HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů)

Situace v cukrovarnickém průmyslu po pádu produkčních kvót v EU
Sugar Industry after the End of the EU Sugar Production Quotas


The Czech sugar industry has completed its first processing campaign under a liberal system, with no restrictions as to sugar production and/or sales. It appears that almost all the major sugar producers, including the Czech Republic, made use of the sugar quota discontinuation to increase their productions. In total, the EU sugar production is up by 20% from last year. As a result, there is up to 4 million tonnes excess sugar in the EU just now, which has caused a sharp drop in sugar prices in all European marketplaces. This puts the European – including the Czech – sugar producers in a tough spot economically speaking; in the Czech Republic, their situation is made worse by strengthening of the Czech crown relative to the Euro. A new sugar map is being drawn up, and the Czech Republic must stand strong and united on all levels in this process, in order to defend its national interests.

Key words: sugar production, sugar market, sugar, sugar beet, Czech Republic, European Union, quotas, liberal system.


České cukrovarnictví má za sebou první kampaň v liberálním režimu bez omezení výroby a prodeje cukru. Ukazuje se, že ukončení kvót na výrobu cukru prakticky všichni velcí producenti, Českou republiku nevyjímaje, využili k masivnímu navýšení produkce. Celkem se výroba cukru v EU meziročně zvedla o 20 %. V EU je tak v současnosti nadvýroba této komodity ve výši až 4 mil. t, což s sebou přineslo dramatický pokles cen cukru na evropských burzách. Evropští a tuzemští producenti cukru se tedy dostávají ekonomicky složité situace, která je v ČR ještě umocněna posilováním koruny vůči evropské měně euro. Tvoří se nová cukerní mapa a Česká republika musí být v tomto procesu silná a jednotná na všech úrovních, aby uhájila své národní zájmy.

Klíčová slova: výroba cukru, trh s cukrem, cukr, cukrová řepa, Česká republika, Evropská unie, kvóty, liberální režim.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (5–6): 174–177.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz