HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hustoty kapalných směsí (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Density Measurement of Liquid Mixtures (Part 1)


The paper provides an overview of the functional principles used for density measurement of liquid mixtures. The first part describes hydrostatic, ultrasonic and vibration density meters. It also describes the principles of function and methods of installation of density meters into the technological apparatus; advantages and weaknesses of these types of sensors are discussed as well.

Key words: density measurement, hydrostatic density meters, ultrasonic density meters, vibration density meters.


Článek uvádí přehled funkčních principů využívaných při provozním měření hustoty kapalných směsí. V první části jsou probrány hustoměry hydrostatické, ultrazvukové a vibrační. Jsou popsány principy funkce, způsoby zabudování provozních hustoměrů do technologických aparatur; jsou diskutovány přednosti a nedostatky těchto typů snímačů.

Klíčová slova: měření hustoty, hydrostatické hustoměry, ultrazvukové hustoměry, vibrační hustoměry.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (3): 122–127.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz