HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Elektrochemické snímače – měření pH
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Electrochemical Sensors – pH Measurement


The paper discusses the theoretical foundations of potentiometric sensors used for pH measurement. The structure of a glass electrode is described and the characteristics of a glass membrane are shown. Other types of membranes and electrochemical sensors are mentioned in the overview; immersion and flow-through pH sensors are also included too. Examples of electrode probes and transducers for industrial applications are given.

Key words: electrochemical sensors, potentiometric sensors, pH value, pH sensors, glass electrode, immersion and flow-through pH sensors.


V článku jsou probrány teoretické základy potenciometrických snímačů využívaných pro měření pH. Je popsána konstrukce skleněné elektrody a jsou uvedeny charakteristické vlastnosti skleněné membrány. V přehledu jsou zmíněny i další typy membrán a typů elektrochemických snímačů, snímače ponorné a průtokové. Jsou uvedeny příklady elektrodových sond a převodníků pro průmyslové použití.

Klíčová slova: elektrochemické snímače, potenciometrické snímače, hodnota pH, snímače pH, skleněná elektroda, ponorné a průtokové snímače pH.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (7–8): 282–285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz