HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2019    2/2019   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 135, 2019
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      2/2019 (February)
 • Sedliský J., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 na Moravě a ve Slezsku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Moravia and Silesia   full text (PDF)
 • Najman L., Rejchrtová P., Zvěřina Š.:
  Zkušenosti s uplatněním principů precizního zemědělství při pěstování cukrové řepy = Experience with Application of Precision Farming Principles on Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Efektivní nástroj pro správu farmy = Effective Farm Management Tool   full text (PDF)
 • Jarolímek J., Masner J., Vaněk J., Pánková L.:
  Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství = Assessing Benefits of Precision Farming Technologies in Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Pešek P.:
  Přesné secí stroje Kverneland pro cukrovou řepu = Kverneland Precision Seeders for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Nétek R., Pohanka T.:
  Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat = Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data   full text (PDF)   abstract
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2019 = Sugar Beet Varieties Registered in 2019   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Vít Bittner, Radomír Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotikózy, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Kadlec K., Kopecký D.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Humidity Measurement in Gases   full text (PDF)   abstract
 • Fabianková K., Drábek J.:
  K počáteční fázi transformace cukrovarnického průmyslu pro válečné účely v Protektorátu Čechy a Morava = Initial Phase of Sugar Industry Transformation for Military Purposes in Protectorate Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
TOP

      1/2019 (January)
 • Chalupný K.:
  Předběžné hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2018/2019 v Čechách = Preliminary Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2018/2019 in Bohemia   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2019 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2019
  full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Šulík R., Bušo R., Gažo J.:
  Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production Parameters of Sugar Beet in Relation to Genetic Type of Variety and Agroecological Conditions of Year
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Váchal J., Ondr P., Dumbrovský M., Sobotková V.:
  Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem = Betalains in Red Beet in Relation to Sodium Fertilization of Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Indonésii = Sugar Production in Indonesia   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  14. mezinárodní konference Polysacharidy = 14th International Conference on Polysaccharides and Glycoscience
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření barvy = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Colour Measurement   full text (PDF)   abstract
 • Radková L.:
  Návštěva Technického muzea v Berlíně a expozice cukru v polském Pszenně = Visit to German Museum of Technology in Berlin and Sugar Exhibition in Pszenno, Poland   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links