HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ARTYSZAK Arkadiusz, GOZDOWSKI Dariusz, KUCIŃSKA Katarzyna
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polsko)

Vliv hnojení křemíkem a vápníkem či jen křemíkem na chemické složení cukrové řepy
Effect of Foliar Fertilization Using Silicon and Calcium or Only Silicon on Chemical Composition of Sugar Beet


An extended continuation study building up on earlier research into the silicon fertilization effect was conducted in 2013–2014 in the southeastern region of Poland. A field study of sugar beet tested three variants of foliar fertilization with silicon and calcium (393 g/ha Ca + 120 g/ha Si; 786 g/ha Ca + 240 g/ha Si; 1,179 g/ha Ca + 360 g/ha Si), as well as three foliar fertilization variants with silicon only (47 g/ha; 94 g/ha; 141 g/ha). Three terms of foliar fertilizer applications were used: 1st in the 4–6 sugar leaf stage; 2nd one week later; and 3rd two weeks later. The content of dry matter, N, P, K, Ca, Mg and Si in leaves and roots collected during harvest was determined. Foliar fertilization with silicon and calcium or with silicon significantly affected the dry matter, Mg and Ca content in leaves and the dry matter and N content in roots. The application of 1,179 g/ha Ca and 360 g/ha Si yielded the highest dry matter, Mg, and Ca content in leaves, whereas the highest dry matter and N content in roots was observed in the fertilization variant with 393 g/ha Ca and 120 g/ha Si. Silicon uptake by the sugar beet plants varied within the range from 23.9 to 62.5 kg/ha Si, according to the fertilization variant. Moreover, technological sugar yield positively correlated with silicon content in leaves. Key words: .

Key words: Beta vulgaris L.; macronutrients; nutrients uptake.


V jihovýchodním regionu Polska byla v letech 2013–2014 prováděna studie navazující na předchozí výzkum vlivu hnojení křemíkem. V polních pokusech s cukrovou řepou byly testovány tři varianty listového hnojení křemíkem a vápníkem (393 g/ha Ca + 120 g/ha Si; 786 g/ha Ca + 240 g/ha Si; 1 179 g/ha Ca + 360 g/ha Si) a tři varianty hnojení jen křemíkem (47 g/ha; 94 g/ha a 141 g/ha). Byly uplatněny tři termíny aplikace na list: 1. ve fázi 4–6 listů; 2. o týden později; 3. o dva týdny později. U listů a kořenů byl po sklizni stanoven obsah sušiny, N, P, K, Ca, Mg a Si. Listová výživa křemíkem a vápníkem či jen křemíkem významně působila na obsah sušiny, Mg a Ca v listech a obsah sušiny a N v kořenech. Aplikace 1 179 g/ha Ca a 360 g/ha Si poskytla nejvyšší obsah sušiny, Mg a Ca v listech, zatímco u dávek hnojení 393 g/ha Ca a 120 g/ha Si byl pozorován nejvyšší obsah sušiny a N v kořenech. Odběr křemíku u cukrové řepy se pohyboval v rozmezí 23,9–62,5 kg/ha Si, a to podle varianty hnojení. Kromě toho technologický výnos cukru pozitivně koreloval s obsahem křemíku v listech.

Klíčová slova: Beta vulgaris L., makroprvky, odběr živin.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (1): 19–25.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz