HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů)

Dopady zrušení kvót na evropské a české cukrovarnictví a řepařství
Impacts of Production Quotas Abolition on European and Czech Sugar Industry and Sugar Beet Growing


The Czech sugar industry has been facing the deepest crisis of the last 30 years. This is due to a huge sugar overproduction in the European Union, which has caused prices to fall to their all-time bottom level. Sugar prices in the international market remain low, too, making it impossible to export sugar at satisfactory prices. This difficult situation is made worse by other external factors, such as the strengthening of the Czech crown with respect to the euro, or restrictions on the use of pesticides in sugar beet growing. As a result, European and national sugar producers have been experiencing financial difficulties; once again, it is being decided where in Europe sugar beet is to be grown and sugar produced. An important role in this process will be played by individual Member States' budgets, and the amount of public subsidies to sugar beet growing.

Key words: sugar production, sugar market, sugar, sugar beet, Czech Republic, European Union, quotas, liberal system.


Evropské a české cukrovarnictví se nachází v nejhlubší krizi za posledních 30 let. Ta je způsobena vysokou nadvýrobou cukru v Evropské unii, jež vedla k propadu cen na historická minima. Současně je nízká také cena cukru na světových trzích, jež neumožňuje vyvážet cukr za adekvátní ceny. Do už tak komplikované situace vstupují ještě další faktory v podobě posilování české koruny vůči měně euro nebo restrikcí v používání přípravků k ošetření pěstování cukrové řepy. Evropští i tuzemští producenti cukru se tak nachází ve složité ekonomické situaci a v Evropě se znovu rozhoduje o tom, kde se nadále bude pěstovat cukrová řepa a vyrábět cukr. Významnou roli v tomto procesu sehraje postoj národních rozpočtů a výše státních podpor pro pěstování cukrové řepy.

Klíčová slova: výroba cukru, trh s cukrem, cukr, cukrová řepa, Česká republika, Evropská unie, kvóty, liberální režim.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 174–177.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz