HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TETŘEVOVÁ Liběna
(Univerzita Pardubice)

Komunikování společensky odpovědného chování producenty cukru v Německu, České a Slovenské republice
Communication of Socially Responsible Beha­viour by Sugar Producers in Germany, Czech Republic and Slovak Republic


The aim of the presented study was to analyse and evaluate the intensity and structure of socially responsible web-based communication by sugar producers operating in Germany, the Czech Republic and the Slovak Republic. The study performed shows that the intensity of communication and also the structure of the communicated socially responsible activities is influenced by the country in which the sugar producers operate. Sugar producers operating in Germany achieve a significantly greater intensity of communication as compared to producers operating in the countries of Eastern Europe – the Czech Republic and the Slovak Republic. The level of socially responsible communication by multinational companies is adapted to suit the level of communication in the country of operations. Sugar producers operating in Germany, the Czech Republic and the Slovak Republic pay primary attention to communication of environmentally and economically responsible activities, followed by socially responsible activities. From their point of view, ethical and philanthropic areas of socially responsible communication are neglected.

Key words: sugar producers, corporate social responsibility, CSR web-based communication, Germany, Czech Republic, Slovak Republic.


Cílem předložené studie bylo analyzovat a zhodnotit intenzitu a strukturu společensky odpovědného web komunikování producentů cukru působících v Německu, České a Slovenské republice. Z provedené studie vyplývá, že intenzita komunikování i struktura komunikovaných společensky odpovědných aktivit je ovlivněna tím, ve které zemi producenti cukru působí. Výrazně vyšší intenzity komunikování dosahují producenti cukru působící v Německu oproti producentům působícím v zemích východní Evropy – České a Slovenské republice. Úroveň společensky odpovědného komunikování nadnárodních společností je přitom přizpůsobována úrovni komunikování v zemi působení. Producenti cukru působící v Německu, České a Slovenské republice věnují primární pozornost komunikování environmentálně a ekonomicky odpovědných aktivit, následovaných aktivitami sociálně odpovědnými. Opomíjenými oblastmi společensky odpovědného komunikování jsou z jejich pohledu oblast etická a filantropická.

Klíčová slova: producenti cukru, společenská odpovědnost firem, CSR web komunikování, Německo, Česká republika, Slovenská republika.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 322–325.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz