HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad)

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2019
Sugar Beet Varieties Registered in 2019


In 2018, six locations were included in the final preparation for the registration testing. Based on the results of two-year testing, four sugar beet varieties will be registered in 2019; two of them resistant to beet cyst nematode. The varieties are registered based on index values that form the overall indicator, which expresses the parameters of a variety in relation to the control varieties average. After two years, the index value must be at least 102.0 in each year and variety (variety without fungicidal treatment and variety with fungicidal treatment). After three years of testing, two varieties will be registered; the three-year average index must be at least 101.5 in at least one of the varieties.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2018 bylo do závěrečného zpracování pro registrační zkoušení zařazeno šest lokalit. V roce 2019 budou po dvouletém zkoušení na základě výsledků zaregistrovány čtyři odrůdy cukrové řepy, z toho dvě s odolností k háďátku řepnému. Odrůdy jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu, který je souhrnným ukazatelem vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru kontrolních odrůd. Hodnota indexu musí po dvou letech dosahovat minimálně 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě (varianta bez fungicidního ošetření a s fungicidním ošetřením). Po třech letech zkoušení budou zaregistrovány dvě odrůdy, index musí být ve tříletém průměru minimálně 101,5 alespoň v jedné z variant.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (2): 72–76.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz