HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, PAWLAK Karolina2, KOTYZA Pavel1, PULKRÁBEK Josef1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Universytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Specifika a vývoj polského trhu s cukrem
Polish Sugar Market Specifics and Development


Poland and its sugar market represent a very specific phenomenon among the countries producing beet sugar. Sugar production as such is relatively high in relation to other European countries and Poland also has significant export capacities. The objective of this paper is to identify the basic trends and specific characteristics of Polish sugar industry between 2000 and 2016. Polish sugar market underwent a serious restructuring process, which resulted in a significant reduction in the number of refineries as well as sugar beet growers on one hand. On the other hand, a significant concentration of the production capacities occurred. Even though the number of refineries dropped from 76 to 18 in the given period, sugar beet production as such did not change significantly and remained around 12 million tons for the whole period. What is more, white sugar production increased considerably from 1.54 million tons in 2001 to 2.1 million tons in 2016. Between 2001 and 2016, the duration of the campaign increased from the average 51 days to 112 days a year. At present, all the production capacities are controlled by only four com­panies (Krajowa Spolka Cukrowa S.A., Nordzucker Polska S.A., Pfeifer & Langen, Südzucker Polska S.A.). The market is strongly oligopolistic.

Key words: Poland, sugar, production, sugar beet, price, production capacities, producers, concentration.


Polsko a jeho cukerní trh představuje velmi specifický fenomén mezi zeměmi produkujícími řepný cukr. Vlastní produkce cukru je ve vztahu k evropským poměrům relativně vysoká s nezanedbatelným exportním potenciálem. Cílem zpracovaného příspěvku je identifikovat základní trendy a významná specifika cukrovarnictví v Polsku v průběhu let 2000–2016. Polský trh prošel v posledních letech velmi výraznou restrukturalizací, která na jedné straně vyústila ve značnou redukci počtu cukrovarů i počtu producentů cukrové řepy. Na druhou stranu došlo k výrazné koncentraci produkčních kapacit. Navzdory poklesu počtu cukrovarů, ze 76 na 18 během sledovaného období, vlastní produkce cukrové řepy se téměř nezměnila a po celé sledované období se udržela na úrovni 12 mil. t. Co se týká produkce bílého cukru, ta se dokonce během sledovaného období výrazně navýšila, a to z 1,54 mil. t v roce 2001 na 2,1 mil. t v roce 2016. Jen během let 2001–2016 se počet dní cukrovarnické kampaně navýšil z průměrných 51 dnů na cca 112 dnů. V současné době jsou veškeré kapacity na straně produkce kontrolovány pouhými čtyřmi aktéry (Krajowa Społka Cukrowa S.A., Nordzucker Polska S.A., Pfeifer & Langen, Südzucker Polska S.A.). Trh vykazuje silně oligopolní charakter.

Klíčová slova: Polsko, cukr, produkce, cukrová řepa, cena, produkční kapacity, producenti, koncentrace.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (4): 154–160.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz