HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       To Issue:    1/2008    2/2008    3/2008    4/2008    5-6/2008    7-8/2008    9-10/2008    11/2008    12/2008   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 124, 2008
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      Issue 12/2008 (December)
 • Nové nařízení o přípravcích na ochranu rostlin   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Z jednání 17. mezinárodní konference ISO konané ve dnech 18. až 19. 11. 2008 v Londýně na téma „Cukr a etanol - od záhuby k prosperitě“   full text (PDF)
 • Hnilička R., Pulkrábek J.:
  Porovnání fotosyntetické aktivity plevelných a kulturních řep = Comparison of photosynthetic activity in Culture and Weed Beets   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa na konferenci v Nitře   full text (PDF)
 • Hanáčková E., Žák Š., Macák M.:
  Vplyv úrody buliev a cukornatosti repy cukrovej na teoretickú produkciu etanolu a energie pri rôznom hnojení = Effect of yield and sugar content of sugar beet bulbs on the theorethical ethanol and energy production at different fertilization
  full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J., Tyšer L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Úhorník mnohodílný - Descurainia sophia (L.) PRANTL = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Flixweed - Descurainia sophia (L.) PRANTL full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Kvalita odrůdy a osiva cukrovky   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  4. mezinárodní konference Polysacharidy/Polysaccharides 2008   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Saturační kal - možnosti použití a vlastnosti = Application possibilities and properties of carbonation lime
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Aktualizácia ICUMSA metód z roku 2007   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2008   full text (PDF)
TOP

      Issue 11/2008 (November)
 • Pojer J.:
  Existují důvody pro odmítání podpory aktivních řepařů, nebo jde jen o záminku pro získání bezpracné neodůvodnitelné renty?   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Existují limity pro výnos cukrovky a jaká její budoucnost v Evropě?   full text (PDF)
 • Rodí se muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství   full text (PDF)
 • Konečný I.:
  Optimalizace dořezu kořene cukrovky při nákupu   full text (PDF)
 • Türkott L., Potop V., Kožnarová V.:
  Vliv sucha ve středních Čechách na výnos bulev cukrovky = Droughts in the Central Bohemia Region and their influence on the yield of sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Badalíková B., Červinka J.:
  Různé technologie zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na obsah půdního humusu a výnos plodiny = Different technology of soil tillage to sugar beet and their influence over content soil humus and sugar beet yield   full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Příspěvek k  světovému problému potravinové dostupnosti a výrobě zemědělských surovin pro průmyslové zpracování
  full text (PDF)
 • Dny sklizně cukrovky   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Soukup J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Turanka kanadská – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Canadian fleabane – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST
  full text (PDF)   abstract
 • Minarovičová L., Dandár A., Čumakov A.:
  Stévia cukrová (Stevia rebaudiana) = Sweet leaf (Stevia rebaudiana)   full text (PDF)   abstract
 • Fišerová M., Gigac J., Boháček Š., Rosenberg M.:
  Zhodnotenie vlákninových zvyškov repných rezkov v papieri = Valuation of sugar beet pulp fibrous residues in paper
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby:
  Metóda GS2/3-40 (2007) A – 10 dňový ICUMSA test vločkovania kyslých nápojov pre biely cukor – oficiálna metóda;
  B – 24 hodinový ICUMSA test vločkovania kyslých nápojov pre biely repný cukor – prípustná metóda
    full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 19
TOP

      Issue 9-10/2008 (September-October)
 • Statistika komodity cukrovka-cukr v České republice – I. odhad 2008/09   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Jednání Agronomické konference v Nymburku   full text (PDF)
 • Konečný I.:
  Cukrovka v roce 2008   full text (PDF)
 • Mašek J., Heřmánek P., Procházka P.:
  Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni = Sugar beet harvesters and possibility of yield mapping during harvest   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Knotweed (Polygonum aviculare L.)   full text (PDF)   abstract
 • Vošta M., Holý K., Kocourek F.:
  Monitorování výskytu osenice polní (Agrotis segetum) světelnými a feromonovými lapáky = Monitoring of Agrotis segetum by using the light and pheromone traps   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J., Švachula V., Křivánek J.:
  Změny v produkci cukrovky vlivem počasí = Changes in sugar beet production due to weather conditions
  full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Bečková L.:
  Výnosy bulev krmné řepy v ekologickém zemědělství = Yields of fodder beet roots in organic farming   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Bečková L.:
  Organizace porostu ovlivňuje produkci ekologicky pěstované krmné řepy = Canopy establishment influences production of ecological grown fodder beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Mezinárodní kongres CHISA 2008   full text (PDF)
 • Grabka J.:
  Nová metoda separace koloidní sraženiny po předčeření = A new method for separation of colloidal precipitate after preliming
  full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Alternativní sladidla   full text (PDF)
 • Minarovičová L., Dandár A.:
  Oxidačné čerenie repnej šťavy = Oxidation main liming of beet juice   full text (PDF)   abstract
 • Tkačenko S. V., Guljanickij N. A.:
  Spalování suspenze mokrého práškového uhlí = Burning of wet pulverized coal   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3-18 (2007): Stanovenie turbidity roztokov bieleho cukru – oficiálna metóda   full text (PDF)
TOP

      Issue 7-8/2008 (July-August)
 • Statistika komodity cukrovka-cukr v České republice – konečné údaje MZe ČR   full text (PDF)
 • Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v ČR   full text (PDF)
 • Krouský J.:
  Cukerní reforma je jednou z etap vývoje řepařství   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Pěstební podmínky jsou limitujícím faktorem pro výnosy cukrovky   full text (PDF)
 • Kolář M.:
  Konference Biopaliva ve střední a východní Evropě   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ČR = Long-term outlook of bioetanol production in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Hönig V., Miler P., Hromádko J.:
  Bioetanol jako inspirace do budoucna = Bioethanol as a future inspiration   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Regulace plevelů v cukrovce = Weed control in sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Kumhála F., Kroulík M., Mašek J., Prošek V.:
  Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy = Laboratory tests with capacitance sensor for sugar beet yield mapping   full text (PDF)   abstract
 • Puršl F.:
  Osobní: Ing. Alois Jirsák, CSc., šedesátiletý   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Zatoriová B.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Širokolisté šťovíky: šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a šťovík kadeřavý (Rumex crispus) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) and Curled dock (Rumex crispus)   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Galerie významných cukrovarníků: Viktor Stoupal – sto dvacet let od narození   full text (PDF)
 • Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Soveršenna I. O.:
  Působení oxidačních činidel na barevné látky v cukrovarnické výrobě = Effect of oxidizers on coloured substances of sugar production   full text (PDF)   abstract
 • Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Soveršenna I. O. :
  Použití oxidačních činidel k odbarvování klérů = Application of oxidizers for decolorization of raw syrup   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Konference Technické postupy v polských cukrovarech   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3/9-5 (2007): Stanovenie redukujúcich cukrov v prečistených cukroch metódou EDTA podľa Knighta a Allena – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Za ing. Vladimírem Kadeřábkem   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Výroba cukru na Zbraslavi – kolébka českého cukrovarnictví = Sugar production in Zbraslav – the birthplace of Czech sugar industry   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Zařízení pro cukrovary vyráběná strojírnou Wiesner Chrudim   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Čtvrt tisíciletí od narození Jakuba Veitha   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 18
TOP

      Issue 5-6/2008 (May-June)
 • Přehled řepařských polních dní 2008   full text (PDF)
 • Zachová Š:
  Komoditní zpravodajství SZIF: Informace o průběhu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu   full text (PDF)
 • Trnka J.:
  Koncepce rozvoje biopaliv v České republice   full text (PDF)
 • Urban J., Chaloupský R., Valenta J., Pulkrábek J., Bečková L., Kvíz Z.:
  Snížení dávek herbicidů s jejich častější aplikací příznivě ovlivňuje ekonomiku pěstování cukrovky = Lowering the herbicide doses with their frequent application positively influences the economy of sugar beet growing   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – nejrychlejší graminicid   full text (PDF)
 • Ondrišík P., Porhajašová J., Pačuta V., Urminská J., Černý I., Ňaršanská M.:
  Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repu cukrovou v závislosti od prípravy pôdy = Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on soil cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Candráková E., Pospíšil R., Hanáčková E., Slamka P.:
  Účinok poveternostných podmienok, maštaľného hnoja a biokalu, na produkciu repy cukrovej = The effect of weather conditions, manure and biomud on sugar beet production   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Brant V., Neckář K.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Dandelion (Taraxacum sect. Ruderalia) full text (PDF)   abstract
 • Zahradníček J., Nečasová M., Tyšer L., Kožnarová V., Hosták V., Balšánek V.:
  Výnosy a technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem Samppi v roce 2007   full text (PDF)   souhrn
 • Krupička J., Hanousek B.:
  Granulometrické posouzení průmyslových hnojiv Synferta N-17, N-22 a Synferta P = Synferta N-17, N-22 and Synferta P commercial fertilizer granulometric evaluation   full text (PDF)   abstract
 • Iciek J., Ludwicki M., Wawro S.:
  Mikrobiální kontaminace při extrakci cukru = Microbiological contamination in sucrose extraction   full text (PDF)   abstract
 • Kovařík A.:
  Osobní: Za Ing. Karlem Vítem   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-37 (1994): Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc bieleho cukru osevom – prijatá metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Blahopřání panu Jiřímu Linhartovi ke 100. narozeninám   full text (PDF)
TOP

      Issue 4/2008 (April)
 • Marek B.:
  Z jednání českých pěstitelů cukrovky   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví po kampani 2007/08 a výroba bioetanolu   full text (PDF)   souhrn
 • Janíček D.:
  Výsledky cukrovarníckej kampane 2007/08 na Slovensku   full text (PDF)
 • Stejskal K., Diopan V., Adam V., Zehnálek J., Trnková L., Havel L., Galiová M., Malina R., Novotný K., Kaiser J., Kizek R.:
  Studium dopadu olovnatých iontů na cukrovku = Study of effects of lead ions on sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Egert P.:
  Betanal začíná na evropském trhu svůj čtyřicátý roky   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Starček obecný (Senecio vulgaris L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common groundsel (Senecio vulgaris L.)   full text (PDF)   abstract
 • Brabenec V., Pulkrábek J.:
  Hodnocení výsledků pěstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat = Results evaluation of sugar beet production based on statistical data analysis methods   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2007/08 v České republice = Report on the sugar campaign 2007/08 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  XV. symposium Asociace Andrewa Van Hooka na téma Využití cukrů pro chemické a biochemické aplikace a ekologické zpracování   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-13 (1998): Inštrumentálne stanovenie odrazu bieleho cukru – oficiálna metóda   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 17
TOP

      Issue 3/2008 (March)
 • Krouský J.:
  Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v EU směřuje do finále   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Žembery J., Candráková E.:
  Formovanie úrody repy cukrovej vplyvom termodynamických podmienok prostredia = Formation harvest beet sugar influence thermodynamic condition environs   full text (PDF)   abstract
 • Vilček J.:
  Dopad klimatických zmien na možnosti pestovania cukrovej repy na Slovensku = Climate changes and their impact on possibilities of sugar beet growing in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Peza Z.:
  Ochrana proti plevelům, stimulace a listová výživa   full text (PDF)
 • Holec J., Jursík M.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Přeslička rolní – Equisetum arvense L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Field horsetail Equisetum arvense L.   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Pulkrábek a kol.: Řepa cukrová – Pěstitelský rádce   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D v ochraně cukrové řepy   full text (PDF)
 • Muška F.:
  Škodlivé výskyty drátovců (Elateridae – larvae) na řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005 = Damaging presence of wireworms (Elateridae – larvae) on beet in the territory of the Czech Republic – historical summary until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Brzeziński S., Ludwicki M.:
  Stanovení koncentrace cukru infračervenou spektroskopií = Measurement of sucrose concentration by infrared spectroscopy full text (PDF)   abstract
 • Dandár R., Railjan I., Glazirina L.:
  Zmeny schémy čistenia repnej šťavy v cukrovare Drochia = The changes of scheme of the purification in sugar factory Drochia   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-11 (1994): Stanovenie vizuálneho vzhľadu bieleho cukru pomocou braunschweigských štandardov farebného typu – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy – Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2008   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy – F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2008   full text (PDF)
 • Osobní: Generální ředitel František Gerža slaví sedmdesáté narozeniny   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 16
TOP

      Issue 2/2008 (February)
 • Konečný I.:
  Srážky na dořez při výkupu cukrovky   full text (PDF)
 • Zajíčková E.:
  Použití Marshalu 25 EC a Furadanu 5 G v roce 2008   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Powertwin – nový herbicid pro pěstitele cukrovky   full text (PDF)
 • Číž K.:
  Některé zemědělské suroviny a jejich úprava pro výrobu bioetanolu   full text (PDF)
 • Jursík M., Brant V., Holec J., Hamouz P.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pelyněk černobýl – Artemisia vulgaris L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Mugwort Artemisia vulgaris L.   full text (PDF)   abstract
 • Ditl P., Skřivánek J.:
  Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice   full text (PDF)
 • Brzeziński S., Wawro S., Tamborski Z.:
  Hodnotenie reologických vlastností cukro-vápenatých zrazenín = Assessment of rheological properties of precipitate of calcium saccharate   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2-6 (2001): Stanovenie redukujúcich cukrov v bielom cukre a plantážnom bielom cukre upravenou titračnou metódou podľa Ofnera – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2008 v Luhačovicích   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Gebler, CSc., šedesátiletý   full text (PDF)
 • Číž K.:
  Osobní: Zemřel Guntwin Bruhns   full text (PDF)
TOP

      Issue 1/2008 (January)
 • Krouský J.:
  Turecko směřuje do Evropy i s cukrovkou   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2008   full text (PDF)
 • Hanáčková E., Kováč K., Žák Š., Macák M.:
  Využitie slamy ako organického hnojiva pri pestovaní repy cukrovej v zraniteľných oblastiach = Using straw as organic manure in growing sugar beet in vulnerable zones   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Lipnice roční (Poa annua L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Annual bluegrass (Poa annua L.)   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. – významná osobnost československého a světového cukrovarnictví   full text (PDF)
 • Molard M. R.:
  Výzkum v ITB je zaměřen na budoucí konkurenceschopnost cukrovky   full text (PDF)
 • ICUMSA metody laboratorní kontroly cukrovarnické výroby: Metóda GS2/3-17 (2002): Stanovenie konduktometrického popola v rafinovaných cukroch – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  220 let výroby cukru na území České republiky v mapách: Mapy českých cukrovarů po roce 1980 = 220 years of czech sugar production in maps: The maps of Czech sugar factories after 1980   full text (PDF)   abstract
 • Grabka J., Sztekmiller-Szymańska A.:
  Změna habitu obarvených krystalů sacharosy jako funkce přesycení a koncentrace barviva = Habit modification of dyed saccharose crystals as functions of supersaturation and dye concentration   full text (PDF)   abstract

TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020        TABLE OF CONTENTS 2019        TABLE OF CONTENTS 2018        TABLE OF CONTENTS 2017

TABLE OF CONTENTS 2016        TABLE OF CONTENTS 2015        TABLE OF CONTENTS 2014        TABLE OF CONTENTS 2013

TABLE OF CONTENTS 2012        TABLE OF CONTENTS 2011        TABLE OF CONTENTS 2010       TABLE OF CONTENTS 2009

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links