HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SIGMUND Tomáš1, SLÁDEK Pavel2
(1Vysoká škola ekonomická v Praze; 2Vysoká škola obchodní v Praze)

Organizace CEFS a norma ISO 26000
CEFS and Norm ISO 26000


The paper analyzes the adherence to the norm ISO 26000 (7 topics, 7 principles) by the members of the European Association of Sugar Producers (CEFS). The CEFS has incorporated the norm into their Code of Conduct and monitors its implementation in its annual reports. The results of our research show that the principles of social responsibility are adhered to by big Western European sugar producing companies (Nordzucker, Tereos, Agrana). The smaller Eastern and Southern European companies fall behind. It is to some extent important, if the owner of the sugar producing company is a responsibly operating business, but that rule is not applicable to all cases. Most companies behave responsibly to their customers and inform them on the role of sugar in nutrition. Only one company informs its stakeholders on the implication of the end of quota regime and just one company informs on the influences of Brexit on its operations.

Key words: CEFS, ISO 26000, sugar and nutrition, responsible operation.


Práce se zabývá analýzou dodržování normy ISO 26000 (7 témat a 7 principů) u členů CEFS. Evropské sdružení CEFS vtělilo principy této normy do Kodexu chování a monitoruje jeho implementaci v každoročních zprávách. Výsledky našeho průzkumu ukazují, že zásady společenské odpovědnosti jsou velmi dobře dodržovány u velkých západoevropských cukrovarnických společností (Nordzucker, Tereos, Agrana), zatímco menší východoevropské a jihoevropské firmy zaostávají. Určitou roli hraje, zda je vlastníkem cukrovaru odpovědně se chovající firma, ale není to vždy pravidlem. Většina firem se chová zodpovědně ke svým zákazníkům v tom, že je informuje o roli cukru ve výživě. Pouze jedna firma informuje své stakeholdery o dopadech konce kvót a jedna o vlivu brexitu na své fungování.

Klíčová slova: CEFS, ISO 26000, cukr a výživa, odpovědné chování.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (4): 152–155.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz