HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy
Future of Weed Management in Sugar Beet in Central Europe


In the European Union, the weed management in conventional sugar beet usually consists of three post-emergent applications with each of them mixed from several herbicides (usually more than three active ingredients). Most often used herbicides are phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, metamitron, lenacil, triflusulfuron, quinmerac, dimethenamid-P, S-metolachlor and clopyralid. This weed management is more expensive compared to weed management in other crops. The risk of sugar beet injury is relatively high, especially in unsuitable weather conditions or herbicide overdose. The spectrum of herbicide active ingredients is narrow and restrictions of active ingredients in the EU are dynamic and unpredictable. Especially phenmedipham and desmedipham will be difficult to replace and weed control in sugar beet will be very complicated especially in unsuitable weather conditions and on hard-to-control weeds. It is likely that leaf graminicides (ACCase inhibiotors) will be used more as the efficacy of the above mentioned herbicides on annual grass weeds will decrease. The possible restriction of glyphosate could also lead to problems with Agropyron repens, which was eliminated in the last two decades. The use of hoeing is on the increase (weed beet control, disruption of soil crust, reduction of evaporation and a part of anti-resistant arrangement) and this trend will probably continue in the future especially when herbicide diversity will be decreased. Sugar beet growers have high expectations of the introduction of the Conviso Smart system (technology), which is ready for use in European conditions. Conviso Smart varieties are tolerant to some ALS inhibitors and they can be treated by herbicide Conviso One (foramsulfuron + thiencarbazone). This herbicide controls most of important weeds of sugar beet including Abutilon theophrasti, especially when used in split application (0.50 + 0.50 l/ha). An im­portant benefit of this technology is its high efficacy on weed beet, which is the most troublesome controlled weed in sugar beet in the Czech Republic. However, it is necessary to monitor Conviso Smart sugar beet canopy after the application of Conviso One herbicide and in case of bolting/flowering beets occurrence, remove these plants. Failure to do that may cause an uncontrollable spread of “new” weed beets resistant to ALS inhibitors whose control will be much more difficult than it is today.

Key words: sugar beet, weed control, herbicides, HT technologies, Conviso Smart, hoeing.


V Evropské unii je ochrana proti plevelům v porostech cukrové řepy řešena sledem několika postemergentních aplikací (nejčastěji 3), přičemž při každé aplikaci je použito několik účinných látek herbicidů. Nejčastěji se používají phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, metamitron, lenacil, triflusulfuron, quinmerac, dimethenamid-P, S-metolachlorclopyralid. Oproti jiným plodinám je regulace plevelů v porostech řepy výrazně nákladnější. Rovněž selektivita ošetření bývá nižší, zejména při horších povětrnostních podmínkách. V důsledku restrikcí herbicidů do cukrovky, ke kterým pravděpodobně dojde v nejbližších letech, je třeba počítat, že regulace plevelů bude ještě náročnější. Za určitých povětrnostních podmínek nemusí být dokonce některé plevele dostatečně potlačeny. Lze předpokládat vyšší využití listových graminicidů, neboť dojde ke snížení účinnost na jednoleté trávovité plevele. V případě, že bude omezeno použití glyphosate, lze navíc předpokládat větší problémy s pýrem plazivým v porostech cukrové řepy. Pravděpodobně vzroste také význam plečkování.
Pěstitelé cukrové řepy mají poměrně velká očekávání od systému Conviso Smart, který je postaven na odrůdách odolných k některým ALS inhibitorům. Herbicid Conviso One je schopen potlačit většinu nejvýznamnějších plevelů cukrové řepy, včetně mračňáku Theophrastova, zejména pokud je použit v dělené aplikaci (0,50 + 0,50 l/ha). Významným přínosem systému Conviso Smart je vysoká účinnost na plevelnou řepu. Je však třeba věnovat pozornost důkladné kontrole porostů cukrové řepy a v případě výskytu vyběhlic či vykvetlic tyto důsledně odstraňovat z porostu, a to ještě před tím než vykvetou. V opačném případě může dojít k nekontrolovatelnému šíření „nových“ plevelných řep, které budou odolné k ALS inhibitorům a jejich regulace bude mnohem obtížnější než dnes.

Klíčová slova: cukrová řepa, regulace plevelů, herbicidy, HT technologie, Conviso Smart, plečkování.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 180–186.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz