HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BROM Radek
(ÚKZÚZ, odbor provozní a zkušební)

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2018
Sugar Beet Varieties Registered in 2018


In 2017, results from five trial sites were included into the final processing for registration purposes. This year, only one variety (Eliska KWS) was registered based on 2-year results; the variety is nematode-resistant. To be registered, a variety must achieve an index of at least 102,0 in each year of trials, as compared to the same trial variant (fungicide treatment or not).

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2017 byly do závěrečného zpracování registračního řízení zařazeny pokusy  pěti lokalit. Po dvouletém zkoušení pak byla v letošním roce na základě výsledků registrována pouze jedna odrůda (Eliska KWS), a to s odolností k háďátku řepnému. Pro registraci musí hodnota indexu po dvou letech dosahovat min. 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě (s fungicidním ošetřením a bez fungicidního ošetření).

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 60–61.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz