HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel, BARTOVSKÝ Tomáš
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 2)


The paper describes photometric analyzers that can be used for the measurement of gaseous mixtures concentration in sugar factories. The basic functions of a photometer are briefly explained. Various configurations of non-dispersive infrared analyzers are described in detail. An infrared module with interference filters that is used in portable devices is also described. The final part of the paper explains the function of modern analyzers with tunable diode laser. Examples of selected commercially available analyzers and their functional properties are presented for each type of photometer whose function is described in the paper.

Key words: photometric analyzers, infrared analyzers, NDIR analyzers, URAS type analyzers, tunable diode laser spectrometers, measurement of carbon oxides.


V příspěvku jsou popsány fotometrické analyzátory, které lze využít pro měření koncentrace plynných směsí v provozech cukrovarnického průmyslu. Stručně je vysvětlena základní funkce fotometru a podrobně jsou popsána různá uspořádání bezdisperzních infračervených analyzátorů. Dále je popsán infračervený modul s interferenčními filtry, který je využíván u přenosných přístrojů. V závěrečné části článku je vysvětlena funkce moderních analyzátorů s laditelným diodovým laserem. U každého popsaného typu fotometru jsou uvedeny příklady vybraných komerčně dostupných analyzátorů a jejich funkční vlastnosti.

Klíčová slova: fotometrické analyzátory, infračervené analyzátory, analyzátory NDIR, analyzátory typu URAS, analyzátory s laditelným diodovým laserem, měření koncentrace oxidů uhlíku.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (7–8): 282–286.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz