HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2014    2/2014    3/2014    4/2014    5–6/2014    7–8/2014    9–10/2014    11/2014    12/2014

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 130, 2014
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.).
No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2014 (December)
 • Sobotová M.:
  Tři žluté novinky usnadňující sklizeň cukrové řepy = Three New Yellow Machines to Facilitate Sugar Beet Harvest
  full text (PDF)
 • Piršelová B.:
  Význam alelopatie z hľadiska pestovania cukrovej repy = Importance of Allelopathy in Terms of Sugar Beet Growing
  full text (PDF)   abstract
 • Pechková J., Hřivna L.:
  Odběr dusíku a síry cukrovou řepou v druhé polovině vegetace = Nitrogen and Sulphur Utilization in Sugar Beet in Second Phase of Vegetation   full text (PDF)   abstract
 • Rytina L.:
  Vysoké výnosy cukrovky i přes půdní únavu = High Sugar Beet Yields Despite Soil Sickness   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Mšice broskvoňová – Myzus persicaeHarmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Green Peach Aphid – Myzus persicae   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Kontrola a nové možnosti při výkupu cukrovky = Sugar Beet Purchase – Supervision and New Possibilities   full text (PDF)
 • Smutka L., Pulkrábek J., Vasilenok V., Benešová I., Lubanda J.-P.:
  Ruská federace – zahraniční obchod s cukrem = Russian Federation – Foreign Trade in Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Krejčí, T., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S.:
  Úvodní poznámky k výzkumu osudu cukrovarnických brownfields v České republice = Introductory Research Notes on Fate of Sugar-Industry-Brownfields in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Osobní: Poděkování Ing. Evě Divišové   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Osobní: Jubilant Ing. Otakar Šašek   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2014   full text (PDF)
TOP

      11/2014 (November)
 • Marek B.:
  Beet Europe 2014 v polském Dobieszówě = Beet Europe 2014 in Dobieszów, Poland   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Nad pokusy s cukrovkou ve Slovči = Sugar Beet Tests in Sloveč   full text (PDF)
 • Potop V., Türkott L.:
  Kumulativní vláhové podmínky před setím, v průběhu růstu a při skládkování cukrové řepy ve Středočeském kraji = Cumulative Moisture Conditions Before Sowing and During the Growing Season up to Storage of Sugar Beet in Central Bohemian Region   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Jaká bude kampaň 2014/2015? = Campaign 2014/2015 – What Will It Be Like?   full text (PDF)
 • Kuthan A.:
  Nový partner pěstitelů cukrové řepy = New Partner for Sugar Beet Growers   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Mšice (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphididae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphididae)   full text (PDF)
 • Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V.:
  Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého, jeho vznik při epuraci, velikosti agregátů a jejich dopady na čištění šťáv = Calcium Carbonate – Polymorphism, Origin in Juice Purification, Sizes of Aggregates, and Their Consequences
  full text (PDF)   abstract
 • Řezbová H., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru? = European Sugar Factories, Sugar Companies and their Alliances: Who is in Control of European Sugar Market?   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  Porolničování cukrovarů v českých zemích (s důrazem k situaci na Moravě a ve Slezsku) v letech před první světovou válkou a v první polovině dvacátých let Československé republiky = Transfers of Sugar Factories in the Czech Lands (with the Emphasis on the Situation in Moravia and Silesia) in the Years before the First World War and in the Early Twenties
  of the Czechoslovak Republic
    full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2014 v Dobrovici   full text (PDF)
TOP

      9–10/2014 (September-October)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2014 ve Slovči = Sugar Beet Field Day 2014 in Sloveč   full text (PDF)
 • Valášek P., Müller M.:
  Aplikace otěruvzdorných polymerních částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa = Application of Wear-resistant Poly­meric Particle Composites in Construction of Ploughing Body   full text (PDF)   abstract
 • Šoška R., Čičo P., Mikuš R.:
  Prevádzkové skúšky pôdospracujúcich nástrojov s dvojvrstvou = Operational Tests of Double Layered Tillage Tools
  full text (PDF)   abstract
 • Votava J., Kumbár V.:
  Využití nástrojových ocelí v oblasti zpracování půdy pro zlepšení pěstování cukrové řepy = Use of Tool Steels in Soil Processing to Increase Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J., Švachula V., Urban J., Pačuta V.:
  Cíle šlechtění cukrové řepy jako ozimé plodiny = Objectives of Breeding Sugar Beet as Winter Crop   full text (PDF)   abstract
 • Společnost SESVanderHave investuje přes 10 milionů eur do moderního výzkumného střediska = SESVanderHave is Investing More Than 10 Million Euro in High-Tech Research Center   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Zavíječi (Pyraloidea) a obaleči (Tortricidae) = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Pyralid Moths (Pyraloidea) and Leaf Rollers (Tortricidae)   full text (PDF)
 • Poprach K., Machar I.:
  Podpora hnízdění poštolky obecné – součást integrované ochrany řepy cukrové před polními škůdci = Artificial Nest Boxes for Kestrel – Part of Integrated Protection of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem = Thailand – Tiger in World Sugar Market   full text (PDF)   abstract
 • Španina A.:
  Sto let výroby lihu v Kojetíně = One Hundred Years of Ethanol Production in Kojetín   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Kongres CHISA 2014   full text (PDF)
 • Hromádko J.:
  Moderní poznatky v oblasti využití bioetanolu = Advanced Knowledge in the Use of Bioethanol   full text (PDF)   abstract
 • Bartošek J.:
  České třtinové cukrovary II. = Czech Cane Sugar Factories II.   full text (PDF)   abstract
 • Málek J.:
  Osobní: Ing. Stanislav Holub oslavil sedmdesátiny   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Jubilant doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc.   full text (PDF)
TOP

      7–8/2014 (July–August)
 • Z Valné hromady SPC Čech   full text (PDF)
 • Polní dny cukrové řepy Tereos TTD   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Jubilejní Den agronoma v Zaloňově   full text (PDF)
 • Baudisová H.:
  Nová zemědělská politika v odvětví cukru = New Agricultural Policy in Sugar Sector   full text (PDF)   abstract
 • SESVanderHave vyvíjí pomocí vlastní technologie cukrovou řepu tolerantní k herbicidům – inhibitorům ALS   full text (PDF)
 • Šustrová M.:
  Vývoj systému společné organizace trhu s cukrem v EU od roku 1968 po současnost = Development of the Common Market Organization for Sugar since 1968 to Present Days   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  74. kongres Mezinárodního výzkumného řepařského institutu (IIRB)   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Makadlovky (Scrobipalpa spp.) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Twirler moths of genus Scrobipalpa   full text (PDF)
 • Jůzl M., Pulkrábek J.:
  Osobní: Vzpomínka na profesora Lubomíra Minxe   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice = Report on Sugar Campaign 2013/2014 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Z oslav 200. výročí narození Jana Nepomuka Krouského z Katusic = Celebrating 200th Anniversary of Jan Nepomuk Krouský from Katusice   full text (PDF)
 • Hojgr J., Chmel M., Přidalová J.:
  Změkčování lehké šťávy v opavském cukrovaru = Thin Juice Softenning in Opava Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Mexiku = Sugar Production in Mexico   full text (PDF)   abstract
 • Pechout M., Trnka M., Novotný M., Vojtíšek M.:
  Úprava malého zážehového motoru pro provoz na alkoholová paliva = Adaptation of Small Spark Ignition Engine to Alcohol Fuels   full text (PDF)   abstract
 • Suchomelová L.:
  Dobrovická muzea vstoupila do pátého roku existence = Dobrovice Museums Entered Their Fifth Year of Existence
  full text (PDF)
 • Osobní: Blahopřání Ing. Ivo Miksteinovi   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Seminář manažerů jakosti a vedoucích laboratoří cukrovarů 2014   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů 2014   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kol. – Technologie potravin: Potravinářské zbožíznalství   full text (PDF)
 • Marek B.:
  V Praze byla otevřena soukromá expozice cukru   full text (PDF)
TOP

      5–6/2014 (May–June)
 • Pechanec V., Vávra A., Machar I.:
  Využití UAV technologie pro získávání dat v precizním zemědělství na příkladu ploch s cukrovou řepou = Using of the UAV Technology for Data Monitoring in Precision Agriculture with Example of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M.:
  Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky = Field Emergence of Weeds during the Growing Season of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Můrovití (Noctuidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Owlet Moths (Noctuidae)   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Situace v českém a evropském cukrovarnictví 2013/2014 = Czech and European Sugar Industry – Situation 2013/2014
  full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2013/2014 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2013/2014 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Thajské cukrovarnictví a možnosti jeho růstu = Thai Sugar Industry and Possibilities of Growth   full text (PDF)   abstract
 • Stiegert S., Geyer I., Spangenberg D., Lehnberger A.:
  Periodické odstředivky: je vývoj u konce? = Batch Centrifugals: Have of Development?   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XXI. symposium Asociace Andrewa van Hooka   full text (PDF)
 • Bartošek J.:
  České třtinové cukrovary I. = Czech Cane Sugar Factories I.   full text (PDF)   abstract
 • Sato A.:
  Karuselové podvody s cukrem = Carousel Frauds with Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Osobní: Za Ing. Stanislavem Boučkem   full text (PDF)
 • Zahradníček J.:
  Osobní: K devadesátým narozeninám profesora Kudrny   full text (PDF)
TOP

      4/2014 (April)
 • Hřivna L., Pechková J., Burešová I.:
  Vliv aplikace bóru na výnos a technologickou kvalitu cukrové řepy = Effect of Boron Appli­cation on Yield and Technological Quality of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Babiánek P.:
  Optimální hustota a vitalita mladých rostlin rozhoduje o budoucnosti porostu   full text (PDF)
 • Tóth Š.:
  Cirok alepský Sorghum halepense (L.) Pers. a cukrová repa = Johnson Grass Sorghum halepense (L.) Pers. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Bubeník R.:
  Nové možnosti ošetření cukrové řepy s přípravky od společnosti Arysta LifeScience   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Osenice (Noctuinae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Dart Moths (Noctuinae)   full text (PDF)
 • Babiánek P.:
  Podmínkou pro vysokou cukernatost je udržení zdravého a zeleného chrástu   full text (PDF)
 • Vávra A., Hájková L., Kožnarová V., Vondráková A., Voženílek V.:
  Cukrová řepa na fenologických mapách = Sugar Beet on Phenological Maps   full text (PDF)   abstract
 • Polcar A., Čupera J., Sedlák P.:
  Emise zážehového motoru při spalování paliva E85 = Exhaust Emissions of Spark-Ignition Engine Fueled by E85
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2014 v Plzni = Sugar and Ethanol Industry Conference 2014 in Pilsen   full text (PDF)
TOP

      3/2014 (March)
 • Křováček J.:
  Před osevem cukrovky 2014 = Before Sugar Beet Sowing in 2014   full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Počasí v Semčicích 1921–2010 a cukrová řepa – předběžná studie = Weather in Semčice in 1921–2010 and Sugar Beet – Preliminary Study   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Belvedere Forte – kód prolomen = Belvedere Forte – Code Broken   full text (PDF)
 • Müller M., Novák P., Hrabě P.:
  Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti zpracování půdy při pěstování cukrové řepy = Innovation of Material-constructional Solutions of Plough Blade in Area of Conventional Soil Processing in Sugar Beet Cultivation
  full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Pechková J.:
  Výsledky pokusů s hnojivy firmy Timac Agro ve výživě a hnojení cukrovky = Resuls of Trials with Timac Agro Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ze Zimní školy pěstování cukrovky = From Winter School of Sugar Beet Growing   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Štítonoši (Cassida spp.) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Tortois Beetles (Cassida spp.)   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Gallant Super – vrátil se odpočatý a plný síly! = Gallant Super – Is Back and Full of Life!   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Jaké budou dotace po roce 2014? = What will the Subsidies Be after 2014?   full text (PDF)
 • Bubeník R.:
  Nové herbicidy pro pěstitele cukrovky v roce 2014 = New Herbicides for Sugar Beet Growers in 2014   full text (PDF)
 • Velčovská Š., Sadílek T.:
  Značka Klasa na českém maloobchodním trhu cukru = Klasa Label at Czech Retail Sugar Market and Consumers‘ Attitudes toward the Label   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2014   full text (PDF)
 • Replika prvních kostek cukru na světě   full text (PDF)
TOP

      2/2014 (February)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2014 = Sugar Beet Varieties Registered in 2014   full text (PDF)   abstract
 • Hlisnikovsky L., Kunzová E., Klír J., Hejcman M.:
  Vliv hnojení a osevních postupů na výnosy a cukernatost cukrové řepy = Effect of Fertilization and Crop Rotation on Yields and Sugar Content of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Marek B.:
  Z konferencí o cukrové řepě = From Sugar Beet Conferences   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Mrchožroutovití (Silphidae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Carrion Beetles (Silphidae)   full text (PDF)
 • Mikulka J.:
  Biologie a regulace pýru plazivého (Elytrigia repens) v cukrové řepě = Biology and Control of Couch Grass (Elytrigia repens) in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Současný stav trhu s cukrem ve světě = Current State of World Sugar Market   full text (PDF)   abstract
 • Suchomelová L.:
  Krátkodobá výstava „Cukr – káva – čokoláda“ v Galerii Scarabeus = Temporary Exhibition “Sugar – Coffee – Chocolate” in Scarabeus Gallery   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Zdeněk Kravar, Pavel Fridrich – Historie cukrovaru v Opavě-Vávrovicích   full text (PDF)
TOP

      1/2014 (January)
   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links