HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2018    2/2018    3/2018    4/2018    5–6/2018    7–8/2018    9–10/2018    11/2018    12/2018

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 134, 2018
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2018 (December)
 • Polcar A., Čupera J., Renčín L., Bauer F.:
  Vliv inovačních technologií pluhů na ekonomiku orby = Impact of Innovative Plough Technologies on Tillage Economy
  full text (PDF)   abstract
 • Hnilička F., Hniličková H., Kukla J., Kejzlar T., Kuklová M.:
  Analýza energetických bilancí pěstování pěti odrůd cukrové řepy = Analysing Energy Balances of Cultivation of Five Sugar Beet Varieties   full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Obergruber M., Procházka P., Smrčka L.:
  Odhad spotřební daně u paliva E-diesel v České republice = Estimated Excise Tax on E-Diesel Fuel in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J.:
  Vývoj a současný stav cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie = Development and Current State of Sugar Production Capacities in Australia and Oceanian Area   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Tóth A.:
  K počátkům a vývoji cukrovarnického průmyslu v Uherském království do rozpadu habsburské monarchie = Beginnings and Development of Sugar Industry in Kingdom of Hungary until Habsburg Monarchy Breakup   full text (PDF)   abstract
TOP

      11/2018 (November)
 • Křováček J.:
  Kritická řepná kampaň 2018/2019 = Critical Beet Campaign 2018/2019   full text (PDF)
 • Chochola J., Radek J.:
  Strategie při výběru odrůd cukrové řepy: osvědčené nebo nové odrůdy? = Strategy in Selection of Sugar Beet Varieties:
  Well-established or New Varieties?
    full text (PDF)   abstract
 • Pačuta V., Rašovský M., Černý I., Michalska-Klimczak B., Wyszynski Z., Lesniewska J., Buday M.:
  Vplyv poveternostných podmienok, odrody a biopreparátov na báze morských rias na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Sea Algae-Based Biopreparations on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Poláková J.:
  Produkce řepy cukrové v rámci Společné zemědělské politiky EU – efekt na trojúhelník: konkurenceschopnost – veřejné statky ze zemědělství – resilience venkova = Sugar Beet Production within Common Agricultural Policy – Effect on Triangle: Competitiveness – Public Goods – Rural Resilience   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2018   full text (PDF)
 • Smolík J.:
  Cukrová třtina a produkce cukru v Nikaragujské republice = Sugar Cane and Production of Sugar in Republic of Nicaragua
  full text (PDF)   abstract
 • Hrušková T:
  Španělské cukrovarnictví v meziválečném období = Spanish Sugar Industry in Interwar Period   full text (PDF)   abstract
  Sklenář K.:
  Industriální dědictví a cukrovary: Srovnávací studie osudu tří cukrovarů po ukončení provozu = Industrial Heritage and Sugar Factories: Comparative Study of Three Sugar Factories Fate after Closure   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 2)   full text (PDF)   abstract
TOP

      9–10/2018 (September-October)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2018 = Sugar Beet Field Day 2018   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Restrikce přípravků na ochranu rostlin do cukrové řepy = Restrictions of Plant Protection Products Used in Sugar Beet
  full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Z kongresu CIBE v belgickém Gentu – část 2. = From CIBE Congress in Ghent, Belgium – Part 2   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Kongres IIRB v Deauville ve Francii – část 2. = IIRB Congress in Deauville, France – Part 2   full text (PDF)
 • Vrtílek P., Smutný V., Dryšlová T., Neudert L.:
  Vliv různého zpracování půdy na výnos a cukernatost cukrovky v letech 2015–2017 = Influence of Different Soil Tillage on Yield and Sugar Contents of Sugar Beet in 2015–2017   full text (PDF)   abstract
 • Ivanič Porhajašová J., Noskovič J., Babošová, M.:
  Biodiverzita epigeických skupín v porastoch repy cukrovej = Biodiversity of Epigeic Groups in Sugar Beet Stands
  full text (PDF)   abstract
 • Jelić S., Lončarić R., Crnčan A.:
  Vliv hustoty výsevu na hospodářský výsledek produkce cukrové řepy = Effect of Sowing Density on Economic Results of Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D:
  Československý stát vznikl před 100 lety také na cukerních základech = Czechoslovak State Was Founded 100 Years Ago, Its Foundations Stood Also on Sugar Production   full text (PDF)   abstract
  Crnčan A., Kristić J., Tolušić Z., Kranjac D., Jelić S.:
  Ukazatele produkce cukrové řepy a cukru ve státech Evropské unie a Chorvatsku = Indicators of Sugar Beet and Sugar Production in European Union Countries and Croatia   full text (PDF)   abstract
 • Čedík J., Peterka B., Mader D.:
  Vliv n-butanolu na provozní parametry vznětového spalovacího motoru = Effect of N-Butanol on Operational Parameters of Compression Ignition Engine   full text (PDF)   abstract
 • Hinke J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Vybrané aspekty trhu s cukrem v africkém regionu = Selected Aspect of Sugar Market in African Region   full text (PDF)   abstract
 • Skřivan A., Drábek J.:
  Bruselská dohoda (1931) jako kontroverzní pokus řešit problémy světové výroby a obchodu s cukrem = Brussels Agreement (1931) as Controversial Attempt to Solve Problems of World Production and Trade in Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Čejka M.:
  Cukrovar jako producent vody = Sugar Factory as Producer of Water   full text (PDF)   full text in English (RTF)
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kol. – Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření optických vlastností kapalin (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Measurement of Optical Properties of Liquids (Part 1)   full text (PDF)   abstract
TOP

      7–8/2018 (July–August)
 • Křováček J.:
  Z kongresu CIBE v belgickém Gentu – část 1. = From CIBE Congress in Ghent, Belgium – Part 1   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Kongres IIRB v Deauville ve Francii – část 1. = IIRB Congress in Deauville, France – Part 1   full text (PDF)
 • Hlavinka P., Meitner J., Lukas V., Semerádová D., Trnka M.:
  Předpověď krajských výnosů cukrové řepy v České republice na základě dat družicového snímkování = Predictions of Regional Sugar Beet Yields in Czech Republic from Satellite Imagery   full text (PDF)   abstract
 • Dostál A.:
  Tango® Super v cukrovce rozhodně nezklame: zkušenosti s tímto ošetřením jsou více než pozitivní = Tango® Super in Sugar Beet Certainly Does Not Disappoint: Experience with This Treatment Is More Than Positive   full text (PDF)
 • Radojčić N., Štefanić E., Antunović S., Zima D., Dimić D., Štefanić I.:
  Dlouhodobé změny v druhového spektra plevelů v produkci cukrové řepy = Weed Species Changes over Long-term Period in Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š:
  Proso Panicum spp. a cukrová repa = Millet Weeds Panicum spp. and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
  Gebler J., Kožnarová V., Hájková L.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2017/2018 v České republice = Report on Sugar Campaign 2017/2018 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Jersák J., Gracl F.:
  Testy trvanlivosti řezačkových nožů v dobrovickém cukrovaru = Tests of Durability of Cutting Knives in Dobrovice Sugar Factory
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  XXV. symposium Asociace Andrewa van Hooka = XXVth Symposium Organized by Andrew Van Hook Association
  full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Setkání vědeckého výboru ESST v Berlíně = ESST Scientific Committee Meeting in Berlin   full text (PDF)
 • Benešová I., Šánová P., Brecklová V., Pulkrábek J.:
  Struktura cukerního průmyslu latinsko-amerických zemí = Structure of Latin American Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Mülayim A., Kaprol T.:
  Cukrovary jako představitelé moderního života v mladém Turecku = Representatives of Modern Life in Young Turkey – Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrkandl žije = “Candy Sugar” Lives   full text (PDF)
 • Németh J.:
  Trpký príbeh o slovenskom cukre = Bitter Story of Slovak Sugar   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Eva Sudová (ed.) – Sladké dedičstvo Trnavského kraja   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Elektrochemické snímače – měření pH = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Electrochemical Sensors – pH Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Jak lze také využít cukr: cukrový peeling   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Thilo Bode – Podvody na talíři: Jak nás obelhávají potravinářské koncerny   full text (PDF)
TOP

      5–6/2018 (May–June)
 • Reinbergr O.:
  Situace v cukrovarnickém průmyslu po pádu produkčních kvót v EU = Sugar Industry after the End of the EU Sugar Production Quotas   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2017/2018 na Slovensku = Sugar Campaign 2017/2018 in Slovakia   full text (PDF)
 • Bašta J.:
  Fungicid Retengo Plus – pro společný úspěch = Retengo Plus Fungicide – for Joint Success   full text (PDF)
 • Hlisnikovský L., Kunzová E., Menšík L.:
  Vliv aplikace hnoje, minerálních hnojiv a osevních postupů na výnosy bulev a chrástu a na cukernatost cukrové řepy = Effect of Farmyard Manure, Mineral Fertilizers and Crop Rotation on Sugar Beet Roots and Leaves Yield and Sugar Content
  full text (PDF)   abstract
 • Sem D.:
  Třetí sezóna pro Yamato = Third Season for Yamato   full text (PDF)
 • Urban J., Pulkrábek J.:
  Navýšení výnosu a jakosti cukrové řepy pomocí listové výživy a biologicky aktivních látek = Increased Yield and Quality of Sugar Beet by Means of Foliar Nutrition and Biologically Active Substances   full text (PDF)   abstract
  Tanner L., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Vývoj cen cukru v procesu financializace světové ekonomiky a vliv spekulace = Sugar Price Development in Process of World Economy Financialization and Influence of Speculations   full text (PDF)   abstract
 • Beranová M., Navrátilová M.:
  Zhodnocení spotřebitelských preferencí v oblasti slazení a spotřeby cukru u mladé populace v České republice = Assessment of Consumer Preferences in Sweetening and Sugar Consumption among Young Population in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru na Filipínách = Sugar Production in Philippines   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Stavební historie cukrovaru ve Slatiňanech = Construction History of Slatiňany Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření elektrolytické vodivosti kapalin = Measurement of Electrolytic Conductivity of Liquids   full text (PDF)   abstract
TOP

      4/2018 (April)
 • Štrobach J., Mikulka J., Pavlů V.:
  Regenerace čistce bahenního (Stachys palustris L.), významného plevele řepy cukrové = Regeneration of Marsh Woundwort (Stachys palustris L.) as Significant Weed of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Zbavte se trávovitých plevelů: rychle a výhodně = Get Rid of Grass Weeds: Fast and Cheap   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Gažo J.:
  Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od ročníka a foliárnej aplikácie biologicky aktívnych látok a hnojív = Formation of Sugar Beet Yield and Sugar Content Depending on Year and Foliar Application of Biologically Active Substances and Fertilizers   full text (PDF)   abstract
  Kristek S., Rešić I., Jović J., Zmajić K., Lenart L., Kraljičak Ž., Bešlo D., Rašić S.:
  Vliv různých dávek bóru na výnos a kvalitu vysoce kvalitních odrůd cukrové řepy = Effect of Various Rates of Boron on Yield and Quality of High-grade Sugar Beet Varieties   full text (PDF)   abstract
  Musil D.:
  Eliminace stresů – základ úspěchu pěstování cukrové řepy = Stress Elimination – Basis of Sugar Beet Growing Success
  full text (PDF)
 • Sigmund T., Sládek P.:
  Organizace CEFS a norma ISO 26000 = CEFS and Norm ISO 26000   full text (PDF)   abstract
 • Košťálová J., Tetřevová L.:
  Spolufinancování CSR aktivit cukrovarnických podniků : Možnosti podpory ze zdrojů Evropské unie v České republice = Co-financing of CSR Activities of Sugar-Producing Enterprises : Opportunities for EU-Funded Support in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Hladík J.:
  Mzdová politika v prvorepublikovém cukrovarnictví = Wage Policy in Sugar Industry During the First Czechoslovak Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hustoty kapalných směsí (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Density Measurement of Liquid Mixtures (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2018 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2018   full text (PDF)
TOP

      3/2018 (March)
 • Křováček J.:
  Poznatky z technické komise CIBE ve Francii (část 2.) = New Information from the CIBE Technical Committee in France (Part 2)   full text (PDF)
 • Řepná kampaň 2017 se stroji ROPA Tiger 6 = Beet Campaign 2017 with ROPA Tiger 6 Machines   full text (PDF)
 • Holý K., Pavlů K.:
  Motýli škodící na cukrové řepě = Moths Harmful to Sugar Beet   full text (PDF)
 • Froněk D., Marek B.:
  Ze zimní školy pěstování cukrové řepy 2018 = From Winter Seminars on Sugar Beet Growing 2018   full text (PDF)
 • Vašek V.:
  Goltix Titan – vítězný tah proti plevelům = Goltix Titan – Winning Move against Weeds   full text (PDF)
 • Hanusová H., Jirout M., Winkler J.:
  Vývoj využívání krajiny a ekologické stability ve vybraných katastrálních územích s tradičním pěstováním cukrové řepy na Olomoucku = Development of Land Use and Ecological Stability in Selected Traditional Sugar Beet-Growing Cadastral Areas in Olomouc District   full text (PDF)   abstract
 • Jak se osvědčily vyorávače Holmer v náročné sklizni cukrové řepy? = How Holmer Harvesters Work in Challenging Harvest of Sugar Beet?   full text (PDF)
 • Peterka B., Pexa M., Aleš Z., Pavlů J., Veselá K., Čedík J.:
  Vliv n-butanolu na olejovou náplň spalovacího motoru = Effect of n-Butanol on Oil in Combustion Engine   full text (PDF)   abstract
 • Stočes M., Šilerová E., Vaněk J., Jarolímek J., Šimek P.:
  Možnosti využití otevřených dat v sektoru cukr – cukrová řepa = Possibilities of Using Open Data in Sugar & Sugar Beet Sector
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hustoty kapalných směsí (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Density Measurement of Liquid Mixtures (Part 1)   full text (PDF)   abstract
TOP

      2/2018 (únor)
 • Klabal L.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2017/2018 (část 2.) = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2017/2018 (Part 2)   full text (PDF)
 • Představujeme Ing. Miladu Měsícovou, předsedkyni Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Poznatky z technické komise CIBE ve Francii = New Information from the CIBE Technical Committee in France   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2018 = Sugar Beet Varieties Registered in 2018   full text (PDF)   abstract
 • Gorzelany J., Zimny L., Zych A.:
  Spotřeba energie v systémech pěstování cukrové řepy v Polsku = Energy Consumption of Sugar Beet Cultivation Systems in Poland   full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Procházka P., Linhart Z., Smrčka L.:
  Vliv změn daňové politiky na trh s bioetanolem = Effect of Tax Policy Changes on the Bioethanol Market   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Cukrová třtina a produkce cukru na ostrově Mauricius = Sugar Cane and Sugar Production on the Mauritius Island
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: průmyslové vážení (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Chalupný K.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Verfl oslavil 60. narozeniny   full text (PDF)
TOP

      1/2018 (January)
 • Chalupný K.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2017/2018 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2017/2018   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2018 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2018   full text (PDF)   abstract
 • Artyszak A., Dariusz Gozdowski D., Kucińska K.:
  Vliv hnojení křemíkem a vápníkem či jen křemíkem na chemické složení cukrové řepy = Effect of Foliar Fertilization Using Silicon and Calcium or Only Silicon on Chemical Composition of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Aktuálně: Háďátko řepné v ročníku 2017 = Current Report: Sugar Beet Cyst Nematode Heterodera Schachtii in Year 2017
  full text (PDF)
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J.:
  Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe = Sugar Production and Distribution of Production Capacities in North America   full text (PDF)   abstract
 • Rubešová Š.:
  Mexičané na řepných polích v USA: Těžký život mexických imigrantů v americkém zemědělství v polovině 20. století = Mexicans in Sugar Beet Fields in USA: Hard Life of Mexican Immigrants in American Agriculture in mid-20th Century
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: průmyslové vážení (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J., Lebon Ch.:
  Cukrovary na ostrově Réunion slavily 200 let své existence (1817–2017)   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020      TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links