HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BITTNER Vít1, PAVLŮ Klára2, HOLÝ Kamil3, MIGDAU Josef1
(1MariboHilleshög ApS ČR, 2Řepařský institut Semčice, 3VÚRV Praha-Ruzyně)

Makadlovka řepná na cukrovce v roce 2018
Beet Moth on Sugar Beet in 2018


The article summarizes the findings in the fields of biology, ecology, monitoring and control of the beet moth (Scrobipalpa ocellatella). The damage of this pest causes in sugar beet stands has been increasing for the last few years. Due to the extremely hot and dry weather in 2018, pest calamities occurred in many places of the Czech Republic; the caterpillars destroyed the youngest leaves of the beet tops which led to a decrease in the final root yield and sugar content. Efficiency comparison of two pheromone traps Csalomon and International Pheromone System found no differences in the attractiveness for the pest. The non-target species found in the traps in greater numbers were the Metzneria spp. and Plutella xylostela. The article also discusses the possibilities of chemical pest control and the influence of agronomy practices.

Key words: Scrobipalpa ocellatella, sugar beet, occurrence, damage, Czech Republic.


V příspěvku jsou shrnuty poznatky z biologie, ekologie, monitoringu a ochrany proti makadlovce řepné (Scrobipalpa ocellatella), jejíž škodlivost na cukrovce vzrůstá posledních několik let. V důsledku nadprůměrně teplého a suchého počasí v roce 2018 došlo na mnoha místech České republiky ke kalamitním výskytům, kdy housenky zkonzumovaly všechny srdéčkové listy a negativně ovlivnily výnos bulev i cukernatost. Při porovnávání účinnosti feromonů na makadlovku řepnou od firem Csalomon a International Pheromone System jsme nezjistili rozdíly v atraktivitě. Z necílových druhů se ve feromonových lapácích ve vyšších počtech vyskytovaly makadlovky rodu Metzneria a zápředníček polní. Jsou diskutovány možnosti chemické ochrany a vliv agrotechnických opatření.

Klíčová slova: makadlovka řepná, cukrovka, výskyt, škodlivost, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (4): 140–145.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz