HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRONĚK Daniel

Československý stát vznikl před 100 lety také na cukerních základech
Czechoslovak State Was Founded 100 Years Ago, Its Foundations Stood Also on Sugar Production


The article commemorates the 100th anniversary of the formation of the independent Czechoslovak state from the point of view of sugar production. It briefly outlines some basic events regarding sugar production in the period of the so called Great War. It discusses some specific cases in order to show the influence and contribution of beet cultivation and sugar production on the economic development of Austria-Hungary and on the formation of the new Czechoslovak Republic. It shows the interconnectedness of sugar production with other structures of the economy, especially agriculture and transport, with the banking structures and, eventually, the politics.

Key words: Sugar Central Office, Sugar Act, Czechoslovak Sugar Committee, Czechoslovak Republic, Austria-Hungary, Robert Mandelík, World War I, sugar rationing, importance of sugar industry.


Článek připomíná sté výročí vzniku samostatného československého státu pohledem výroby cukru. Stručně pojednává o základních skutečnostech a souvislostech výroby cukru v období první světové války. Připomíná na některých konkrétních případech vliv a přínos pěstování cukrové řepy a výroby cukru na vývoj hospodářství Rakousko-Uherska a vznik nové Československé republiky. Ukazuje na propojenost podnikání ve výrobě cukru do dalších sektorů hospodářství, zejména do zemědělství a dopravy, a dále do struktur bankovnictví a posléze i politiky.

Klíčová slova: Cukerní ústředna, cukerní zákon, Československá cukerní komise, Československá republika, Rakousko-Uhersko, Robert Mandelík, první světová válka, vázané cukerní hospodářství, význam cukrovarnického průmyslu.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 317–324.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz