HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JAKOUBEK Marek, LANČOVÁ Tereza
(Ústav etnologie FF Univerzity Karlovy)

Cukrovar v Gorné Orjachovici – zapomenutá perla české průmyslové přítomnosti v poosvobozeneckém Bulharsku
Sugar Factory in Gorna Oryahovitsa – Forgotten Showcase for Czech Industrial Presence in Bulgaria after its Liberation


The aim of the text is to present the phenomenon of Czech sugar factory in Gorna Oryahovitsa in Bulgaria. The impetus for the founding of the factory came from Ing. R. Pícka and the project was financed by Prague Credit Bank. Soon after its opening in 1912 the factory became one of the biggest of its kind in the whole country. Against all odds – such as the First (1912) and Second (1913) Balkan Wars or the earthquake in 1913 – the factory prospered and expanded its production to include a new distillery and potash plant in 1923 and a fertilizer plant in 1925. The Czech chapter of the sugar factory in Gorna Oryahovitsa effectively ended soon after the Second World War – in 1948 the factory was nationalized and became a property of the Bulgarian state. Under the name “State sugar factory” it was in operation until 2002 when it was privatized. Nowadays it is one of the biggest factories producing sugar and sugar products in Bulgaria and it proudly remembers it Czech foundations.

Key words: Bulgaria, Czech compatriots, sugar factory, Gorna Oryahovitsa.


Cílem textu je představit fenomén českého cukrovaru v Gorné Orjachovici v Bulharsku. Cukrovar byl založen roku 1912 z iniciativy Ing. Pícky a za finančního krytí Pražskou úvěrní bankou. Záhy po uvedení do provozu se podnik stal jedním z nejvýraznějších bodů na mapě tehdejšího bulharského průmyslu a ovšem také výkladní skříní české přítomnosti v zemi. Navzdory civilizačním (první a druhá balkánská válka) i přírodním (zemětřesení roku 1913) katastrofám cukrovar prosperoval a rozšiřoval svou působnost (1923 lihovar a továrna na potaš, 1925 továrna na výrobu umělých hnojiv). Česká kapitola dějin gornoorjachovického cukrovaru a místní české kolonie pak končí krátce po druhé světové válce, kdy je roku 1948 podnik znárodněn a převeden do vlastnictví bulharského státu.

Klíčová slova: Bulharsko, čeští krajané, cukrovar, Gorna Orjachovica.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 275–278.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz