HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADEC Karel, KOPECKÝ Dušan
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Humidity Measurement in Gases


This paper describes the functional principles of hygrometers utilized for measuring humidity in the gaseous phase (psychrometers, sorption hygrometers (of mechanical, resistive and capacitive type), optical dew-point hygrometers and modern IR and microwave hygrometers). The introductory part of this article gives an overview of how humidity parameters can be ex- pressed.

Key words: humidity measurement in gases, psychrometers, sorption hygrometers, IR and microwave hygrometerse.


V příspěvku jsou popsány funkční principy vlhkoměrů využívaných k měření vlhkosti v plynné fázi (psychrometry, sorpční vlhkoměry (dilatační, odporové a kapacitní), optické (zrcátkové) kondenzační vlhkoměry a moderní IČ a mikrovlnné vlhkoměry). Úvodní část článku poskytuje přehled o tom, jak lze vyjádřit parametry vlhkosti.

Klíčová slova: měření vlhkosti v plynech, psychrometr, sorpční vlhkoměry, IČ a mikrovlnné vlhkoměry.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (2): 77–80.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz