HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CRNČAN Ana, KRISTIĆ Jelena, TOLUŠIĆ Zrinka, KRANJAC David, JELIĆ Sanja
(J. J. Strossmayer University in Osijek, Croatia)

Ukazatele produkce cukrové řepy a cukru ve státech Evropské unie a Chorvatsku
Indicators of Sugar Beet and Sugar Production in European Union Countries and Croatia


This paper presents the forecast of production, consumption and prices of sugar beet and sugar at the European Union level by 2020. The forecast is prepared using the AGMEMOD model. It is expected that sugar beet production and related prices will decrease by 0.2% to 0.5% by 2020. The annual yield of sugar beet per hectare shall grow by 0.8% or 0.6% respectively, while the sugar production will stagnate or even decrease by 0.5%. The Republic of Croatia became a full member of the European Union in 2013, and its sugar production is organized in three factories. Market demands for sugar are mainly met by domestic production, but the yield of sugar beet is very low as compared to the yields in other EU countries. It is approximately 39.1 to 75 tons per hectare, while the average sugar content is approximately 8 tons per hectare. Such low yield is caused by unfavorable weather conditions and insufficient technological and economic knowledge of the producers. An increase in sugar beet yield and sugar content can be achieved through better organization of production, which presupposes improved technological, economic and market knowledge of sugar beet producers.

Key words: sugar beet production, sugar beet price, increase in sugar beet yield, organization of production.


Článek přináší předpoklady produkce, spotřeby a cen cukrové řepy a cukru v Evropské unii do roku 2020. Tyto odhady byly zpracovány s použitím modelu AGMEMOD. Očekává se, že produkce cukrové řepy a související ceny budou do roku 2020 klesat o 0,2–0,5 % ročně. Výnosy cukrové řepy z hektaru mají růst o 0,8 %, resp. 0,6 %, zatímco výroba cukru bude stagnovat či dokonce o 0,5 % poklesne. Chorvatská republika se stala plnoprávným členem EU v roce 2013 a její výroba se dělí do tří cukrovarů. Poptávka trhu po cukru je převážně pokryta domácí výrobou, výnosy cukrové řepy jsou však v porovnání s jinými státy EU velmi nízké. Dosahují přibližně 39–75 t/ha, přičemž průměrný výnos cukru je cca 8 t/ha. Tyto nízké výnosy jsou způsobeny nepříznivými klimatickými podmínkami a nedostatečnými odbornými a ekonomickými znalostmi pěstitelů. Zvýšení výnosů cukrové řepy a cukernatosti lze dosáhnout lepší organizací produkce, což předpokládá lepší technické, ekonomické a tržní znalosti pěstitelů cukrové řepy.

Klíčová slova: produkce cukrové řepy, cena cukrové řepy, zvýšení výnosů cukrové řepy, organizace produkce.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (9–10): 325–327.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz