledu řízení zdravého životního stylu) = Sugar vs. Stevia rebaudiana (Sugar Substitute in Production of Strawberry Ice-Cream Mixture in Terms of Healthy Lifestyle Management)   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K., Křížek D., Severová L.:
  Závislost spotřeby cukru v České republice na jeho ceně (Analýza závislosti spotřeby cukru v České republice na nominální a reálné ceně cukru a predikce vývoje spotřeby cukru a ceny cukru) = Dependence of Sugar Consumption in Czech Republic on its Price (Analysis of Sugar Consumption Dependence in Czech Republic on Nominal and Real Price of Sugar and Sugar Consumption and Sugar Price Prediction)   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Historie lihovarnictví v Čechách do roku 1956 = History of Distilleries in Bohemia – Historical Overview until 1956
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Josef Kopecký: Cukrovar ve Šlapanicích: Historie – současnost – budoucnost   full text (PDF)
 • Málek V.:
  Sto let od úmrtí cukrovarníka Hynka Erlbecka (1857–1920)   full text (PDF)
 • Horák R.:
  Vliv použití desinfekčních prostředků na růst bakterií v prostředí extraktoru = Effect of Disinfectants Use on Bacterial Growth in Extractor Environment   full text (PDF)   abstract
 • Maitah K., Smutka L., Maitah M., Pulkrábek J.:
  Cukrovarnický průmysl v Súdánu v letech 1993–2017 = Sugar Industry in Sudan in 1993–2017   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 7. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 7   full text (PDF)
TOP

      7–8/2020 (červenec–srpen)
 • Chochola J.:
  Cukrová řepa 2020 v poločase = Sugar Beet 2020 at Half Time   full text (PDF)
 • Žalud Z., Hlavinka P., Růžek P., Klem K., Zahradníček P., Štěpánek P., Možný M., Trnka M.:
  Změna klimatu a její dopady pro polní produkci se zaměřením na cukrovou řepu v České republice = Climate Change and Its Impact on Field Production with Focus on Sugar Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Hájková L., Kožnarová V., Možný M., Žalud Z.:
  Vliv klimatické změny na termíny setí, vzcházení a sklizně cukrové řepy = Influence of Climate Change on Terms of Sugar Beet Sowing, Emergence and Harvest   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Zapletalová A., Marek J., Rašovský M., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Formovanie úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od rôznych technológií obrábania pôdy = Formation of Yield and Sugar Content of Sugar Beet Depending on Soil Tillage Technologies   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Osobní: Vzpomínka na Ing. Zdenko Jaroše   full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Fungicidní ochrana cukrové řepy a její proměny v posledním desetiletí = Fungicidal Protection of Sugar Beet and Its Changes in Past Decade   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Cercospora beticola na cukrovce v roce 2019Cercospora beticola in Sugar Beet in 2019   full text (PDF)
 • Smutka L., Kotyza P., Pawlak K., Pulkrábek J.:
  Koncentrace českého a polského trhu s cukrem – vývoj a perspektivy = Czech and Polish Sugar Market Concentration – Development and Perspectives   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Zeno Čižmář: Cukrovar Vrbátky a.s. – 150 let, 1870–2020   full text (PDF)
 • Nesiba J., Čuhlová R.:
  CSR management v cukrovarnictví severní a jižní Číny dle kritérií Water Footprint =  CSR Management in Sugar Industry of Northern and Southern China according to Water Footprint Criteria   full text (PDF)   abstract
 • Vyskočil A.:
  Joe Hartmann – „cukerní král“ první republiky = Joe Hartmann – “Sugar King” of Interwar Czechoslovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Alegorie a jiná výtvarná díla v oblasti cukrovarnictví (část 2.) = Allegory and Other Artworks in Sugar Industry (Part 2)
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 6. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 6   full text (PDF)
TOP

      5–6/2020 (květen–červen)
 • Chalupný K.:
  Situace v cukerním sektoru a výhled do roku 2020 = Situation in Sugar Sector and Outlook for 2020   full text (PDF)
 • Vokřál M.:
  Ochráníme cukrovou řepu? = Can We Protect Sugar Beet?   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  77. kongres IIRB v Bruselu a ochrana cukrové řepy = 77th IIRB Congress in Brussels and Protection of Sugar Beet
  full text (PDF)
 • Kraus K., Mach J.:
  Přípravky Energen a jejich využití v cukrové řepě = Energen Products and Their Use in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Varga I., Lončarić Z., Pospišil M., Rastija M., Antunović M.:
  Změny obsahu nitrátového dusíku v čerstvém pletivu listových řapíků cukrové řepy v průběhu vegetace v závislosti na hnojení dusíkem a hustotě porostu = Changes of Nitrate Nitrogen in Sugar Beet Petioles Fresh Tissue during Season with Regard to Nitrogen Fertilization and Plant Population   full text (PDF)   abstract
 • Plečkování nabývá na aktuálnosti = Hoeing Gains Significance   full text (PDF)
 • Muška F., Kazda J., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrence of Spider Mite (Tetranychus urticae) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Klíma Kodoňová A.:
  Spolehlivý fungicidní systém ochrany cukrové řepy a Tango® Super = Reliable System of Sugar Beet Fungicide Protection and Tango® Super   full text (PDF)
 • Nešněra J.:
  Dobrovická muzea slaví 10 let své existence = Dobrovice Museum Celebrates 10 Years of Existence   full text (PDF)
 • Trávníček P., Novotná J., Kotek L.:
  Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence = Accidents in Sugar Plants and Their Prevention
  full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru Kubánské republiky = Production of Sugar Cane and Sugar in Republic of Cuba
  full text (PDF)   abstract
 • Palát M.:
  Produkce cukrové třtiny a cukru na Kubě a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě = Sugar Cane and Sugar Production in Cuba and its Competitiveness in International Trade   full text (PDF)   abstract
 • Bubník Z.:
  Osobní: K osmdesátinám profesora Pavla Kadlece   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Alegorie a jiná výtvarná díla v oblasti cukrovarnictví (část 1.) = Allegory and Other Artworks in Sugar Industry (Part 1)
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 5. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 5   full text (PDF)
TOP

      4/2020 (duben)
 • Moc M.:
  Řepařsko-cukrovarnická konference 2020 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2020   full text (PDF)
 • Chalupný K., Pavlů K.:
  Z kongresu IIRB v Bruselu = From IIRB Congress in Brussels   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Bečková L, Švachula V.:
  Uhlíková stopa při pěstování cukrové řepy = Carbon Footprint in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Novotný J.:
  Minimalizace stresů během vegetace cukrové řepy = Stress Minimization During Sugar Beet Vegetation   full text (PDF)
 • Hrčková K., Britaňák N., Hašana R.:
  Výživa cukrovej repy na báze pôdnych baktérií fixujúcich vzdušný dusík = Nitrogen Nutrition of Sugar Beet Based on N2 Fixing Soil Bacteria   full text (PDF)   abstract
 • Výnos a cukernatost – klíčové parametry úspěšného pěstování cukrové řepy = Yield and Sugar Content – Key Parameters of Successful Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Sklízeč cukrové řepy ROPA Tiger 6 a čisticí nakladač ROPA Maus 5 v podniku AGRO Slatiny, a.s. = ROPA Tiger 6 Beet Harvester and ROPA Maus 5 Cleaner-Loader in AGRO Slatiny Company   full text (PDF)
 • Suchomel J., Šipoš J., Heroldová M.:
  Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci =  Gradation of Common Vole (Microtus arvalis) in 2019 in Sugar Beet Production Areas and Its Importance in Terms of Damage to Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Kotyza P., Pawlak K., Pulkrábek J., Zielińska-Chmielewska A.:
  Změny produkce cukrové řepy v Česku a Polsku v posledních letech = Changes in Sugar Beet Production in Czechia and Poland in Recent Years   full text (PDF)   abstract
 • Sklenář K.:
  Vila či zámek – reprezentativní architektura cukrovarnických magnátů na Moravě = Villa or Chateau – Representative Architecture of Sugar Tycoons in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: Rozloučení s profesorem Josefem Šrollerem   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 4. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 4   full text (PDF)
TOP

      3/2020 (březen)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE v Kodani = Observations from CIBE Technical Committee in Copenhagen   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K., Radek J.:
  Půdní zásoba dusíku a potřeba hnojení cukrové řepy = Soil Nitrogen Supply and Sugar Beet Fertilization Needs
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Nový herbicid na odplevelení cukrovky: Lepší formulace osvědčeného = New Herbicide for Weed Control in Sugar Beet: Improved Formulations of Proven   full text (PDF)
 • Pačuta V., Černý I., Rašovský M., Pulkrábek J., Ernst D., Buday M.:
  Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Biostimulators, Variety and Cropping Year on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Racionální přístup k výživě a ochraně cukrovky = Rational Approach to Nutrition and Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Kremr T.:
  Analýza vývoje československého cukrovarnictví po zlomovém roce 1948 = Analysis of Czechoslovak Sugar Industry Development after Turning Year 1948   full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Komparácia finančných indikátorov slovenských cukrovarov = Comparison of Financial Indicators of Slovak Sugar Factories
  full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: K devadesátinám profesora Švachuly   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 3. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 3   full text (PDF)
TOP

      2/2020 (únor)
 • Chalupný K., Hart B., Sedliský J., Slavíček P., Zapletal J., Kroupová D., Král J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2019/2020 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2019/2020   full text (PDF)
 • Silovský K., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy = Tramlines in Sugar Beet Growing Technology   full text (PDF)   abstract
 • Válek, J., Sládek, P.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Skutečně přesné vedení = Really Precise Guidance   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Třicet let monitorování zásoby dusíku na řepných polích = Thirty Years of Monitoring Nitrogen Reserves in Beet Fields
  full text (PDF)   abstract
 • Jirka V.:
  Roboti letos zasejí a vyplečkují řepu = Robots to Sow and Hoe Beet This Year   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2020 = Sugar Beet Varieties Registered in 2020   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Osvědčená herbicidní ochrana má stále co nabídnout = Proven Herbicide Programme Still Has Much to Offer   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Za Ing. Stanislavou Pochylou   full text (PDF)
 • Kolejka J., Štrbík J., Ruda A.:
  Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy = Sugar Industry as Fundamental Innovation of Second Half of 19th Century in Change of River Floodplains in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 2. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 2   full text (PDF)
TOP

      1/2020 (leden)
 • Reinbergr O.:
  Po dvou krizových letech vidí cukrovarníci světlo na konci tunelu = After Two Years of Crisis, Sugar Producers Can See Light at the End of the Tunnel   full text (PDF)
 • Rödl P., Fraňková M., Aulický R., Stejskal V.:
  Možnosti regulace hraboše polního a dalších škodlivých hlodavců v cukrové řepě = Possibilities of Control of Common Vole and Other Harmful Rodents in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hroudová M., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Cukrová řepa na rodinných farmách = Sugar Beet on Family Farms   full text (PDF)   abstract
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2020 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2020   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Chmelíková G., Bečvářová V.:
  Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii = Profitability of Sugar Industry in European Union   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy – K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec a kol.: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I Process Measurement a Volume II Process Control)   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 1. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 1   full text (PDF)


ON-LINE/OBSAH 2023     ON-LINE/OBSAH 2022     ON-LINE/OBSAH 2021     ON-LINE/OBSAH 2019     ON-LINE/OBSAH 2018

ON-LINE/OBSAH 2017     ON-LINE/OBSAH 2016     ON-LINE/OBSAH 2015     ON-LINE/OBSAH 2014     ON-LINE/OBSAH 2013

ON-LINE/OBSAH 2012     ON-LINE/OBSAH 2011     ON-LINE/OBSAH 2010     ON-LINE/OBSAH 2009     ON-LINE/OBSAH 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář